Pysäköinti | Parking

Porin kampuksella pysäköinti on maksullista ma-pe klo 8-16 välisenä aikana. Rauman kampuksella pysäköintiin voi saada luvan.

Parking at the Pori Campus is subject to payment from Monday to Friday from 08:00 to 16:00. You can get a parking permit on the Rauma Campus.

SAMK-kampus Pori

Pysäköinti Porin kampuksella


Kampuksen pihassa pysäköinti on maksullista ma-pe klo 8-16 välisenä aikana.

Aluetta voivat käyttää kaikki EasyPark- ja ParkMan-pysäköintisovelluksilla. Henkilökunnalla on mahdollisuus ostaa parkkialueelle (vyöhyke A) M-vuosipysäköintilupa.

Opiskelijat ovat oikeutettuja pysäköimään vyöhykkeelle B opiskelijoille alennettuun hintaan ilmoittamalla rekisterinumero(t) eLomakkeella (linkki vaatii kirjautumisen). Henkilökunta voi noutaa ilmaisen oman pysäköintiluvan (vyöhyke B) kampuksen vahtimestareilta.

Auton voi pysäköidä myös muille lähimmille yleisille parkkipaikoille. Kampuksen piha-alueella olevat 1h-pysäköintikiekkopaikat ovat tarkoitettu vain kaupan asiakkaille.

Huomaathan myös ison pysäköintialueen junaradan ja Helsingintien välissä. Pysäköintialueelle ajetaan Tiilimäentien ja Ratapihantien kautta. Sieltä on vain muutama sata metriä matkaa kampukselle.

Inva-pysäköintipaikat sijaitsevat sisäpihalla kaariovien läheisyydessä.

PYSÄKÖINTIEHDOT

 1. Pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla.
 2. Pysäköinti on maksullista vyöhyke A -pysäköintipaikoilla.
 3. Pysäköintilipuke on ostettavissa ainoastaan EasyParkin ja Parkmanin mobiilisovelluksen kautta. Henkilökunnalla on mahdollisuus kuukausiveloitettavaan pysäköintilupaan (P-tunnus M).
 4. P-tunnus M on asetettava auton sisään etuikkunalle siten, että se on luettavissa ulkopuolelta.
 5. Porin kaupungin pysäköinninvalvonta valvoo pysäköintiehtojen sekä -maksujen noudattamista. Ehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa 50 € valvontamaksuun.
 6. Pysäköinti tapahtuu omalla vastuulla ja pysäköintialueen omistaja ei vastaa mahdollisista ajoneuvoon kohdistuvista vahingoista.
 7. Pysäköimällä hyväksyt ehdot.

SAMK Campus Pori

Parking at Pori Campus


Parking at the campus is subject to payment from Monday to Friday from 08:00 to 16:00.

The area can be used by anyone with the EasyPark and ParkMan parking apps. SAMK employees have the option to purchase an M annual parking permit for the car park (Zone A).

Students are entitled to park in Zone B at a reduced rate for students by providing the registration number (s) on the eForm (link requires login). Employees can get a free private parking permit (Zone B) from the campus janitors.

You can also park your car in other nearby public car parks. The 1-hour parking disc spaces in the campus area are for shop customers only.

Please also note the large car park between the train track and Helsingintie. Drive to the parking area via Tiilimäentie and Ratapihantie. It is only a few hundred meters from the campus.

Disabled parking spaces are located in the courtyard near the arched doors.

PARKING CONDITIONS

 1. Parking is only allowed in marked parking spaces.
 2. Parking is subject to payment in Zone A car parks.
 3. The parking ticket can only be purchased through the EasyPark and Parkman mobile apps. Employees have access to a monthly chargeable parking permit (parking code M).
 4. The parking symbol M must be placed inside the car on the front window so that it can be read from the outside.
 5. The City of Pori's parking inspectorate monitors compliance with parking conditions and fees. Failure to comply with the terms and conditions may result in a € 50 surveillance fee.
 6. Parking is at your own risk and the owner of the car park is not responsible for any damage to the vehicle.
 7. By parking, you agree to the terms.

 

 

 

 

SAMK-kampus Rauma

Pysäköinti Rauman kampuksella


Satamakatu 26

Henkilökunta: Kampuksen liikuntasalin puoleinen pysäköintialue ainoastaan luvan saaneille. Luvan voi noutaa vahtimestarilta.

Opiskelijat ja vierailijat: Kampuksen vieressä sijaitseva hiekkakenttä. Ei vaadi erillistä lupaa.

Suojantie 2

Opiskelijat ja henkilökunta: Kiinteistölle osoitettu uusi pysäköintialue, ns. alaparkkialue (kuva alla) on nyt käytettävissä.  Liittymä alueelle on Aittakarinkadulta. Alueelle on mahdollista pysäköidä ilmaiseksi SAMK-pysäköintiluvalla. Henkilökunta voi noutaa oman pysäköintiluvan kampuksen vahtimestareilta.

Vierailijat: Vierailijoille mahdollisuus saada päiväpysäköintilupa SAMK henkilökuntaan kuuluvalta kutsujalta.

Kulkureitti kampukselle on (koko lukuvuoden 2021-22) uudelta alaparkkialueelta portaita pitkin kiinteistöihin.

SAMK Campus Rauma

Parking at Rauma Campus


Satamakatu 26

Personnel: The parking area on the Agora Hall side of the campus is reserved only for those with a parking permit. You can collect your permit from the caretaker.

Students and visitors: The sand pitch next to the campus. No special permit needed.

Suojantie 2

Students and staff: New parking area assigned to the property, so-called lower parking area (picture below) is now available. The connection to the area is from Aittakarinkatu. It is possible to park for free in the area with a SAMK parking permit. Staff can pick up their own parking permit from the campus caretakers.

Visitors: Visitors have the opportunity to get a day parking permit from an inviter belonging to the SAMK staff.

The access route to the campus is (throughout the academic year 2021-22) from the new lower car park along the stairs to the properties.