SAMK työnantajana

SAMK on alueen osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. SAMK on joustava työnantaja, jonka parhaina puolina työntekijät pitävät vakautta, hyvää ilmapiiriä ja ihmisiä sekä koko työyhteisöä. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on SAMKin toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja kehittymisen elinehto.

Rekrytoimme!

SAMKin profiili on valittu alueen tarpeiden perusteella

SAMK on yksi Suomen 26 ammattikorkeakoulusta. SAMKin profiili suuntaa panostuksia teollisuuden uudistumista tukevaan koulutukseen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Satakunnan monipuolinen elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää SAMKilta laajaa tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja tutkimusta.

Osaamista arvostetaan, ylläpidetään ja kehitetään

SAMK resursoi merkittävästi rahaa ja aikaa henkilöstönsä kehittämiseen systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

Tähtäämme siihen, että henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia kuvaavien indeksien arvot ovat korkeampia kuin asiantuntijaorganisaatioilla keskimäärin.

SAMKin arvot ovat:

 • Teemme yhdessä tulosta.
 • Rohkaisemme uteliaisuuteen.
 • Innostamme vastuullisuuteen.
 • Haluamme ylittää odotukset.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet ovat

 • Digitaalisen opettajuuden vahvistaminen (kehittämisohjelma on avoin koko henkilöstölle)
 • Vahvuus- ja nousevien alojen osaamisen varmistaminen
 • Kansainvälisyys- ja kielitaitojen kehittäminen
 • Esimiestyön ja johtajuuden kehittäminen sekä vertaistuen tarjoaminen
SAMK Rekrytointiprosessi

Jokainen rekrytointi on meille tärkeä ja jokainen kohtaaminen ainutlaatuinen. Haluamme olla myös rekrytoinnissa hyviä ja teemme sen parantamiseksi jatkuvasti töitä.

Jäikö jokin asia mietityttämään rekryprosessissamme? Mitä olisit vielä halunnut tietää? Onko sinulle kehitysideoita? hr@samk.fi

Oletko kiinnostunut tuntiopettajan tehtävistä: jätä avoin hakemus (hr@samk.fi). CV+hakemus (opettajakokemus, substanssi jne.) 

Petri Martikkala seisoo harmaan särmin edessä pitäen kunnikirjaa ja kukkakimppua./Petri Martikkala stands in front of a gray border, holding a certificate of honor and a bouquet of flowers.
| SAMK

Opiskelijat valitsivat vuoden opettajan – myös muita työntekijöitä palkittiin henkilöstöpäivässä

”Opas eksyneelle. Tsemppaaja toivottomalle. Ihminen ihmiselle. Ideoiden jatkojalostaja sekä haaveiden suunnitelmistaja. Se on meidän Petri.” Näin kuvattiin vuoden opettajaksi valittua lehtori Petri Martikkalaa. Myös muita ansioituneita työntekijöitä palkittiin SAMKin henkilöstöpäivässä.
Lue lisää

Tunnista RoboAI-ammattilainen

Juttusarja esittelee rautaiset RoboAI-tiimiläiset.

RoboAI on tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä koulutuksen ja osaamisen innovaatioalusta, jonka sijaitsee ammattikorkeakoulun Porin kampuksen yhteiskäyttölaboratoriossa.

Tutustu tiimiläisiin

 

Tervetuloa SAMKiin!

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on meille tärkeää. Toimiva ja menestystä tukeva yrityskulttuuri on yksi työhyvinvoinnin tekijöistä. Keskitymme seuraavien piirteiden vahvistamiseen työhyvinvointityössä:

 1. Asiantuntijuutta arvostava kulttuuri
 2. Välittömän ja yhdenvertaisen puuttumisen kulttuuri
 3. Avoimen vuorovaikutuksen ja luottamuksen kulttuuri
 4. Innostumisen ja uudistamisen kulttuuri
 5. Rohkeasti olennaiseen keskittyvä kulttuuri
SAMK sanapilvessä työntekijöiden adjetiivejä SAMKista työnantajana.

SAMKilaisten ajatuksia SAMKista työnantajana.

Lisää aiheesta

Lehtori Jonna Koivisto Porin kampuksen edustalla.
| SAMK

Verkko-opettajan arjessa vuorovaikutus on tärkeää

Lehtori Jonna Koivisto on pitkänlinjan samkilainen. Nykyään hän työskentelee SAMKin Kuninkaisten kampuksella lehtorina tradenomi (AMK) -tutkintoon johtavassa verkkokoulutuksessa. Koivisto toimii työssäkäyvien aikuisten opettajana, ja hänelle tärkeää on olla opiskelijoiden tukija, kannustaja ja valmentaja.
Logistiikan ja merenkulun toimialasihteeri Anu Hakkarainen työpöytänsä äärellä Rauman kampuksella.
| SAMK

Anu, logistiikan ja meriteknologian uusi osaamisaluesihteeri

Anu Hakkarainen on työskennellyt logistiikan ja meriteknologian osaamisaluesihteerinä neljä kuukautta. Paljasjalkainen, mutta maailmaa nähnyt raumalainen nauttii ihmisten kanssa toimimisesta ja lyhyestä työmatkasta.