SAMK työnantajana

SAMK on alueen osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. SAMK on joustava työnantaja, jonka parhaina puolina työntekijät pitävät vakautta, hyvää ilmapiiriä ja ihmisiä sekä koko työyhteisöä. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on SAMKin toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja kehittymisen elinehto.

Rekrytoimme!

SAMKin profiili on valittu alueen tarpeiden perusteella

SAMK on yksi Suomen 26 ammattikorkeakoulusta. SAMK suuntaa panostuksia teollisuuden uudistumista tukevaan koulutukseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Satakunnan monipuolinen elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää SAMKilta laajaa tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja tutkimusta.

Osaamista arvostetaan, ylläpidetään ja kehitetään

SAMK käyttää merkittävästi rahaa ja aikaa henkilöstönsä kehittämiseen systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

Tähtäämme siihen, että henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia kuvaavat indeksiarvot ovat korkeampia kuin asiantuntijaorganisaatioilla keskimäärin.

Arvomme ovat:

 • Teemme yhdessä tulosta.
 • Rohkaisemme uteliaisuuteen.
 • Innostamme vastuullisuuteen.
 • Haluamme ylittää odotukset.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet ovat

 • Digitaalisen opettajuuden vahvistaminen (kehittämisohjelma on avoin koko henkilöstölle)
 • Vahvuus- ja nousevien alojen osaamisen varmistaminen
 • Kansainvälisyys- ja kielitaitojen kehittäminen
 • Esimiestyön ja johtajuuden kehittäminen sekä vertaistuen tarjoaminen
Rekrytointiprosessi kuvattuna infografiikkana.

Jokainen rekrytointi on meille tärkeä ja jokainen kohtaaminen ainutlaatuinen. Haluamme olla myös rekrytoinnissa hyviä ja teemme sen parantamiseksi jatkuvasti töitä.

Jäikö jokin asia mietityttämään rekryprosessissamme? Mitä olisit vielä halunnut tietää? Onko sinulle kehitysideoita? hr@samk.fi

Oletko kiinnostunut tuntiopettajan tehtävistä: jätä avoin hakemus (hr@samk.fi). CV+hakemus (opettajakokemus, substanssi jne.) 

Opiskelijoita SAMKin kirjastossa, students in the SAMK library.
| SAMK

Henkilöstöpäivässä palkittiin ansioituneita samkilaisia – Menestystarinaksi SAMKin kyky selvitä koronasta

SAMKin henkilöstöpäivässä palkittiin ansioituneita samkilaisia eri kategorioissa. Henkilöstöpäivä järjestettiin koronatilanteesta johtuen etäyhteyksin.
Lue lisää

Tunnista RoboAI-ammattilainen

Juttusarja esittelee rautaiset RoboAI-tiimiläiset.

RoboAI on tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä koulutuksen ja osaamisen innovaatioalusta, jonka sijaitsee ammattikorkeakoulun Porin kampuksen yhteiskäyttölaboratoriossa.

Tutustu tiimiläisiin

 

Tervetuloa SAMKiin!

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on meille tärkeää. Toimiva ja menestystä tukeva yrityskulttuuri on yksi työhyvinvoinnin tekijöistä. Keskitymme seuraavien piirteiden vahvistamiseen työhyvinvointityössä:

 1. Asiantuntijuutta arvostava kulttuuri
 2. Välittömän ja yhdenvertaisen puuttumisen kulttuuri
 3. Avoimen vuorovaikutuksen ja luottamuksen kulttuuri
 4. Innostumisen ja uudistamisen kulttuuri
 5. Rohkeasti olennaiseen keskittyvä kulttuuri
SAMK sanapilvessä työntekijöiden adjetiivejä SAMKista työnantajana.

SAMKilaisten ajatuksia SAMKista työnantajana.

Lisää aiheesta

Heikki Haaparanta kotitoimistolla / Heikki Haaparanta at his home office
| Liiketoiminta

Katseet kohti digitaalista transformaatiota

– Nyt ei ole enää kyse pelkästään teknologian käyttöönotosta tai prosessien digitoinnista. Teknologia on iso muutosvoima, joka mahdollistaa liiketoiminnan muutoksen, kertoo Heikki Haaparanta. Hän on toiminut reilun vuoden ajan SAMKissa yliopettajana keskittyen digitaalisiin palveluihin.
Lehtori Jonna Koivisto Porin kampuksen edustalla.
| SAMK

Verkko-opettajan arjessa vuorovaikutus on tärkeää

Lehtori Jonna Koivisto on pitkänlinjan samkilainen. Nykyään hän työskentelee SAMKin Kuninkaisten kampuksella lehtorina tradenomi (AMK) -tutkintoon johtavassa verkkokoulutuksessa. Koivisto toimii työssäkäyvien aikuisten opettajana, ja hänelle tärkeää on olla opiskelijoiden tukija, kannustaja ja valmentaja.