Etsi

SAMK työnantajana

SAMK on alueen osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä.  Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on SAMKin toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja kehittymisen elinehto.

Avoimet työpaikat / Vacancies

NYT HAEMME:

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan lehtoria

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan lehtoria, DI/Insinööri YAMK

Toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Arvostamme monipuolista rakennusteknistä osaamista:

 •  rakennusfysiikka
 • vaativien kohteiden rakennesuunnittelu
 • kokemusta rakennesuunnitteluprojekteista sekä korjausrakentamisen rakennesuunnittelusta
 • BIM osaaminen

Hakijoilta edellytetään englannin kielen taitoa sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Tehtäviin kuuluvat mm:

 • Kouluttaminen
 • Koulutusten suunnittelu ja kehittäminen
 • Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttavat:

 • Hyvä tekninen koulutus soveltuvalta alalta
 • Positiivinen asenne, yhteistyökyky ja halu oppia uutta
 • Kyky tarttua oma-aloitteisesti asioihin

Tarjoamme hyvän työilmapiirin ja innostuneiden työkaverien lisäksi modernin työympäristön ja välineet sekä kilpailukykyisen palkan.

Tehtävänimike määräytyy koulutustaustan ja osaamisen pohjalta ja on joko lehtori tai päätoiminen tuntiopettaja. Kelpoisuusvaatimukset tehtäviin määräytyvät asetuksen ammattikorkeakoululaista 352/2003 mukaan.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Sivistan mukaisesti.

Tehtävään voidaan valita henkilö myös hakijoiden ulkopuolelta.

Hakemukset lähetetään 31.7.2018 klo 16.00 mennessä e-lomakkeella

Lisätietoja:

Osaamisaluejohtaja Petteri Pulkkinen, puh. 044 710 3296
Tiimivastaava Jarkko Heinonen, puh. 044 710 3

SAMKin profiili on valittu alueen tarpeiden perusteella

SAMK on yksi Suomen 26 ammattikorkeakoulusta. SAMKin profiili suuntaa panostuksia teollisuuden uudistumista tukevaan koulutukseen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Satakunnan monipuolinen elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää SAMKilta laajaa tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja tutkimusta.

Osaamista arvostetaan, ylläpidetään ja kehitetään

Osaamisen kehittämistä toteutetaan strategisten valintojen pohjalta systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

Olemme linjanneet hyvinvoivan ja osaavan korkeakouluyhteisön mittareiksi sen, että henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia kuvaavien indeksien arvot ovat korkeampia kuin asiantuntijaorganisaatioilla keskimäärin.

Strategiaa viedään käytäntöön vuosittaisilla toimintasuunnitelmilla ja toiminnalla.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet ovat

 • digitaalisen opettajuuden vahvistaminen (kehittämisohjelma on avoin koko henkilöstölle)
 • vahvuus- ja nousevien alojen osaamisen varmistaminen
 • kansainvälisyys- ja kielitaitojen kehittäminen
 • esimiestyön ja johtajuuden kehittäminen sekä vertaistuen tarjoaminen.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on meille tärkeää

Toimiva ja menestystä tukeva yrityskulttuuri on yksi työhyvinvoinnin tekijöistä.

Keskitymme seuraavien yrityskulttuurin piirteiden vahvistamiseen työhyvinvointityössä:

SAMK kampus

Keskitymme seuraavien yrityskulttuurin piirteiden vahvistamiseen työhyvinvointityössä:

 1. asiantuntijuutta arvostava kulttuuri
 2. välittömän ja yhdenvertaisen puuttumisen kulttuuri
 3. avoimen vuorovaikutuksen ja luottamuksen kulttuuri
 4. innostumisen ja uudistamisen kulttuuri
 5. rohkeasti olennaiseen keskittyvä kulttuuri
Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen