Etsi

SAMK työnantajana

SAMK on alueen osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä.  Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on SAMKin toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja kehittymisen elinehto.

Avoimet työpaikat / Vacancies

Haemme hyvinvointi ja terveys -osaamisalueelle

Tutustu ja tienaa -kesäharjoittelupaikkoja

Satakunnan ammattikorkeakoulu haluaa omalta osaltaan tukea peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, lukiolaisten ja Valma-koulutukseen osallistuvien nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman puitteissa. Tutustumisen tarkoituksena on, että 14-17 vuotiaat koululaiset, jotka aikaisemmin eivät ole olleet työssä tutkimus- ja opetusalalla, saisivat omakohtaista kokemusta alan työnantajien toiminnasta, työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista. Lisäksi halutaan tarjota ohjatusti koululaisille sopivaa käytännön työtä.

Työjakson kesto on kaksi viikkoa eli kymmenen työpäivää (ei ilta- eikä viikonlopputöitä, päivittäinen työaika 7 tuntia). Harjoittelu sijoittuu 1.6.-31.8.2019 väliselle ajalle. Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta työnantaja maksaa kertakaikkisena palkkana 350 euroa. Tämä kertakaikkinen korvaus sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen.

Voit tehdä työsopimuksen itse, kun olet täyttänyt 15 vuotta. Jos olet alle 15-vuotias, tarvitset huoltajan suostumuksen.

Tiedot harjoittelupaikoista ja hakulomakkeen löydät e-lomakkeelta:

https://elomake.samk.fi/lomakkeet/9198/lomake.html

Hakemukset tulee jättää 29.4.2019 klo 16 mennessä.

Lisätietoja: henkilöstöpäällikkö Jari Lahti, 044 710 3130, jari.lahti@samk.fi

 

 

SAMKin profiili on valittu alueen tarpeiden perusteella

SAMK on yksi Suomen 26 ammattikorkeakoulusta. SAMKin profiili suuntaa panostuksia teollisuuden uudistumista tukevaan koulutukseen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Satakunnan monipuolinen elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää SAMKilta laajaa tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja tutkimusta.

Osaamista arvostetaan, ylläpidetään ja kehitetään

Osaamisen kehittämistä toteutetaan strategisten valintojen pohjalta systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

Olemme linjanneet hyvinvoivan ja osaavan korkeakouluyhteisön mittareiksi sen, että henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia kuvaavien indeksien arvot ovat korkeampia kuin asiantuntijaorganisaatioilla keskimäärin.

Strategiaa viedään käytäntöön vuosittaisilla toimintasuunnitelmilla ja toiminnalla.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet ovat

  • digitaalisen opettajuuden vahvistaminen (kehittämisohjelma on avoin koko henkilöstölle)
  • vahvuus- ja nousevien alojen osaamisen varmistaminen
  • kansainvälisyys- ja kielitaitojen kehittäminen
  • esimiestyön ja johtajuuden kehittäminen sekä vertaistuen tarjoaminen.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on meille tärkeää

Toimiva ja menestystä tukeva yrityskulttuuri on yksi työhyvinvoinnin tekijöistä.

Keskitymme seuraavien yrityskulttuurin piirteiden vahvistamiseen työhyvinvointityössä:

SAMK kampus

Keskitymme seuraavien yrityskulttuurin piirteiden vahvistamiseen työhyvinvointityössä:

  1. asiantuntijuutta arvostava kulttuuri
  2. välittömän ja yhdenvertaisen puuttumisen kulttuuri
  3. avoimen vuorovaikutuksen ja luottamuksen kulttuuri
  4. innostumisen ja uudistamisen kulttuuri
  5. rohkeasti olennaiseen keskittyvä kulttuuri
Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen