Projektit ja opiskelu

Opiskelua työskentelemällä teknologiaprojekteissa

RoboAI-akatemiaan valitut opiskelijat suorittavat opintonsa työskentelemällä erilaisissa teknologiaprojekteissa. Projektien aiheet tulevat alueen yrityksiltä ja yhteisöiltä, ja niillä on aina jokin konkreettinen tarve ja lopputulos.

RoboAI-akatemiassa toteutetaan vuosittain kymmeniä projekteja. Näissä projekteissa opiskelijat pääsevät oppimaan käytännön kautta esimerkiksi robotiikkaa, konenäköä, anturitekniikkaa, 3D-simulointia, 3D-mallinnusta ja 3D-tulostusta. Jokainen projekti suunnitellaan, aikataulutetaan, toteutetaan ja dokumentoidaan kuin se tehtäisiin oikeasti työelämässä.

RoboAI-akatemian filosofian mukaan on tärkeää, että opiskelijat saavat kokeilla, tehdä virheitä ja oppia niistä. Tiimityöskentelyn ja projektitoiminnan osaamisella sekä innostumisella ja tilanteeseen sopivalla ratkaisuosaamisella on tulevaisuuden työelämässä suuri merkitys.

Yrityksille

Tuoretta näkökulmaa haasteisiin

Yrityksille RoboAI-akatemia tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa uusilla teknologioilla pienen budjetin teknologiaprojekteja. Käytännön kokeilut ja erilaisten ratkaisujen löytäminen ovat suuressa roolissa. Projektiryhmän kokoon vaikuttavat projektin laajuus ja osallistuvien opiskelijoiden osaamistaso. Projektien aiheet voivat vaihdella kirjallisuusselvityksistä aina käytännön sovellusten suunnitteluun, kokeiluun ja testaamiseen.

Usein yritykset toivovat opiskelijoiden tuovan heille uusia näkemyksiä ja selkeitä, konkreettisiin kokeiluihin perustuvia tietoja siitä, miten joku asia kannattaisi toteuttaa. RoboAI-akatemian kanssa yhteistyössä yritys voi myös toteuttaa ns. hidasta rekrytointia eli tutustua opiskelijoihin ja heidän osaamiseensa jo opintojen aikana ja valita valmistuvista insinööreistä parhaiten yrityksen toimintaympäristöön sopivia osaajia.

Lisätietoja

Mirka Leino

Yliopettaja
+358 44 710 3182 mirka.leino@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Teknologia
Toimintayksikkö
RoboAI
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori