Ristiinopiskelu

SAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus ottaa verkko-opintoja ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline.fi -tarjonnasta ja TurkuAMK -yhteistyössä.

CampusOnline

CampusOnline.fi on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksot.

TurkuAMK-yhteistyö

Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Turun ammattikorkeakoulun opintojaksoille ja toisinpäin.

Ristiinopiskelu – Mahdollisuus suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa

Ristiinopiskelulla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijalle tarjottua mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Opiskelijalla tulee olla kotikorkeakoulussa voimassaoleva opiskeluoikeus, jonka perusteella hän voi suorittaa opintoja kohdekorkeakouluissa. Hänen tulee myös olla läsnäoleva omassa korkeakoulussaan.

Opiskelija voi valita opintoja toisen korkeakoulun tarjonnasta korkeakoulujen sopimalla tavalla. Esimerkiksi alakohtaisessa yhteistyössä määritellään tietyt opinnot, joita yhteistyön piiriin kuuluvat opiskelijat eri korkeakouluissa voivat suorittaa. Opiskelijalle rekisteröidään kohdekorkeakouluun määräaikainen opiskeluoikeus opintojen suorittamista varten.

Kohdekorkeakoulu arvioi opintosuoritukset ja rekisteröi ne omaan rekisteriinsä. Kotikorkeakoulun rekisteriin opintosuoritus viedään muualla suoritettuna opintona.