Tuliaiset SAMKin Kankaanpään Taidekoulun galleriassa 8.11. asti

Kuvataiteilija (ylempi AMK) -tutkintoa suorittavien yhteisnäyttely Tuliaiset on esillä taidekoulun galleriassa 18.10.–8.11. Avajaiset pidetään torstaina 17.10. alkaen klo 15. Tiedotustilaisuus medialle on klo 12.00. Tervetuloa!

Sirpa Hannele Heinonen ja teoksia Punainen meri -sarjasta.
Sirpa Hannele Heinonen ja teoksia Punainen meri -sarjasta.

Teoskuva: Kirke Muhonen

 

Tuliaiset esittelee monipuolisesti 14 taiteilijan viimeaikaista tuotantoa. Eri puolelta Suomea yhteen tulleet opiskelijat tuovat Kankaanpäähän kukin tuliaisina omia teoksiaan ja niihin liittyviä tarinoita ja ajatuksia.

Teosten taustalla on ajattomia teemoja kuten aika, unet, henkisyys ja myytit. Niissä kuvataan luontoa ja etsitään kauneutta. Toisaalta pureudutaan hyvinkin ajankohtaisiin nykypäivän aiheisiin: urbaani elämä ja kaupungin kohina voivat jättää ihmisen yksinäiseksi ja ulkopuoliseksi. Teosten kautta halutaan antaa tilaa myötätunnolle, rakkaudelle ja hyväksynnälle, kun kuvataan esimerkiksi ihmisen identiteettiä ja seksuaalisuutta. Ekologiset ongelmat, kulutuskulttuuri ja ilmastonmuutos ovat taidetyössä väistämättä läsnä kuten jokapäiväisessä elämässäkin. Taiteen tekeminen on myös vuorovaikutusta ja yritystä ymmärtää yhteiskuntaa ja maailmaa.

Tuliaiset-näyttelyn taidemuodot ovat moninaiset. Perinteisten taiteen tekniikoiden, maalauksen, grafiikan ja kuvanveiston, lisäksi näyttelyssä on esillä valokuvaa, videota, ääntä, installaatiota, tekstiiliteoksia, sekatekniikkaa ja performanssia.

Näyttelyn taiteilijat ovat Heidi Hakkarainen, Sirpa Heinonen, Kati Juurikka, Lotta Leka, Jonna Lepistö, Kirke Muhonen, Janne Raappana, Katariina Rantala, Sanna Ristolainen, Kristiina Töyry, Leena Vainio, Hanna Valtokivi, Marika Viskari ja Heli Väisänen.

 

Kuvia näyttelystä ja Kati Juurikan performanssiesityksestä avajaisissa 17.10.2019.

 

 

Taiteilijoiden esittelyt ja yhteystiedot

HEIDI HAKKARAINEN

Olen syntynyt vuonna 1983 Kuopiossa, asun ja työskentelen Helsingissä. Taiteen tekemisessä minulle tärkeintä on prosessi, kokemus teoksen syntymisestä. Työskentelyyni olen saanut vaikutteita abstraktista ekspressionismista sekä informalismista.

Maalatessa päädyn lopulta harmoniaan, vaikka työskentelyn aikana tietoisesti vaihtelen hallinnan ja sattuman osuutta, hajotan ja rakennan kuvaa uudelleen. Tietoinen ongelmanratkaisu vaikuttaa teoksen kokonaisuuteen ja estetiikkaan, kun taas intuitiivinen kuvan tekeminen tuo työskentelyyni vapautta ja aitoutta.

Juuri nyt minua kiinnostaa aika ja muisti, se kuinka muistamme ja koemme asioita nyt ja jälkeenpäin. Ajan kerroksellisuutta sekä jatkuvaa muutosta käsittelen teoksissani abstraktin kuvamaailman, tilavaikutelmien ja sarjallisuuden muodoissa. Taide merkitsee minulle tutkimista ja ymmärryksen laajentamista. Taiteellinen työskentely muistuttaa yhtä aikaa keskeneräisyydestä sekä tarpeesta löytää kaaoksen keskeltä harmoniaa.

heidimariahakkarainen@gmail.com
Instagram @heidimariahakkarainen
heidihakkarainen.com

 

SIRPA HANNELE HEINONEN

Olen Kouvolassa asuva tekstiilitaiteilija ja muotoilija. Päivätyön olen tehnyt mm. kädentaitojen ohjaajana taiteellisen työskentelyn kulkiessa rinnalla. Teoksissani tärkeässä osassa on pintojen tekstuuri. Materiaalit, luonto, mielikuvat ja yksityiskohdat toimivat teoksieni lähtökohtina.

Yhteisnäyttelyn tekstiiliteokseni ovat Punainen meri -sarjasta. Tämän sarjan kantavana teemana on meri ja sen haavoittuvuus. Olen halunnut teoksillani tuoda esille hyvinvoivan koralliriutan runsautta ja monimuotoisuutta. Sekatekniikalla työstettyihin teoksiin on käytetty runsaasti kierrätettyä materiaalia ja aikaa. Hidasta on myös koralliriuttojen kasvu ja uudistuminen. Valkoiset puuveistokset ovat Saaristo -sarjasta ja muodostavat yhdessä monimuotoisen saariryhmän. Yhdistettynä tekstiiliteoksieni yhteyteen, vanerista työstetyt ja temperalla maalatut puuveistokset kuvaavat minulle myös koralleja, jotka menettävät värinsä ja muuttuvat valkoisiksi pahimmillaan ennen kuolemaansa.

040 5516256
sirpahannele.heinonen@gmail.com
finnishdesigners.fi/portfolio/sirpa.heinonen

 

KATI JUURIKKA

Olen taiteessa eli elämänmuodossani olemassa tekemiseni ja ajatteluni kautta. Tutkin, määrittelen ja yritän ymmärtää maailmaa ja yhteiskuntaa ympärilläni. Olen ryhmätyöskentelijä ja neitseellisten materiaalien käyttö ja tekemisen hiilijalanjälki suuntaavat taiteellista toimintaani. Länsimainen kulutuskulttuuri ja yksilökeskeinen elämäntapa aiheuttavat minussa hämmennystä ja ahdistusta. Siis hetkonen, mitä tapahtui ja tapahtuu? Taide on minulle tapa keskustella ja olla vuorovaikutuksessa. Mikään tai kukaan ei ole ilman muita. Kuljen aistit auki ja teokset muovautuvat ajattelun ja keskustelun kautta.

Ohjaan teatteriteoksia ja teen näyttelijäntyötä sekä visuuaalista ohjausta ja toteutusta Romulan Taiteellisessa Teatterissa, jonka jäsen olen ollut vuodesta 2001. Romula on yhteisöteatteri, jossa teoksen määrittelee yhteisön halu olla jotakin mieltä siis keskustella. Toteutamme tinkimättömin pyrkimyksin ja hiilijalanjälkeä raa’alla kädellä halliten klassisia teatteritaiteen tekstejä ja teemme sosiaalista teatteria erilaisten ryhmien kanssa sekä nautimme tekemisestä. Kirkkain kruunumme on kaksikieliset Shakespeare-tulkinnat.

Olen yksi kolmesta Nykytaideryhmä Kylkiäisen perustajajäsenestä. Kylkiäinen on perustettu Kankaanpään taidekoulussa vuonna 2012. Muut jäsenet ovat Anna Katariina Roos ja Katriina Sjöblom. Kylkiäisen veistosmateriaaleina ovat esimerkiksi uusimmassa teoksessamme, joka toteutetaan LIFT2019-festivaaleilla, vesi, keskustelu, luontosuhde, tuska, yhteiskuntarakenteet, toivo, maalit, kasvit, vaatteet, vaatteettomuus, ihminen, pakkausmuovi, hämmennys, viini, ja estetiikka.

046 600 46 71
juurikka.kati@gmail.com
romulantaiteellinenteatteri.com
https://www.instagram.com/nykytaideryhma_kylkiainen/?hl=en

 

LOTTA LEKA

Olen turkulainen kuvataiteilija ja taidegraafikko, joka on kiinnostunut sinäkuvallisesta menetelmästä taiteen tekemisessä. Pääpaino on silloin toisen ihmisen kuuntelemisessa, kokemusmaailman ymmärtämisessä ja palautteen antamisessa pitkässä työskentelyprosessissa. Teoksista tulee sinäkuvia, yrityksiä ymmärtää ja näkökulmia aiheeseen, jonka parissa kulloinkin työskennellään.

Videoteos Holding waters on osa näyttelykokonaisuutta, joka on syntynyt kolmen vuoden aikana sinäkuvallisessa prosessissa ahdistuneisuushäiriöstä kärsivän ihmisen kanssa. Videoteos on muusikon ja kuvataiteilijan yhteinen yritys kuvata ahdistusta taiteen keinoin.

Ahdistuneisuus on sisäistä jännitystä ja levottomuutta, jopa epämääräistä kauhua tai hallitsematonta paniikkia. Tunteena se on lähellä pelkoa, mutta pelon tunne on suhteeton varsinaiseen uhkaan nähden. Erilaiset ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisiä mielenterveyden häiriöitä ja ne rajoittavat niistä kärsivän elämää monin tavoin.

Sinäkuvallisessa prosessissa –Yhteistyössämme tapaamme henkilön kanssa kuvaten, keskustellen ja kirjoittaen. Prosessissa pyrin kertomaan kuvattavalle tekemieni kuvien avulla, millaisin silmin näen hänet. Kuvien avulla pintaan pääsee asioita, joihin ei pelkästään sanoilla ulottuisi. Kuvattavassa on paljon muutakin kuin ahdistuneisuutta. Hän on mm. taitavaa sosiaalisuutta, voimaa, vastuullisuutta, rakkautta, myötätuntoa, iloa, ja pettämätöntä ammattitaitoa. Sen vuoksi ilmaisen näyttelykokonaisuuden kuvissa muutakin kuin ahdistusta.

Vuorovaikutus on molemminpuolisuutta. Haluan kuulla ja nähdä mistä ahdistuksessa on kyse. Ahdistuksesta kärsivä saa tukea, sillä kokee tulevansa kuulluksi. Samalla saan itse tukea omaan epävarmuuteeni, sillä oma ammattini on epävarmuutta täynnä.

044 522 0371
lotta.leka@gmail.com
Lottaleka.fi
https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/lotta-leka

 

JONNA LEPISTÖ

Lähtiessäni työskentelemään aloitan melko intuitiivisesti. Leikin maaleilla, yhdistelen värejä, kokeilen eri tapoja täyttää tyhjää kangasta. Vielä en mieti tulevan teoksen aihepiiriä, vaan annan sen muodostua mieleeni tekemisen kautta, jos on muodostuakseen. Kun olen mielestäni tehnyt pohjatyön, pidän usein määrittelemättömän mittaisen tauon ja annan työn hengähtää. Välillä ohikulkiessani katselen työtä ja pohdin, mitä siihen sopisi.

Sitten kun olen valmis taas tarttumaan työhön, pohdin paljon. Yritän ensin pukea sanoiksi minua mietityttäviä ajatuksenhäiveitä ja aihepiirejä, joita sitten pikkuhiljaa alan muokata kuvalliseen muotoon. Aina ajatukset eivät ole aivan selkeitä, vaan enemmänkin omaan kokemusmaailmaani pohjautuvia tilanteita, vääryyksiä, maailman asioiden nurinkurisuutta ja yleisestä asenneilmapiiristä huokuvia huomioita, joita haluan käsitellä.

En kuitenkaan suunnittele työtä liiaksi, vaan annan intuition johdattaa minua. Saatan muuttaa suunnitelmia kesken työn, tai tehdä ihan jotain muuta, mitä aluksi ajattelin. Työ itsessään inspiroi minua, alan nähdä pinnoissa asioita, joita lähden vahvistamaan ja sitä kautta itse työ johdattelee prosessiani eteenpäin. Joskus tietyt värit puhuttelevat minua erityisesti, joten värimaailmani saattaa vaihdella fiiliksen mukaan. Usein etsin inspiraatiota myös internetistä ja katselen, minkä tyylistä suurinpiirtein haluaisin tehdä. Otan vaikutteita ja inspiroidun muiden töistä.

Sitten kun alkaa tuntua siltä, että nyt riittää, julistan teoksen valmiiksi. Joskus teokset syntyvät nopeasti ja helposti, toisinaan taas turhaudun ja taistelen teoksen kanssa pitkään.

jonna-lepisto.webnode.fi

 

KIRKE MUHONEN

Olen mikkeliläinen taiteilija, kulttuurituottaja (AMK) ja runoilija. Olen osallistunut useisiin yhteisnäyttelyihin ja järjestänyt omia näyttelyitä. Minulta on julkaistu myös aikuisten värityskirjoja ja kuvitettuja runoteoksia.

Taide on minulle elämän ymmärtämisen ja ihmisyyden kokemuksen ilmaisuväline, dialogi ulkoisen ja sisäisen, näkyvän ja näkymättömän välillä. Taiteellisessa työssäni etsin merkityksiä, joille annan visuaalisen muodon. Rakennan teokseni usein vastakohdille ja jännitteille. Tavoittelen kauneutta, järjestystä, selkeyttä ja rytmiä kaoottisessa maailmassa. En pyri realistiseen ilmaisuun, teokseni ovat mielen prosessien tuotoksia, jossa esiintyy sekä abstraktia että esittävää kuvakieltä. En koe tarvetta pysyä tiukasti tietyssä materiaalissa tai ilmaisumuodossa, koska kokeilu ja vaihtelu rikastuttavat ilmaisua. Työskentelyäni kuvaa sekä suunnitelmallisuus että intuitiivisuus, jaksottaisuus sekä sarjallisuus. Hahmottelen aiheita luonnosvihkooni, mutta olen avoin oivalluksille, sattumille ja muutoksille. Lopputulos on aina yhtä yllättävä. Keskeinen teema töissäni on ihmisyys, muutos, näkyvä ja näkymätön, ihmisen, luonnon ja ympäristön vuorovaikutus.

Sulamispiste-sarja koostuu kolmesta akryyleillä maalatusta abstraktista teoksesta, joihin on rakennettu yhteensulatetuista kertakäyttöisistä muovipilleistä verkkomainen pintastruktuuri. Reliefimäisiä teoksia luonnehtivat vahvat kontrastit, muodot, värit ja elävä kuvapinta. Ekologisuuden problematiikkaa ja kasvavaa kulutuskulttuuria käsittelevissä teoksissa tutkin ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksellista suhdetta hämärtyvänä rajana luonnollisen ja urbaanin keinotekoisen välillä.

Kaikki elävä on yhteydessä toisiinsa. Ihminen on unohtanut olevansa osa luontoa. Olemme onnistuneet eristämään luonnon omaksi tilaksi, jota voimme tarpeidemme mukaan huolettomasti hyödyntää ja loputtomasti kuormittaa. Kulutustavoillamme, toistuvilla valinnoillamme ja päätöksillämme, joita hektisessä arjessa tottumuksesta teemme, on vaikutusta ympäristöömme. Jäävuoret sulavat, ilmasto lämpenee ja saasteet aiheuttavat pahoinvointia – puhutaan ilmastoahdistuksesta. Muovisessa kulutuskuplassamme olemme ajautuneet kauas luonnosta ja luonnollisuudesta. Haluammeko jatkaa näin?

Toivon, että taiteeni herättää mielenkiintoa, ajatuksia ja esteettistä nautintoa. Koen onnistuneeni, jos teokseni puhuttelevat ja niistä nautitaan.

kirke2012@hotmail.fi
artpuzzle.wordpress.com

 

JANNE RAAPPANA

Olen oululainen kuvataiteilija. Olen viime aikoina siirtynyt maalaamisesta toisenlaisen taiteilun pariin. Teenkin nykyään, ääniteoksia ja sanoja, joita miksailen samaan teokseen, testailen ja mietin mikä tämä on, installaatio vai ääniteos vai -veistos vai joku runojuttu vailla lokeroa. Välillä rakennan äänen ympärille materiaa ja välillä toisin päin.

Ääniteoksissa on ollut paljon konemaisia scifiääniä ja jumitusta, ehkä kaupunkien kohinaa, kiirettä ja pauketta – välillä vastaspainona luonnon ääniä joko keinotekoisina tai nauhoitettuina. Runoihin saattaa tulla spesifimmin jotain asiaa maailman menoa kohtaan – mm. leikkaan ja liimaan netistä tai televisiosta tulevaa tekstiä, kommentteja, mielipiteitä…

Viimeisen puolen vuoden aikana olen lähinnä kirjoitellut, suunnitellut ja miettinyt rauhakseltaan, mitä tekisin ja minne etenen. Tykkään romusta ja keskeneräisyydestä. Vaikka motivaatio on joskus kateissa pidemmänkin aikaa, luotan, että jotain vielä tapahtuu.

Loppujen lopuksi olen kai maisemamaalari, maisemassa, jossa me kaikki taiteillaan. Taideteos on minulle silti “vain” se kuva, mikä siitä jää, jos jää. Jotain tulee ikävä ja joku unohtuu, silti kaikki vaikuttaa.

041 5042981
zanner85@gmail.com
janneraappana.com

 

KATARIINA RANTALA

Teen Tuheroita, voimakkaita muotoja naiseudesta. Tuhero on minulle kuin Pitbull, oikukas, arvaamaton. Lempeä oikein kohdeltaessa, säälimätön tappaja vihaisena. Sillä on elämän voima. Kuningatar ja hallitsija. Hymyilee, heiluttaa häntää, samalla kun syö vastustajaansa. Koen tehneeni itselleni pienen armeijan näitä. Eri muodoissa ja väreissä, eri tekniikoin. Päämateriaalina on savi. Tuotantooni kuuluu iso määrä käteen sopivia Tuheroita, mutta myös jokunen niinkin iso, että jopa ”The Hulk” olisi näihin verrattuna käyttökelvoton. Naiset ansaitsevat ylistämistä ja näin teen heidän kunniaansa palvellen.

Maalauksissani olen enemmän abstrakti. Veistotyöt ovat enemmän muotoa ja kolmiulotteisia pintoja, joissa tämä maalausjälkeni näkyy, värikirjona. Tarvitsen töihini mustan ja valkoisen, ne ovat minulle kuin hyvä ja paha. Ne tuovat sen vastakohtien syvyyden, mutta tarvitsen myös kaiken rikkauden näiden väliltä väribaletista, kuin sielunelämästäkin. Maalauksissani saan vain räiskiä värit ja tutkailla tätä. En tarvitse silloin muotoa töihini.

Olen myös seinämaalari ja pintakäsittelijä, jolloin saan työstää suurempaa pintaa ja toteuttaa itseäni eri tavoin.

En näe kauniimpaa maailmassa kuin ”Tuheruus”. Rakkaus, hyväksyntä, toisen kunnioittaminen. Oikeanlaisella rapsutuksella Pitbull-armeija voisi olla kovin kiltti.

anatomia@hotmail.fi
katariinarantala.blogspot.fi

 

SANNA RISTOLAINEN

Olen kuvataiteilijana käsityöläinen. Käsityöläisyyttä taiteen tekemisessä koen olevan kohdallani aiheiden ja tekemisen arkipäiväisyys.

En tehdessäni koe tekeväni varsinaisesti taidetta, vaan teosteni tarinoihin kuvitan omia tunnetiloja, tapahtumia mieli- ja muistikuvia. Kuvien tekeminen on minulle visuaalisen päiväkirjan pitämistä, tulkintoja maailmasta, jossa elän. Toivon katsojan löytävän mieleenpainuvan tunteen kuvistani.

Toteutan teokseni pääasiassa pastelliliiduilla, taidegrafiikan menetelmin, sekä yhdistelemällä eri tekniikoita keskenään. Toisinaan sattuma kuljettaa tekemistä, niin materiaalien kuin aiheidenkin kanssa.

Teen myös mielelläni kuvia toisille – kuuntelen toiveita ja kuvitan ne. Kuitenkin niin, että työ on minun käsialani mukainen. Tilaustyöt teen miellyttämisenhalusta, tarpeestani kuvittaa ja haastaa itseäni.

040 532 0416
sannalle.posti@gmail.com
sannaristolainen.com

 

KRISTIINA TÖYRY

Työskentelen videon, valokuvan ja runon parissa. Taiteellisen työskentelyn tapahtuessa luonnon keskellä ja vaikutuksessa tutkin valokuvaustilanteen ja valokuvan luonnetta, aikaa, luonnon ja ihmisen suhdetta, läsnäoloa sekä hengellisyyttä ja rajoja yliluonnolliseen. Käytän teoksissani usein itseäni ja keräämiäni luonnonmateriaaleja ja -ääniä.

Valokuva- ja runoinstallaatio Olen Joku on fragmentaarinen tutkielma siitä, mitä on olla Joku. Installaation valokuvat ja teksti ovat pääosin vuosilta 2018–2019.

040 526 6294
kristiinatoyry@gmail.com

 

LEENA VAINIO

Haen kiihkeästi jotain kaunista itsessäni ja elämässä, tässä maailmassa. Materiaalin tuntu ja kosketus väriin on minulle tärkeää. On ihmeellistä ja nautinnollista kokea värin imeytyminen, leviäminen ja kerrostuminen kankaalle. Installaatiotyössä olen aina nauttinut kevyistä materiaaleista ja leijumisen illuusiosta. Pellavakuitu ja lakanat ovat materiaaleina keveitä ja luonnonläheisiä. Ne ovat myös haastavia ja tavallaan omakuvia jo itsessään: hauraita, sitkeitä ja itsepäisiä.

Värit innoittavat minua jatkuvasti. Ihmettelen niiden leviämistä, sekoittumista ja kerrostumista kankaalle. Sekoitan värejä pigmenteistä, akryyliväreistä ja musteesta. Kankaalla risteilevät värikerrokset luovat tiloja, jotka kuvaavat mielentilaa, luontoa, unia ja muistoja. Työskentelyni on aina liittynyt henkilökohtaiseen elämääni ja haavoittuvuuteen. Samat teemat ja dynamiikka toistuvat myös erilaisissa sekatekniikka- ja tilateoksissani. Käytän niissä kevyitä ja herkkiä materiaaleja kuten pellavakuitua ja lankoja. Tekniikasta toiseen siirtyminen tekee työstäni kiehtovaa ja kokonaisvaltaista.

Olen viime vuosina pitänyt vuosittain oman gallerianäyttelyn ja osallistunut aktiivisesti ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin. Asun Kangasalla, työhuoneeni on Tampereella.

040 861 8415
lmvainio@gmail.com
leenavainio.com
@lmvainio

 

HANNA VALTOKIVI

Olen porilainen kuvataiteilija ja teen pääasiassa maalauksia, sekatekniikkatöitä ja kollaaseja. Mystiikka, mytologia ja uskonnot inspiroivat minua. Let things happen, anna asioiden tapahtua, kuvaa tapaani heittäytyä maalaamaan ja useinkin työ luo itse itsensä. Toki taustalla voi olla paljonkin ideointia, pohdintaa ja sulattelua. Jossain vaiheessa ajatukset ovat kypsät tulemaan esille.

Minulle taide on jonkin näkymättömän esilletuontia niistä lähtökohdista, jotka minulla ihmisenä on. Viime aikoina olen tehnyt teossarjoja tietyn teeman ympärille. Viimeisimmät työt kuuluvat sarjaan ”Vaivaiset”, joka käsittelee fyysistä tai henkistä vaivaisuutta, ulkopuolisuutta, yksinäisyyttä.
Pidän uusien tekniikoiden kokeiluista ja erilaisten materiaalien yhdistämisestä. Viime aikoina intohimoni on ollut paperi, erityisesti vanha paperi, teoksen taustalla. Pidän sen tuomasta kerroksellisuudesta ja mahdollisesta ristiriidasta/kontrastista päällä olevaan maalaukseen. 045 224 9222
hanna.valtokivi@gmail.com
valtokivi.fi
instagram.com/valtokivi

 

MARIKA VISKARI

Inspiroidun pienistä, kauniista yksityiskohdista, joita ympäristö ja luonto tulvii: Joutsenen kaulan ylpeä kaari, koivun rungon kuviomaailma, sienen helttojen mielenkiintoinen kolmiulotteisuus. Joskus kuva vaatii tarkkaa tallentamista, joskus pitkälle vietyä pelkistystä.

Minua kiehtovat aika, unet, matkat ja etäisyydet, tunteet ja liike. Toisinaan vain nautin sävyjen ja muotojen syntymisestä kankaalle ja annan teoksen vain syntyä. Kun en yritä luoda mitään, olen luovimmillani – ja samalla onnellisimmillani.

050 542 6895
marika.viskari@gmail.com
marikaviskari.com
Instagram @marika_viskari

 

HELI VÄISÄNEN

Asun ja työskentelen Raumalla. Taiteen tekeminen on minulle tapa jäsentää maailmaa. Koen taidetyöskentelyn hyvin voimauttavana, usein myös iloa ja energiaa tuottavana. Työskentely onkin minulle usein prosessi, jossa teos johdattaa seuraavaan teokseen. Minulle ominaisimmat taiteen tekemisen keinot ovat grafiikka ja keramiikka.

Rauhan kaipuu on tullut teosteni sisällöksi kuin huomaamatta – sekä oman elämän että maailman tilanteen herättämistä ajatuksista ja pohdinnoista.

Rauhaa on teos, joka syntyi sotien tuomasta surusta. Mitä muuta kaipaamme kuin rauhaa. Maailman rauhaa, sisäistä rauhaa. Yhteisymmärrystä. Teoksen materiaalina on valkoinen, keskenpolttoinen kivitavara, joka saa ajan myötä värjäytyä maailman myrskyissä ja tuiverruksissa.

Grafiikan teoksiin luonnon rauhoittava ja eheyttävä voima tuli levollisen, hiljaisen, meditoivan hahmon muodossa. Tällä hahmolla on kaiken kiireen keskellä taito pysähtyä, ottaa oma aika ja paikka, kääntyä sisäänpäin ja olla vuoropuhelussa luonnon kanssa. Kuunnella luontoa ja kuunnella itseään. Hauras levollisuus, hetken verran, pian taas kiire ehkä kutsuu ja elämä vie.

044 536 0005
helivainen@gmail.com
helivaisanen.blogspot.com

 

SAMK TWITTERISSÄ

Jaa tämä sivu

Maarika Iijolainen pitää puhetta valmistumisjuhlassa.

Opinnäytetöiden parhaimmisto palkittiin jälleen Osaaja-kilpailussa

Osaaja on SAMKin opinnäytetyökilpailu, jossa palkitaan vuosittain edellisen kalenterivuoden opinnäytetöiden parhaimmisto. Palkittavan työn arvosanan tulee olla korkein mahdollinen eli 5. Yhteensä kilpailuun osallistui tänä vuonna 134 työtä.

SuomiAreena keskustelun osallistujat ja videokuvaaja

SAMK on jälleen mukana SuomiAreenassa

SAMK on mukana 25.-28.6.2024 Porissa järjestettävässä SuomiAreenassa. SuomiAreenan tavoitteena on tuoda yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelu kaikkien ulottuville.

Silja-Sofia Ilvonen on ottanut verikokeen.

Hoitotyön harjoitteluista saa monipuolisia kokemuksia

Silja-Sofia Ilvonen opiskelee hoitotyön tutkinto-ohjelmassa toista vuotta ja valmistuu sairaanhoitajaksi. Silja-Sofia on kotoisin Porista ja hän halusi jäädä vielä kotikaupunkiinsa asumaan, joten SAMK valintana oli helppo.