SAMK työnantajana

SAMK on alueen osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. Olemme vakaa ja maineikas ammattikorkeakoulu, jonka työhteisössä on hyvä henki ja tekemisen meininki. Siksi ​meille on hyvä tulla. Tavoittelemme työkulttuuria, jossa erilaiset ihmiset viihtyvät ja voivat hyvin.Tarjoamme paljon vapautta ja itsenäisyyttä. Arvostamme kokemusta. Työntekijöillämme on mahdollisuus kasvattaa omaa osaamista ja verkostoa.

Rekrytoimme!

Haku päättynyt:

Oletko kiinnostunut tuntiopettajan tehtävistä: jätä avoin hakemus (hr@samk.fi). CV+hakemus (opettajakokemus, substanssi jne.) 

SAMK työnantajana

SAMKin profiili on valittu alueen tarpeiden perusteella

SAMK on yksi Suomen 26 ammattikorkeakoulusta. SAMK suuntaa panostuksia teollisuuden uudistumista tukevaan koulutukseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Satakunnan monipuolinen elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää SAMKilta laajaa tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja tutkimusta.

Osaamista arvostetaan, ylläpidetään ja kehitetään

SAMK käyttää merkittävästi rahaa ja aikaa henkilöstönsä kehittämiseen systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

Tähtäämme siihen, että henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia kuvaavat indeksiarvot ovat korkeampia kuin asiantuntijaorganisaatioilla keskimäärin.

Arvomme ovat:
Rohkaisemme uteliaisuuteen.
Innostamme vastuullisuuteen.
Haluamme ylittää odotukset.
Saavutamme tulokset yhdessä.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet

  • Digitaalisen opettajuuden vahvistaminen (kehittämisohjelma on avoin koko henkilöstölle)
  • Vahvuus- ja nousevien alojen osaamisen varmistaminen
  • Kansainvälisyys- ja kielitaitojen kehittäminen
  • Esihenkilötyön ja johtajuuden kehittäminen sekä vertaistuen tarjoaminen

Tietoa rekrytointiprosessista

Jokainen rekrytointi on meille tärkeä ja jokainen kohtaaminen ainutlaatuinen. Haluamme olla myös rekrytoinnissa hyviä ja teemme sen parantamiseksi jatkuvasti töitä.

Jäikö jokin asia mietityttämään rekryprosessissamme? Mitä olisit vielä halunnut tietää? Onko sinulle kehitysideoita? Ota yhteyttä hr@samk.fi

Rekrytointiprosessi kuvattuna infografiikkana.

SAMK tarjoaa työntekijöilleen muun muassa seuraavia etuja

  • sisäisiä koulutuksia merkittävällä vuotuisella koulutusbudjetilla
  • yleis- ja työterveyslääkäritasoisen sairaanhoidon
  • henkilöstön hyvinvointia ja omaehtoista liikuntaa tukevan liikunta- ja kulttuuriedun (myös hierontasaldo)
  • ruokailumahdollisuuden kampuksilla ja muita mahdollisia lounasetuja
  • aktiivisen henkilöstökerhotoiminnan
  • monipuolisia osaamisen kehittämiseen liittyviä etuja, kuten maksuton avoin amk ja sisäiset koulutukset

Banner, jossa lukee Suomen Aktiivisin työpaikka.

SAMK työntekijöiden kertomana

SAMKista sanottua: ”Meillä on huikea, innostava ja poikkitieteellinen työyhteisö.”​

Lisää aiheesta

Heli Kaipio istuu sohvalla.
| SAMK

Hyppy bisnesuralta opettajaksi

Heli Kaipio tuli liike-elämän huippupaikalta SAMKin lehtoriksi. Hän suosittelee ratkaisua muillekin – aiempaa opetustyökokemusta ei välttämättä tarvita.
Tomas Regan
| SAMK

Grafiikan lehtori opettaa taiteen perusteita ja oppii samalla itse, miten muut kuvaavat maailmaa

Kankaanpäästä on valmistunut taiteilijoita jo yli viidenkymmenen vuoden ajan. Kampus työllistää toistakymmentä kuvataiteen lehtoria, projektityöntekijää sekä sivutoimista tuntiopettajaa. Tomas Regan aloitti Kankaanpäässä taidegrafiikan lehtorina vuoden 2020 alussa.
RoboAIn henkilökuntaa avajaisissa

Tunnista RoboAI-ammattilainen

Juttusarja esittelee rautaiset RoboAI-tiimiläiset.

RoboAI on tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä koulutuksen ja osaamisen innovaatioalusta, jonka sijaitsee ammattikorkeakoulun Porin kampuksen yhteiskäyttölaboratoriossa.

Tutustu tiimiläisiin