Ristiinopiskelu

SAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus ottaa verkko-opintoja ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline.fi -tarjonnasta.

CampusOnline

CampusOnline.fi on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksot.

Kielten ristiinopiskelu SAMKissa

SAMK on mukana valtakunnallisessa KiVANET-verkostossa, joka tarjoaa kielten verkko-opintoja. KiVANETissä on tarjolla laaja kielipaletti: saksa, venäjä, espanja, ranska, italia, kiina, portugali, japani, viro, viittomakieli ja korea. KiVANET on syntynyt opetus- ja kulttuuriministeriön KiVAKO-kärkihankkeen, kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa, pohjalta. Tulevaisuudessa Ristiinopiskelupalvelu (RIPA) tarjoaa korkeakouluille vakioidun tavan asettaa tarjontaa saataville ja siirtää ristiinopiskelijaan liittyviä tietoja korkeakoulujen välillä.

Ristiinopiskelu – Mahdollisuus suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa

Ristiinopiskelulla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijalle tarjottua mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Opiskelijalla tulee olla kotikorkeakoulussa voimassaoleva opiskeluoikeus, jonka perusteella hän voi suorittaa opintoja kohdekorkeakouluissa. Hänen tulee myös olla läsnäoleva omassa korkeakoulussaan.

Opiskelija voi valita opintoja toisen korkeakoulun tarjonnasta korkeakoulujen sopimalla tavalla. Esimerkiksi alakohtaisessa yhteistyössä määritellään tietyt opinnot, joita yhteistyön piiriin kuuluvat opiskelijat eri korkeakouluissa voivat suorittaa. Opiskelijalle rekisteröidään kohdekorkeakouluun määräaikainen opiskeluoikeus opintojen suorittamista varten.

Kohdekorkeakoulu arvioi opintosuoritukset ja rekisteröi ne omaan rekisteriinsä. Kotikorkeakoulun rekisteriin opintosuoritus viedään muualla suoritettuna opintona.

Lisää aiheesta

Anne Kärki istuu keltaisella nojatuolilla ja sen takana seisovat Liisa Hannuksela ja Mari Linna.
| Opinnot ja opetus

Kielten ristiinopiskelu mahdollistaa laajan opintotarjonnan

SAMKissa ristiinopiskelu on mahdollista kielten opinnoissa. Korkeakouluopiskelija suorittaa tällöin opintoja toisessa korkeakoulussa. Kyseessä on ensimmäinen ristiinopiskelusopimus, jonka SAMK on allekirjoittanut. Kielivalikoima laajenee sopimuksen myötä todella paljon.
Opettajat Mari Linna Ja Liisa Hannuksela kahvihuoneen sohvalla.
| Opinnot ja opetus

Korkeakoulujen yhteinen kielitarjonta laajenee – SAMK ensimmäisten joukossa espanjalla

Vieraiden kielten oppimiseen kiinnitetään nyt entistä enemmän huomiota. Jotta korkeakoulujen kielitarjonta saataisiin yhteiseen käyttöön, on käynnistynyt KiVAKO eli Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa -hanke. SAMK on ensimmäisten joukossa kokeilemassa verkkototeutuksia. Pilottivaiheessa SAMKin kieli on espanja.