Lahjoita SAMKille

Tue elinvoimaa lahjoittamalla meille

Lahjoittamalla Satakunnan ammattikorkeakoululle tuet Satakunnan ja lähialueen koulutusta, elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Lahjoitusvarat ja niistä saatavat tuotot ohjataan SAMKin strategian mukaiseen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Jokainen lahjoitus on meille tärkeä. Kiitos tuestasi.

Lahjoitusvarojen käyttö

Lahjoitusvarat ja niistä saatavat tuotot ohjataan SAMKin strategian mukaiseen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

SAMKin yhteistyö työelämän kanssa käsittää muun muassa seuraavat yhteistyömuodot:

  • Yhteiset tutkimushankkeet
  • Asiantuntijaopettajien ohjauksessa tehtävät opiskelijaprojektit
  • Hidas/pitkäjänteinen rekrytointi kesätöitä, harjoittelua ja opinnäytetöitä hyödyntämällä
  • Yrityksen henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • Start-up-sijoitukset ja aloittavien yrittäjien mentorointi.

Näin lahjoitat

Valitse itsellesi sopivin tapa lahjoittaa ja rakenna tulevaisuuden Satakuntaa ja lähialueita. Vähintään 850 euron lahjoitukset ammattikorkeakoululle ovat verovähennyskelpoisia sekä yhteisölle että yksityiselle lahjoittajalle.

Lahjoitus tilille

Voit lahjoittaa Satakunnan ammattikorkeakoulun tilille.

Pankki: Länsi-Suomen Osuuspankki
Käyntiosoite: Yrjönkatu 22, 28100 Pori / PL 61, 28101 Pori
Kotipaikka: Rauma
IBAN: FI45 5700 8120 4147 89
BIC-koodi: OKOYFIHH

Annathan lahjoituksen yhteydessä nimesi ja osoitteesi, niin voimme postittaa sinulle kiitoksemme.

Lahjakirja

Mikäli lahjoitat 850 euroa tai enemmän, saat postissa esitäytetyn lahjakirjan sekä palautuskuoren, jolla voit toimittaa allekirjoitetun lahjakirjan Satakunnan ammattikorkeakoululle.

Voit myös täyttää ja tulostaa lahjakirjan itse.

Lahjakirjan tietojen perusteella ilmoitamme verottajalle tiedot verovähennyskelpoisesta lahjoituksestasi.

Verovähennysoikeus

Vähintään 850 euron lahjoitukset ammattikorkeakoululle ovat verovähennyskelpoisia sekä yksityiselle lahjoittajalle että yhteisölle.

Yhteisöjen verovähennysoikeus

Yhteisö saa vähentää tulostaan vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueeseen kuuluvalle valtiolle tai Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle korkeakoululle.

Yksityishenkilöiden verovähennysoikeus

Yksityishenkilö saa vähentää ammattikorkeakoululle antamansa lahjoituksen ansiotulostaan eli esimerkiksi palkka- tai eläketulostaan.

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa verotuksessa vähentää ansiotulostaan yliopistolle tai korkeakoululle tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen tekemänsä rahalahjoituksen. Vähennyskelpoisia ovat vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron lahjoitukset.

Vähennyksen saa sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. Lahjoitusvähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta eli sen jälkeen, kun ansiotuloista on ensin vähennetty tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot.

Lahjoitusvähennyksen saa myös useamman erillisen lahjoitukseen yhteissummasta. Ammattikorkeakoululle saman vuoden aikana tehdyt lahjoitukset voi laskea yhteen.

Ammattikorkeakoulu ilmoittaa Verohallinnolle vähennyskelpoisista lahjoituksista. Yksityishenkilön verovähennysoikeus on tuloverolaissa (98 a §) määritelty pysyväksi.

Yhteisöjen verovähennysoikeus on tuloverolaissa (57§) määritelty pysyväksi; lahjoitusvähennys/yhteisöt (11.6.2010/504).

Lahjoittajat

Kerromme tässä kaikki lahjoittajat, jotka ovat antaneet siihen luvan.

Satakunnan Osuuskauppa

A. Ahlström Kiinteistöt Oy

Porin Kauppiassäätiö s.r.

Osuuskauppa Keula

Satakunnan Osuuspankit

LähiTapiola Lännen ja LähiTapiola Satakunta

Porin Kauppaseura ry

Talonrakennusteollisuuden Satakunnan piiri ry.

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y.

UPM Kymmene Oyj

Voimmeko auttaa?

Jos sinulla on kysyttävää lahjoittamisesta, ota yhteyttä.

Talous- ja hallintojohtaja Tommi Tamminen, p. 044 710 3015

Satakunnan ammattikorkeakoululla on pysyvä rahankeräyslupa RA/2022/612.

Voimmeko auttaa?

Jos sinulla on kysyttävää lahjoittamisesta, ota yhteyttä.

Satakunnan ammattikorkeakoululla on pysyvä rahankeräyslupa RA/2022/612.

Tommi Tamminen

Talous- ja hallintojohtaja
+358 44 710 3015 tommi.tamminen@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Talous- ja hallintopalvelut
Toimintayksikkö
Talous- ja hallintopalveluiden toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori