YAMK-opinnäyte: Suomessa arvostetaan projektipäälliköiden oma-aloitteisuutta ja tiedonhakuisuutta

Heidi Kajaan on tehnyt YAMK-opinnäytetyön ”Digitalisaation vaikutus projektinhallintaan, projektipäällikön rooliin ja persoonallisuuspiirteisiin”.

Tekoälyllä tehty piirroskuva naisesta rakennusten välissä.

Heidi Kajaan teki Firefly-tekoälyllä artikkeliin sopivan kuvituskuvan.

Maailmanlaajuinen pandemia nopeutti ja lisäsi digitaalisten työkalujen hyödyntämistä projektinhallinnassa. Se mahdollisti esimerkiksi projektitiimiläisten virtuaalisen työskentelyn sijainnista ja aikavyöhykkeestä riippumatta. Nykytilan kartoittaminen on ensimmäinen askel tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa. Historiatietojen tarkastelemisella saadaan arvokasta tietoa, jonka pohjalta on mahdollista ennustaa tulevaisuuden trendejä sekä suuntauksia. Heidi Kajaan on tehnyt YAMK-opinnäytetyön ”Digitalisaation vaikutus projektinhallintaan, projektipäällikön rooliin ja persoonallisuuspiirteisiin”. YAMK-opinnäytetyössä tarkasteltiin, miten digitalisaatio on vaikuttanut projektinhallintaan, projektipäällikön rooliin sekä tutkittiin työpaikkailmoituksissa esiintyviä projektipäälliköiltä toivottavia persoonallisuuspiirteitä.

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena ilman toimeksiantajaa syksyllä 2023. Opinnäytetyössä hyödynnettiin tekoälysovelluksia Satakunnan ammattikorkeakoulun tekoälyn käytön pelisääntöjen mukaisesti. Digitalisaation vaikutuksia ja haasteita projektinhallintaan selvitettiin tutkimuksen teoriaosuudessa. Tulokset osoittavat, että digitalisaatiolla on moniulotteisia vaikutuksia organisaatioihin, työskentelytapoihin. Se on vaikuttanut myös projektinhallinnan prosesseihin, toimintoihin ja käytänteisiin sekä tuonut mukanaan haasteita, joihin on mahdollista vastata muun muassa koulutuksilla.

Suomessa arvostetaan projektipäälliköiden oma-aloitteisuutta ja tiedonhakuisuutta

Projektipäällikön roolin muutosta projektinhallinnan digitalisaation alusta nykypäivään pyrittiin selittämään projektinhallinnan käsikirjojen sisällönanalyysillä. Analyysi viittaa projektipäälliköiden roolin muutokseen, mutta ei kuitenkaan vastaa yksiselitteisesti, miten digitalisaatio on vaikuttanut edelleen projektipäälliköiden persoonallisuuspiirteisiin. Ilmiön tarkempi kuvaaminen vaatisi lisätutkimista.

Rekrytoinnin nykytilaa kartoitettiin avoimien työpaikkailmoituksien sisällönanalyysillä. Tulokset osoittavat, että Suomessa arvostetaan projektipäälliköiden oma-aloitteisuutta ja tiedonhakuisuutta. Lisäksi tulokset antavat viitteitä järjestelmällisen, vastuunottohaluisen, palveluhenkisen sekä energisen projektipäällikön arvostuksesta sekä siitä, että projektinhallintaa on mahdollista toteuttaa sijainnista riippumatta. Tutkimustulokset vihjaavat myös ristiriitaan perinteisten ja nykyaikaisten projektipäälliköiden persoonallisuuspiirteiden välillä, mutta tarkempi analyysi edellyttäisi aiheen yksityiskohtaisempaa tutkimista.

Opinnäytetyö tuo esille myös useita jatkotutkimusehdotuksia. Tutkimuksen rajoituksena mainittakoon, että opinnäytetyössä ei voitu vahvistaa kaikkien muutosten johtuneen yksinomaan digitalisaatiosta.

Heidi Kajaan, kasvokuva

YAMK-opinnäytetyön kirjoittaja

Heidi Kajaan on valmistunut joulukuussa Toimitusverkoston kehittäminen -tutkinto-ohjelmasta tradenomiksi (YAMK).

Tutustu tarkemmin opinnäytetyöhön Digitalisaation vaikutus projektinhallintaan, projektipäällikön rooliin ja persoonallisuuspiirteisiin.

Yhteydenotot opinnäytetyöhön liittyen: heidi.kajaan@gmail.com

Jaa tämä sivu

Elina Jalonen seisoo tiiliseinän vieressä

SAMKista sairaanhoitajaksi Sydänsairaalaan

Elina Jalonen valmistui viime vuonna sairaanhoitajaksi SAMKista. Valmistuttuaan ylioppilaaksi Rauman Lyseon lukiosta oli sairaanhoitajaksi opiskelu varma valinta, mutta paikkakunta opiskeluille oli vielä epäselvä.

Tiia Kenola seisoo SAMKin Porin kampuksen yhdyskäytävällä.

Yhdes-malli ja monimuotoiset harjoittelut: Tiia Kenolan matka sosionomiksi

Tiia Kenola on kokenut SAMKin sosionomiopinnot monipuolisina ja hyvät eväät tulevaisuuden työelämään antavina.

Ville-Pekka Vihma näyttelyssä Oulussa, Real Deal Yläkerta -galleriassa.

Ville-Pekka Vihma valmistuu kuvataiteilijaksi

Oulusta kotoisin oleva Ville-Pekka Vihma kirjoittaa parhaillaan opinnäytetyötään Kangasniemellä töidensä ohella. Hän opiskelee viimeistä vuottaan kuvataitelijaksi SAMKin Taidekoulun kampuksella Kankaanpäässä.