YAMK-opinnäytetyö: Koulun perhetyöllä varhaista tukea lapsiperheille

Jaana Ramsten on kehittänyt YAMK-opinnäytetyönä vuoden 2021 aikana Porin perusturvan lapsiperheiden palveluiden koulun perhetyön palvelua, yhteistyössä perhesosiaalityön sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien, kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijöiden sekä koulun perhetyöntekijöiden kanssa.

Seitsemät toisiinsa liitetyt kädet
Pixabay/jarmoluk

Lapsiperheiden on mahdollista saada perhetyön tukea arkeensa lastensa esi- ja peruskouluilla olevien perhetyöntekijöiden kautta. Tukea on mahdollista saada vaikka huolet ja ongelmat olisivat ihan pieniäkin. Lapset ja heidän vanhempansa voivat itse suoraan olla yhteydessä perhetyöntekijään. Esi- ja peruskouluilla ja lasten verkostoissa olevat ammattilaiset voivat saada perhetyöntekijöiden tukea oman työnsä toteuttamiseen tai saamaan heidän kauttaan asiakkailleen tarvitsemaansa tukea.
Nämä kyseiset perhetyöntekijät ovat Porin perusturvan lapsiperheiden palveluiden koulun perhetyöntekijöitä ja heidän työnsä tarkoituksena on tarjota sosiaalihuoltolain mukaista varhaisen tuen perhetyötä esi- ja perusopetuksessa oleville lapsille ja heidän perheilleen.

Koulujen perhetyön palvelussa huomioidaan lapsi kokonaisvaltaisesti sekä toteutetaan palvelua moniammatillisesti. Koulun perhetyön palvelu on aloittanut toimintansa vuonna 2018 LAPE-hankkeen ja Porin perusturvan yhteisenä pilottina, jolloin perustettiin uusia perhetyöntekijöiden toimia ja heidän työnsä jalkautettiin Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Kyseinen palvelu on vuodesta 2020 alkaen ollut vakituisena palveluna Porin perusturvan lapsiperheiden sosiaalihuollon peruspalveluissa.

Tarvetta koulun perhetyön palvelujen selkiyttämiseen

Koulun perhetyön palvelun kehittämiselle oli toiminnan aikana koettu olevan tarvetta sekä uuden lapsiperheiden palvelujen organisaation perustamisen, koulun perhetyön palvelun laajentumisen ja varhaiskasvatukseen tulleen uuden lapsiperheiden tuen muodon myötä. Ramsten kehitti yhteistyönä kehittämiseen osallistuvien ammattilaisten kanssa tukimateriaalia ja toimintatapoja koulun perhetyön palvelun toteuttamiseen sekä määrittänyt koulun perhetyön asiakasta. On ollut tärkeää, että kehittämistyön aikana on selkiytetty ja auki kirjoitettu koulun perhetyön palvelua. Tämä auttaa lasten elämässä mukana olevien eri alojen ammattilaisia sekä perheitä osaamaan hyödyntää koulun perhetyön palvelua oman huolensa ratkomisessa.

Kehittämisellä myös yhtenäistettiin koulun perhetyöntekijöiden työtä, jolloin lasten ja perheiden on mahdollista saada samanlaista perhetyön tukea asuinpaikasta tai perhetyöntekijästä riippumatta. Koulun perhetyön palvelun kehittäminen on myös ollut merkittävää, koska siirryttäessä soteuudistuksen myötä hyvinvointialueille ja yhtenäistetään varhaisen tuen palveluita, niin on tärkeää tietää mitä on koulun perhetyö lapsiperheiden varhaisena tukena. Näin myös kyseistä palvelua on helppo levittää laajemmallekin alueelle hyvinvointialueen sisällä.

Lisätiedot:
Jaana Ramsten
044 701 0482
jaana.ramsten@porinperusturva.fi Tutustu Jaana Ramstenin YAMK-opinnäytetyöhön

Jaa tämä sivu

Ryhmä taiwanilaisia opiskelijoita.

SAMKin Talvikoulusta taiwanilaisille lukiolaisille kulttuuria ja oivalluksia

SAMKissa on ollut kahden viikon ajan vieraita Taiwanista. Vierailijoina on kolmisenkymmentä lukiolaisia kahdesta lukiosta, New Taipei Municipal Jhangshu International Creative Technical High Schoolista ja Living Word Lutheran High Schoolista. Mukana on myös yksi opettaja ja kaksi rehtoria.

Kuva sairaanhoitaja (YAMK) Henna-Kaisa Teelmäki.

Ikäihmisten hoitotyö on haastavaa ja vaativaa, mutta palkitsevaa

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Henna-Kaisa Teelmäki työskentelee tiiminvetäjä-sairaanhoitajana ikäihmisten hoivakodissa Kankaanpäässä. Mikä sai alun perin sairaanhoitajaksi valmistuneen Henna-Kaisan jatkamaan vanhustyössä ja mikä ikäihmisten parissa kiinnostaa?

Alex Kippo talvisessa maisemassa.

Opiskelijamme työllistyvät: Merenkulun insinöörin matka opinnoista työelämään ja uusiin haasteisiin

Alex Kippo aloitti SAMKissa elokuussa 2014 Raumalla merenkulkualan insinöörin opinnot ja valmistui joulukuussa 2018.