Työn opinnollistaminen osaksi kuvataiteen opetusta

Yli vaaran vuosien -projektin julkaisu esittelee näkökulmia kuvataiteen koulutuksen kehittämiseksi. Neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettu projekti kehitti erityisesti työn opinnollistamisen ja harjoitteluympäristöjen käytänteitä.

Yksityiskohta yli vaaran vuosien -julkaisun kannesta

– Satakunnan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskola Novian, LAB ja Lapin ammattikorkeakoulujen muodostamassa verkostossa on ollut todella helppo toimia. Ryhmässä on toiminut reilu kymmenen asiantuntijaa, jotka ovat olleet aidosti kiinnostuneita alan kehittämisestä, toteaa projektipäällikkö Tomi Kuusimäki SAMKista.

– Nostimme jo suunnitteluvaiheessa työn opinnollistamisen yhdeksi painopisteeksi. Kuvataiteen alallahan ei paljon valmiita työpaikkoja ole, vaan ne tulee kunkin itse tunnistaa ja luoda. Tämä lähtökohta teki työstä erittäin mielenkiintoisen. Yleisön kohtaaminen nostettiin yhdeksi merkittäväksi tekijäksi työn opinnollistamisessa, jatkaa Kuusimäki.

Julkaisussa on merkittävässä osassa harjoitteluympäristöjen kuvaukset ja niistä saadut kokemukset. Oppimisympäristöjen autenttisuus ja geneeristen taitojen oppiminen osana harjoittelua koettiin onnistumisena.

SAMKin työryhmän muodosti Kuusimäen lisäksi grafiikan lehtori Tomas Regan ja projektitutkija Mira Piitulainen.

– Kuvataiteen koulutuksessa on tunnistettu autenttisten työelämälähtöisten oppimisympäristöjen tärkeys, eli selkokielisesti, on tärkeää, että tehdään opiskeluaikana niitä juttuja, joita sitten tulee vastaan työelämässä, sanoo Regan. Näistä on saatu hankkeessa hyviä kokemuksia ja niiden ohjaamisen työkaluja kehitettiin.

– Projektin ja hankejulkaisun teemat innostivat visualisoimaan tietoa paitsi perinteisin keinoin, mutta myös kuvitustaiteen hengessä. Asiantuntevan hankeryhmän suurimpia etuja on ehdottomasti monipuolisuus, se heijastuu suoraan myös hankemateriaalien kuvallisiin varantoihin, toteaa Piitulainen.

Julkaisun lisäksi projekti on tuottanut materiaalia myös verkkosivuille osoitteeseen ylivaaranvuosien.fi.
Lue julkaisu Yli vaaran vuosien

Jaa tämä sivu

Maarika Iijolainen pitää puhetta valmistumisjuhlassa.

Opinnäytetöiden parhaimmisto palkittiin jälleen Osaaja-kilpailussa

Osaaja on SAMKin opinnäytetyökilpailu, jossa palkitaan vuosittain edellisen kalenterivuoden opinnäytetöiden parhaimmisto. Palkittavan työn arvosanan tulee olla korkein mahdollinen eli 5. Yhteensä kilpailuun osallistui tänä vuonna 134 työtä.

SuomiAreena keskustelun osallistujat ja videokuvaaja

SAMK on jälleen mukana SuomiAreenassa

SAMK on mukana 25.-28.6.2024 Porissa järjestettävässä SuomiAreenassa. SuomiAreenan tavoitteena on tuoda yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelu kaikkien ulottuville.

Silja-Sofia Ilvonen on ottanut verikokeen.

Hoitotyön harjoitteluista saa monipuolisia kokemuksia

Silja-Sofia Ilvonen opiskelee hoitotyön tutkinto-ohjelmassa toista vuotta ja valmistuu sairaanhoitajaksi. Silja-Sofia on kotoisin Porista ja hän halusi jäädä vielä kotikaupunkiinsa asumaan, joten SAMK valintana oli helppo.