SAMK työnantajana

SAMK on alueen osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. SAMK on joustava työnantaja, jonka parhaina puolina työntekijät pitävät vakautta, hyvää ilmapiiriä ja työyhteisöä. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on SAMKin toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja kehittymisen elinehto.

Rekrytoimme!

Jatkuvan oppimisen palvelut

Logistiikka ja meriteknologia

Opetuspalvelut

Palveluliiketoiminta

Teknologia

SAMKin profiili on valittu alueen tarpeiden perusteella

SAMK on yksi Suomen 26 ammattikorkeakoulusta. SAMK suuntaa panostuksia teollisuuden uudistumista tukevaan koulutukseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Satakunnan monipuolinen elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää SAMKilta laajaa tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja tutkimusta.

Osaamista arvostetaan, ylläpidetään ja kehitetään

SAMK käyttää merkittävästi rahaa ja aikaa henkilöstönsä kehittämiseen systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

Tähtäämme siihen, että henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia kuvaavat indeksiarvot ovat korkeampia kuin asiantuntijaorganisaatioilla keskimäärin.

Arvomme ovat:

 • Teemme yhdessä tulosta.
 • Rohkaisemme uteliaisuuteen.
 • Innostamme vastuullisuuteen.
 • Haluamme ylittää odotukset.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet ovat

 • Digitaalisen opettajuuden vahvistaminen (kehittämisohjelma on avoin koko henkilöstölle)
 • Vahvuus- ja nousevien alojen osaamisen varmistaminen
 • Kansainvälisyys- ja kielitaitojen kehittäminen
 • Esihenkilötyön ja johtajuuden kehittäminen sekä vertaistuen tarjoaminen
Rekrytointiprosessi kuvattuna infografiikkana.

Jokainen rekrytointi on meille tärkeä ja jokainen kohtaaminen ainutlaatuinen. Haluamme olla myös rekrytoinnissa hyviä ja teemme sen parantamiseksi jatkuvasti töitä.

Jäikö jokin asia mietityttämään rekryprosessissamme? Mitä olisit vielä halunnut tietää? Onko sinulle kehitysideoita? hr@samk.fi

Oletko kiinnostunut tuntiopettajan tehtävistä: jätä avoin hakemus (hr@samk.fi). CV+hakemus (opettajakokemus, substanssi jne.) 

Nainen keltaisessa paidassa istuu työpisteellä tietokoneen ääressä.

SAMK tarjoaa työntekijöilleen muun muassa seuraavia etuja

 • sisäisiä koulutuksia merkittävällä vuotuisella koulutusbudjetilla
 • yleis- ja työterveyslääkäritasoisen sairaanhoidon
 • henkilöstön hyvinvointia ja omaehtoista liikuntaa tukevan liikunta- ja kulttuuriedun (myös hierontasaldo)
 • ruokailumahdollisuuden kampuksilla ja muita mahdollisia lounasetuja
 • aktiivisen henkilöstökerhotoiminnan
 • monipuolisia osaamisen kehittämiseen liittyviä etuja, kuten maksuton avoin amk ja sisäiset koulutukset
| SAMK

Henkilöstöpäivässä palkittiin ansioituneita samkilaisia – Menestystarinaksi SAMKin kyky selvitä koronasta

SAMKin henkilöstöpäivässä palkittiin ansioituneita samkilaisia eri kategorioissa. Henkilöstöpäivä järjestettiin koronatilanteesta johtuen etäyhteyksin.
Lue lisää

Tunnista RoboAI-ammattilainen

Juttusarja esittelee rautaiset RoboAI-tiimiläiset.

RoboAI on tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä koulutuksen ja osaamisen innovaatioalusta, jonka sijaitsee ammattikorkeakoulun Porin kampuksen yhteiskäyttölaboratoriossa.

Tutustu tiimiläisiin

 

Tervetuloa SAMKiin!

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on meille tärkeää. Toimiva ja menestystä tukeva yrityskulttuuri on yksi työhyvinvoinnin tekijöistä. Keskitymme seuraavien piirteiden vahvistamiseen työhyvinvointityössä:

 1. Asiantuntijuutta arvostava kulttuuri
 2. Välittömän ja yhdenvertaisen puuttumisen kulttuuri
 3. Avoimen vuorovaikutuksen ja luottamuksen kulttuuri
 4. Innostumisen ja uudistamisen kulttuuri
 5. Rohkeasti olennaiseen keskittyvä kulttuuri
SAMK sanapilvessä työntekijöiden adjetiivejä SAMKista työnantajana.

SAMKilaisten ajatuksia SAMKista työnantajana.

Lisää aiheesta

Teppo Hjelt
| Kirjasto

Informaatikko tekee töitä ihmisiä varten

Teppo Hjelt oli ehtinyt toimia SAMKin kirjaston informaatikkona vasta pari kuukautta, kun koronapandemia alkoi. Poikkeusoloista huolimatta työt ovat sujuneet hyvin, kiitos toimivan etätyötekniikan.
Tarja Javanainen-Levonen ohjaa fysioterapian tuntia.
| Hyvinvointi ja terveys

Lehtori Tarja Javanainen-Levoselle arvostettu IFAPA Fellow -tunnustuspalkinto

SAMKissa lehtorina toimiva Tarja Javanainen-Levonen on kolmas suomalainen kansainvälisen tunnustuspalkinnon saanut henkilö. Fellow-tunnustuksia on saanut kaikkiaan 35 henkilöä eri puolilta maailmaa.