Pysäköinti | Parking

Porin kampuksella pysäköinti on maksullista ma-pe klo 8-16 välisenä aikana. Rauman kampuksella pysäköinti on ilmaista sallituilla paikoilla.

Parking at the Pori Campus is subject to payment from Monday to Friday from 08:00 to 16:00. On the Rauma Campus parking is free in certain areas.

SAMK-kampus Pori

Pysäköinti Porin kampuksella


Kampuksen pihassa pysäköinti on maksullista ma-pe klo 8-16 välisenä aikana.

Aluetta voivat käyttää kaikki EasyPark- ja ParkMan-pysäköintisovelluksilla. Henkilökunnalla on mahdollisuus ostaa parkkialueelle (vyöhyke A) M-vuosipysäköintilupa.

Opiskelijat ovat oikeutettuja pysäköimään vyöhykkeelle B opiskelijoille alennettuun hintaan. Henkilökunta voi noutaa ilmaisen oman pysäköintiluvan (vyöhyke B) kampuksen vahtimestareilta.

Auton voi pysäköidä myös muille lähimmille yleisille parkkipaikoille. Kampuksen piha-alueella olevat 1h-pysäköintikiekkopaikat ovat tarkoitettu vain kaupan asiakkaille.

Huomaathan myös ison pysäköintialueen junaradan ja Helsingintien välissä. Pysäköintialueelle ajetaan Tiilimäentien ja Ratapihantien kautta. Sieltä on vain muutama sata metriä matkaa kampukselle.

Inva-pysäköintipaikat sijaitsevat sisäpihalla kaariovien läheisyydessä.

Sähköauton lataus

Uudet sähköautojen latauspisteet nyt SAMK kampus Porin piha-alueella.

Porin kampuksen piha-alueella on nyt neljä uutta sähköautojen type2 -latauslaitetta. Latauspisteiden käyttö vaatii rekisteröitymisen Plugit-järjestelmään. Pysäköinti latauspisteillä on ilmaista 2h pysäköintikiekolla. Sähköauton latauksesta erikseen veloitettava hinta näkyy mobiilisovelluksella.

Lisätietoa https://app.plugitcloud.com/

PYSÄKÖINTIEHDOT

 1. Pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla.
 2. Pysäköinti on maksullista vyöhyke A -pysäköintipaikoilla.
 3. Pysäköintilipuke on ostettavissa ainoastaan EasyParkin ja Parkmanin mobiilisovelluksen kautta. Henkilökunnalla on mahdollisuus kuukausiveloitettavaan pysäköintilupaan (P-tunnus M).
 4. P-tunnus M on asetettava auton sisään etuikkunalle siten, että se on luettavissa ulkopuolelta.
 5. Porin kaupungin pysäköinninvalvonta valvoo pysäköintiehtojen sekä -maksujen noudattamista. Ehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa 50 € valvontamaksuun.
 6. Pysäköinti tapahtuu omalla vastuulla ja pysäköintialueen omistaja ei vastaa mahdollisista ajoneuvoon kohdistuvista vahingoista.
 7. Pysäköimällä hyväksyt ehdot.

SAMK Campus Pori

Parking at Pori Campus


Parking at the campus is subject to payment from Monday to Friday from 08:00 to 16:00.

The area can be used by anyone with the EasyPark and ParkMan parking apps. SAMK employees have the option to purchase an M annual parking permit for the car park (Zone A).

Students are entitled to park in Zone B at a reduced rate for students. Employees can get a free private parking permit (Zone B) from the campus janitors.

You can also park your car in other nearby public car parks. The 1-hour parking disc spaces in the campus area are for shop customers only.

Please also note the large car park between the train track and Helsingintie. Drive to the parking area via Tiilimäentie and Ratapihantie. It is only a few hundred meters from the campus.

Disabled parking spaces are located in the courtyard near the arched doors.

Electric car charging

New electric car charging points now in the courtyard of the SAMK campus in Pori.

There are now four new type2 electric car charging points in the courtyard of the Pori campus. To use the charging points, you need to register for the Plugit system. Parking at the charging points is free of charge for 2 hours with a parking disc. A separate charge for charging an electric car is displayed on the mobile app.

More information at https://app.plugitcloud.com/

PARKING CONDITIONS

 1. Parking is only allowed in marked parking spaces.
 2. Parking is subject to payment in Zone A car parks.
 3. The parking ticket can only be purchased through the EasyPark and Parkman mobile apps. Employees have access to a monthly chargeable parking permit (parking code M).
 4. The parking symbol M must be placed inside the car on the front window so that it can be read from the outside.
 5. The City of Pori's parking inspectorate monitors compliance with parking conditions and fees. Failure to comply with the terms and conditions may result in a € 50 surveillance fee.
 6. Parking is at your own risk and the owner of the car park is not responsible for any damage to the vehicle.
 7. By parking, you agree to the terms.

 

 

 

 

SAMK-kampus Rauma

Pysäköinti Rauman kampuksella


Satamakatu 26

Henkilökunta: Kampuksen liikuntasalin puoleinen pysäköintialue ainoastaan luvan saaneille. Luvan voi noutaa vahtimestarilta.

Opiskelijat ja vierailijat: Liikuntasalin viereinen alue vaatii luvan pysäköintiin ja se on selkeästi merkitty liikennemerkein. Kampuksen vieressä sijaitseva pysäköintialue (hiekkakenttä Satamakadun toisella puolella) ei vaadi erillistä lupaa pysäköintiin. Myös kiinteistön oppilaitoksen puolella voi pysäköidä vapaasti rakennuksen itä-päässä olevilla paikoilla.

Sähköauton lataus

Osoite: Satamakatu 26, Rauma

Latauspisteiden (1x type2) käyttö vaatii rekisteröitymisen Plugit-järjestelmään. Pysäköinti latauspisteillä on ilmaista 2h pysäköintikiekolla. Sähköauton latauksesta erikseen veloitettava hinta näkyy mobiilisovelluksella.

Lisätietoa https://app.plugitcloud.com/

Suojantie 2

Opiskelijat ja henkilökunta: Pysäköintialue sijaitsee Aittakarinkadun liittymästä alueelle ajettaessa. Alueelle voi pysäköidä ilman erillistä lupaa. Pienempi pysäköintialue Varustajanvaheella on myös käytettävissä ilman erillistä pysäköintilupaa.

Vierailijat: Vierailijoille mahdollisuus saada päiväpysäköintilupa SAMK henkilökuntaan kuuluvalta kutsujalta.

Sähköauton lataus

Suojatie 2, Rauma (kulku sisäpihalle Varustajavaheen kautta)

Pysäköinti latauspisteillä on ilmaista 2h pysäköintikiekolla. Sähköauton latauksesta erikseen veloitettava hinta näkyy mobiilisovelluksella.

Lisätietoa: Sähköautoilija: rekisteröidy / kirjaudu (virta.global)

Satamakatu Sähköauto

SAMK Campus Rauma

Parking at Rauma Campus


Satamakatu 26

Staff: The parking area on the sports hall side of the campus is reserved only for those with a parking permit. You can get your permit from the facility officers.

Students and visitors: The area next to the sports hall requires a permit and is clearly marked with traffic signs. The parking area next to campus (sand pitch on the other side of the Satamakatu street) does not require a parking permit. Free parking is also available on the campus side of the property at the east end of the building.

Electric car charging

There is now electric car charging point (1x type 2) in Rauma campus parking lot (Satamakatu 26, Rauma). To use the charging points, you need to register for the Plugit system. Parking at the charging points is free of charge for 2 hours with a parking disc. A separate charge for charging an electric car is displayed on the mobile app.

More information at https://app.plugitcloud.com/

Suojantie 2

Students and staff: The parking area is located at the Aittakarinkatu street exit when entering the area. You can park there without a permit. A smaller parking area on the Varustajanvahe is also available without a parking permit.

Visitors: Visitors can get a one-day parking permit from an inviter belonging to the SAMK staff.

Electric car charging

Charging point at Suojatie 2, Rauma

Parking at the charging points is free of charge for 2 hours with a parking disc. A separate charge for charging an electric car is displayed on the mobile app.

More information at registration / sign in (virta.global)

Suojantie Sähköauto