Yhdes-malli ja monimuotoiset harjoittelut: Tiia Kenolan matka sosionomiksi

Tiia Kenola on kokenut SAMKin sosionomiopinnot monipuolisina ja hyvät eväät tulevaisuuden työelämään antavina.

Tiia Kenola seisoo SAMKin Porin kampuksen yhdyskäytävällä.
Tiia Kenola on suorittanut sosionomiopintoihin kuuluvia harjoitteluita päiväkodeissa ja koulusosionomina yläkoulussa.

Tiia Kenola on kolmannen vuoden sosionomiopiskelija. Peruskoulun jälkeen opinto-ohjaaja suositteli Tiialle lähihoitajan tutkintoa. Lähihoitajaksi valmistumisen jälkeen Tiia pääsi töihin päiväkotiin. Työ varhaiskasvatuksen parissa avasi hänelle uusia näkökulmia sosiaalialan monimuotoisuudesta.

– Olin vuoden päiväkodissa töissä, jossa työni lastenhoitajana olisi jatkunut, mutta päätin hakea opiskelemaan sosionomiksi laajentaakseni osaamistani.

Tiiaa kiinnostivat sosionomin työssä tarjolla olevat vahvat työllistymismahdollisuudet. Lähipiirissä oli myös sosionomiksi opiskelevia kavereita, jotka tukivat Tiian kiinnostusta alaa kohtaan.

Tiia päätti hakea sosionomiopintoihin yhteishaussa Poriin ja Seinäjoelle ja lopulta hän sai opiskelupaikan SeAMKista. Ensisijainen toive oli kuitenkin Pori, sillä ystävät ja koti olisivat lähempänä. Vuoden opiskeltuaan Tiia päätti hakea siirtohaussa SAMKiin ja toisen opiskeluvuoden hän aloittikin Porissa.

SAMKissa on käytössä yhdes-malli, jota Tiia kuvailee toimivaksi. Luentoja on kaksi kertaa viikossa ja niitä seuraavat iltapäiväosuudet, jolloin tehdään yleensä ryhmätöitä ja tehtäviä. Tiia korostaa, kuinka oppimismalli tarjoaa mahdollisuuden kehittää yhteistyötaitoja erilaisten ihmisten kanssa ja samalla valmistaa opiskelijoita työelämään.

– Varsinaisia tenttejä meillä on tosi vähän, sillä yleensä ryhmätöiden aikaansaannokset toimivat näyttöinä.

Sosionomiopintoihin sisältyy monipuolisia harjoitteluja

Sosionomiopintoihin kuuluu erilaisia harjoitteluja, jotka valmistavat opiskelijaa työelämään.

– Ensimmäinen on orientoiva harjoittelu, jonka itse suoritin Kankaanpään yläkoulussa koulusosionomin tehtävissä. Sitten on ensimmäinen ammatillinen harjoittelu, tämän tein Farelmassa, joka on steinerpedagogisesti suuntautunut luonto- ja ympäristöpäiväkoti. Toinen ammatillinen harjoittelu tehdään yleensä kolmannen vuoden syksyllä ja sen tein tiedesuuntautuneessa Pilkkeen päiväkoti Välkkeessä.

Erilaiset harjoittelupaikat ovat olleet Tiian mielestä mielenkiintoisia ja jokaisesta paikasta on oppinut aina jotakin uutta. Opintoihin kuuluu myös moniammatillinen harjoittelu eli Soteekki, jossa opiskelijat pääsevät toteuttamaan erilaisia palveluita oikeille asiakkaille. Tiia kertoo moniammatillisen tiimin jäsenenä työskentelemisen olleen hänelle mieluista.

Edessä vielä johtajuuden harjoittelu sekä opinnäytetyö

Sosionomiopintoihin kuuluu vielä viides harjoittelu, joka on johtajuuden harjoittelu. Jäljellä on vielä muutama johtajuuden opintojakso sekä opinnäytetyö.

– Viimeinen johtajuuden harjoittelu kiinnostaisi tehdä ehkä ulkomailla.

Monipuoliset harjoittelut ovat avanneet uusia ovia, ja Tiia pitää niitä tärkeässä roolissa opinnoissaan. Sosionomiopinnoissa on helppo saada jalka oven väliin jo opiskeluaikana.

– Varsinkin näistä kahdesta harjoittelusta, jotka tein päiväkodissa on soiteltu ja tarjottu lyhytaikaisia ja pitkäaikaisempia sijaisuuspätkiä.

Tiia pitää SAMKin opetusta korkealaatuisena ja kertoo saaneensa aina tukea opettajilta. Opettajilta saatu tuki on tarjonnut ohjausta, sekä myös kannustavaa mentorointia, joka on edistänyt Tiian ammatillista kehitystä.

Jaa tämä sivu

Joonas Rakkolainen esittelee käsissään kehittämäänsä tuotetta Atlas Care.

Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä Joonas Rakkolainen kehitti innovatiivisen apuvälineen niskajumiin

SAMKin Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä Joonas Rakkolainen on kehittänyt yritystoiminnassaan apuvälineen, jolla hän hoiti aluksi omaa migreeniään.

Elina Jalonen seisoo tiiliseinän vieressä

SAMKista sairaanhoitajaksi Sydänsairaalaan

Elina Jalonen valmistui viime vuonna sairaanhoitajaksi SAMKista. Valmistuttuaan ylioppilaaksi Rauman Lyseon lukiosta oli sairaanhoitajaksi opiskelu varma valinta, mutta paikkakunta opiskeluille oli vielä epäselvä.

Ville-Pekka Vihma näyttelyssä Oulussa, Real Deal Yläkerta -galleriassa.

Ville-Pekka Vihma valmistuu kuvataiteilijaksi

Oulusta kotoisin oleva Ville-Pekka Vihma kirjoittaa parhaillaan opinnäytetyötään Kangasniemellä töidensä ohella. Hän opiskelee viimeistä vuottaan kuvataitelijaksi SAMKin Taidekoulun kampuksella Kankaanpäässä.