Etsi

SAMK työnantajana

SAMK on alueen osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä.  Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on SAMKin toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja kehittymisen elinehto.

Avoimet työpaikat / Vacancies

HAEMME PALVELULIIKETOIMINNAN OSAAMISALUEELLE

Liiketalouden lehtoria vahvistamaan taloushallinnon osaamista liiketalouden koulutuksessa ja sen kehittämisessä.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ensisijainen toimipaikka on SAMK-kampus Pori.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laskentatoimen korkeakouluopintojen, lisäksi vankkaa, vähintään viiden vuoden työelämäkokemusta taloushallinnon tehtävistä sekä kiinnostusta tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävässä vaadittavan osaamisen painopiste on johdon laskentatoimessa, mutta myös ulkoisen laskentatoimen ja yleisesti liiketalouden riittävää osaamista edellytetään. Kokemus ERP-järjestelmien ja robotiikan hyödyntämisestä taloushallinnossa sekä rahoituksen osaaminen ovat eduksi. Tehtävä edellyttää opettamista ja opiskelijoiden ohjaamista englanniksi sekä valmiutta toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja projekteissa.

Kokemus erilaisista pedagogisista menetelmistä ja korkeakouluopetuksesta ovat eduksi tehtävän hoitamisessa.

Sinulla tulee olla opettajan pedagoginen pätevyys suoritettuna 60 op tai valmius hankkia se kolmen vuoden kuluessa tehtävään valinnasta.

Työyhteisömme tarjoaa sinulle monipuolisia mahdollisuuksia kehittää itseäsi. Saat omien vahvuuksiesi mukaisen työtehtävän innovatiivisessa tiimissämme.

Yleiset kelpoisuusvaatimukset tehtäviin määräytyvät valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakouluista mukaan 1129/2014. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät SIVISTA D:n osion mukaan.

Lisätietoja: Lehtori, tiimivastaava Jukka Mäkinen, puh. 044 710 3817
pe 8.3.2019 klo 15.00 – 16.30, ke 13.3.2019 klo 13.00-14.00 ja ma 18.3.2019 klo 15.00-16.30

Hakemukset pe 22.3.2019 klo 16.00 mennessä e-lomakkeella.

Haastattelut järjestetään SAMKin Porin kampuksella 3.4.2019.

SAMKin profiili on valittu alueen tarpeiden perusteella

SAMK on yksi Suomen 26 ammattikorkeakoulusta. SAMKin profiili suuntaa panostuksia teollisuuden uudistumista tukevaan koulutukseen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Satakunnan monipuolinen elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää SAMKilta laajaa tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja tutkimusta.

Osaamista arvostetaan, ylläpidetään ja kehitetään

Osaamisen kehittämistä toteutetaan strategisten valintojen pohjalta systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

Olemme linjanneet hyvinvoivan ja osaavan korkeakouluyhteisön mittareiksi sen, että henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia kuvaavien indeksien arvot ovat korkeampia kuin asiantuntijaorganisaatioilla keskimäärin.

Strategiaa viedään käytäntöön vuosittaisilla toimintasuunnitelmilla ja toiminnalla.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet ovat

  • digitaalisen opettajuuden vahvistaminen (kehittämisohjelma on avoin koko henkilöstölle)
  • vahvuus- ja nousevien alojen osaamisen varmistaminen
  • kansainvälisyys- ja kielitaitojen kehittäminen
  • esimiestyön ja johtajuuden kehittäminen sekä vertaistuen tarjoaminen.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on meille tärkeää

Toimiva ja menestystä tukeva yrityskulttuuri on yksi työhyvinvoinnin tekijöistä.

Keskitymme seuraavien yrityskulttuurin piirteiden vahvistamiseen työhyvinvointityössä:

SAMK kampus

Keskitymme seuraavien yrityskulttuurin piirteiden vahvistamiseen työhyvinvointityössä:

  1. asiantuntijuutta arvostava kulttuuri
  2. välittömän ja yhdenvertaisen puuttumisen kulttuuri
  3. avoimen vuorovaikutuksen ja luottamuksen kulttuuri
  4. innostumisen ja uudistamisen kulttuuri
  5. rohkeasti olennaiseen keskittyvä kulttuuri
Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen