TUKEE! – nuoret kokeilevat erilaisia tapoja saada tukea ja ohjausta

Kolmen vuoden mittainen nuorten TUKEE!-hanke on loppusuoralla. Projektipäällikkö Minna Kahala kertoo, että uusia verkostoja on syntynyt ja nuoret ovat päässeet kokeilemaan erilaisia tapoja saada tukea ja ohjausta. Erilaiset toiminnalliset työpajat ovat olleet erityisesti suosiossa.

Minna Kahala puolivartalokuvassa, taustalla taideteos.
Projektipäällikkö Minna Kahala. (Taustalla Annemaria Silvolan teos näyttelystä Monennaisia).

Projektipäällikkö Minna Kahala. (Taustalla Annemaria Silvolan teos näyttelystä Monennaisia).

– Seuraavaksi tuotamme pelityöpajan nuorten pienryhmän kanssa. Tavoitteena on tehdä arjen hallintaa tukeva pelialusta. Yleensäkin pelillistäminen on nähty hyväksi keinoksi monipuolistaa nuorten tarvitsemia tukipalveluja, Minna Kahala kertoo.

– Nuoret ovat tässä asiassa sisällön asiantuntijoita ja mukana kehittämässä sovellusta, joka toteutetaan yhteistyössä porilaisen pelifirma Nopian kanssa.

Tavoitteena myös toimintakulttuurin muutos

TUKEE! -hankkeen lähtökohtana on aktivoida kohdennetun mielenterveydellisen tuen tarpeessa olevia nuoria sekä neuropsykiatrisia pulmia omaavia nuoria tukipalveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja nuorten arjessa pärjäämisen tueksi.

Samalla on tavoiteltu toimintakulttuuriin muutosta ja jaettua asiantuntijuutta nuorelta nuorelle, nuorelta ammattilaiselle ja ammattilaiselta nuorelle. Kohderyhmän nuoret ovat tasavertaisessa asemassa muiden toimijoiden kanssa suunniteltaessa heidän tarpeitaan palvelevia työmuotoja- ja tapoja.

– Hankeessa käynnistettiin monialaset työnohjaus- ja mentorointiprosessit, joissa, perinteisestä mallista poiketen, osallistujat tulivat eri organisaatioista. Keskinäinen ymmärrys on lisääntynyt ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja mm. palvelupolkuihin on löydetty. Myös verkostot ovat vahvistuneet. Olemme tavoitellet perustaa palvelujärjestelmälle, jossa nuoren osallisuus ja valinnanvapaus olisivat aiempaa suuremmassa roolissa – eri ihmisille kun sopivat erilaiset palvelut ja työmuodot, Minna Kahala painottaa.

Mukana hankkeessa ovat olleet Euran kunta, Lasten ja nuorten Kilpi, Porin kaupungin psykososiaaliset palvelut, Sataedu, WinNova, Tukiranka ry, Hyvinvointi- ja terapiapalvelu Auroosa, Vuorovaikutuskeskus Pienet ihmeet, Satakunnan TE-palvelut, Etsivä nuoristotyö, Lossi Oy ja Porin Sininauha ry.

Työpajat perustuivat nuorten esille tuomiin asioihin

Hanke on järjestänyt kuusi työpajaa, jotka perustuivat nuorten esille tuomiin asioihin. Yhdessä tekemällä on kokeiltu, mikä voisi olla oma juttu. Pajojen aikana liikuttiin luonnossa, haettiin työkaluja stressin hallintaan, kokeiltiin pelien merkitystä, tutkittiin kehon ja mielen yhteistyötä (Somebody-menetelmä), opeteltiin vahvistamaan tunnetaitoja ja kokeiltiin taiteen ja kulttuurin hyvinvointia edistävää vaikutusta.

Tavoitteena oli, että nuorten henkinen pahoinvointi, psykososiaalinen oireilu ja mielenterveydelliset ongelmat vähenevät ja että nuorten kanssa toimivien ammattilaisten ammattitaito mielenterveydellisten haasteiden tunnistamisessa ja kohtaamisessa lisääntyy. Tätä kautta yhä useampi nuori tulee autetuksi.

– Lisäksi on toteutettu henkilökohtaista koutsausta nuoren arjessa niissä ympäristöissä ja tilanteissa, jotka olivat nuorille haasteellisia. Tukihenkilökoulutuksen kävi kymmenkunta hoitotyön ja fysioterapian opiskelijaa. Näistä muutama on jo aloittanut aktiivisen valmennussuhteen nuorten kanssa. Työnohjaus- ja mentorointiprosessit jatkuvat vielä tulevana syksynä. Hankkeen loppuseminaari on SAMKin Agora-salissa 5. joulukuuta 2019, Minna Kahala kertoo.

Keväällä toteutetussa työpajassa kokeiltiin erilaisia taidemuotoja Kulttuuripaja Lumon johdolla. Lisäksi tutustuttiin eläinavusteisiin menetelmiin nuorten palveluissa. Yhteistyökumppanina oli Terapia- ja hyvinvointipalvelu Auroosa.

Lue lisää hankkeesta

 

SAMK TWITTERISSÄ

Jaa tämä sivu

Ryhmä taiwanilaisia opiskelijoita.

SAMKin Talvikoulusta taiwanilaisille lukiolaisille kulttuuria ja oivalluksia

SAMKissa on ollut kahden viikon ajan vieraita Taiwanista. Vierailijoina on kolmisenkymmentä lukiolaisia kahdesta lukiosta, New Taipei Municipal Jhangshu International Creative Technical High Schoolista ja Living Word Lutheran High Schoolista. Mukana on myös yksi opettaja ja kaksi rehtoria.

Kuva sairaanhoitaja (YAMK) Henna-Kaisa Teelmäki.

Ikäihmisten hoitotyö on haastavaa ja vaativaa, mutta palkitsevaa

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Henna-Kaisa Teelmäki työskentelee tiiminvetäjä-sairaanhoitajana ikäihmisten hoivakodissa Kankaanpäässä. Mikä sai alun perin sairaanhoitajaksi valmistuneen Henna-Kaisan jatkamaan vanhustyössä ja mikä ikäihmisten parissa kiinnostaa?

Alex Kippo talvisessa maisemassa.

Opiskelijamme työllistyvät: Merenkulun insinöörin matka opinnoista työelämään ja uusiin haasteisiin

Alex Kippo aloitti SAMKissa elokuussa 2014 Raumalla merenkulkualan insinöörin opinnot ja valmistui joulukuussa 2018.