Täydennyskoulutus

Ammattitaitoa kehittäviä ja syventäviä, kestoltaan ja toteutustavaltaan  erityyppisiä koulutuksia. Kouluttajina käytämme SAMKin asiantuntijoita tai hyödynnämme laajaa kouluttajaverkostoamme.

Koulutustarjontamme kattaa täydennyskoulutuksia monipuolisesti työelämän eri aloilta. Koulutusten kesto vaihtelee lyhyistä seminaareista pitkäkestoisiin täydennyskoulutuksiin.
Tuotamme koulutuksia myös erikoisemmista teemoista, kuten eläinfysioterapiasta. SAMK on tällä hetkellä ainoa ammattikorkeakoulu Suomessa, joka järjestää pitkäkestoista (30 op), ko. alaan liittyvää koulutusta. SAMKilla on vankka perinne myös merenkulun täydennyskoulutusten järjestäjänä.
Koulutustarjottimelta löytyy myös hankerahoitteisia koulutuksia, kuten KT-Tekno ja Liiketoiminnallisesti kestävän robotiikan kehittäjä.

 

1b0f8adf3cb7e3062532362873cd4415

Ennakkotieto: Neurokirjon henkilö suun terveydenhuollon asiakkaana -koulutusiltapäivä

Tervetuloa iltapäiväkoulutukseen 23.4.2024 kuulemaan näkökulmia miten huomioida neuroerityisyys suun terveydenhuollossa. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena.

Tiedot täsmentyvät myöhemmin - seuraa verkkosivuja!

 

 

RAI-kouluttajakoulutus

Sinä, RAI-menetelmän osaaja, haluatko ryhtyä kouluttamaan uusia työntekijöitä RAI-arviointien toteuttamiseen? Tutustu koulutuksen sisältöön ja koulutuksen tuomiin mahdollisuuksiin!

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 30 op

Koulutus on tarkoitettu neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelevien ohjaustaitojen syventämiseen ja heille jotka haluavat toimia neuropsykiatrisena valmentajana. Lisäksi koulutuksesta saa konkreettisia välineitä arjen haastaviin työtilanteisiin.

Syksyn 2023 otsikkona oli: Nepsy-pulmat, syöminen ja ravitsemus -seminaari

Syksyinen nepsy-seminaari on jo perinne! Aiemmin sen järjestäinä toimivat SAMK ja Satasairaala, nyt sen toteuttavat yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Satakunnan hyvinvointialue.

Seminaari on kohdennettu kaikille nepsy-asiakkaiden kanssa toimiville ammattilaisille.

Rauma Maritime Training Center – simulaattori – Merenkulkumessut 2019

Merenkulun täydennyskoulutukset

Tarjonnassamme on mm. seuraavia koulutuksia: Lääkintähuollon kertauskoulutus laivapäällystölle STCW A-VI/4-2, Kansi- ja konepäällystön erityinen kertauskoulutus, DP Induction -kurssit, Maritime Resource Management (MRM + refreshment) ja ECDIS (generic). SAMKin ajankohtainen koulutustarjonta löytyy tapahtumakalenterista. (sivustolla samk.tapahtumakalenterit.fi). Merenkulun täydennyskoulutusten toteutusaikataulut löytyvät kootusti myös Rauma Maritime -koulutusportaalista.

Johdon työnohjaaja -koulutus (30 op)

Seuraavan haun ajankohta on avoin. Johdon työnohjaaja -koulutus on Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Johdon työnohjaajat ry:n yhteistoteutus ja se on suunniteltu toteutettavaksi hybridimallilla.

Liiketoiminnallisesti kestävän robotiikan kehittäjä / Hanke päättynyt

Hanki valmiudet automaation ja robotiikan käyttöönottoon monialaisesta verkkokoulutuksestamme! Koulutuksen avulla opit mm. hyödyntämään automaatiota ja robotiikkaa liiketoiminnan tehostamisessa.

nurse or paramedic helping to lift an elderly person

Potilassiirtojen ergonomiakortti® -koulutus

Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-koulutus on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille suunnattu koulutus, jonka tarkoituksena on lisätä työ- ja potilasturvallisuutta.

Kysy tarjousta työyhteisöllesi koulutuspalvelut.samk(at)samk.fi!

Lapset puheeksi® -menetelmäkoulutus

Lapset puheeksi® -menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta. Nyt alkava menetelmäkoulutus soveltuu kaikille lasten, vanhempien ja perheiden kanssa työskenteleville tahoille.

Kysy tarjousta työyhteisöllesi koulutuspalvelut.samk@samk.fi!

SomeBody Ylakuva Varmuuskopio 612

SomeBody® -menetelmäkoulutukset  täydennyskoulutustarjottimella:

SomeBodyn® keskeisenä ideana on vahvistaa ja eheyttää kokonaisvaltaisesti SomeBody®-ryhmään osallistuvien minäkuvaa, itsetuntoa ja toimintakykyä, heidän kykyään toimia arjessa ja sosiaalisissa suhteissaan. Tutustu SomeBodyyn®oheisen linkin kautta. Kysy mahdollisuutta tilata omalle työyhteisöllesi suunniteltu SomeBody®-koulutus.

Eläinfysioterapia 30 op

Eläinfysioterapia on eläinten liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämistä tai parantamista fysioterapian keinoin. Siinä yhdistyy fysioterapia- ja, eläinlääketieteen, eläintieteiden sekä näyttöön perustuvan eläinfysioterapiatutkimuksen tuottama tieto. Eläinfysioterapia (30 op) -koulutus on suosittu koulutus, jota ainoastaan SAMK järjestää tällä hetkellä Suomessa. SAMK on tarjonnut eläinfysioterapian täydennyskoulutusta vuodesta 2004 alkaen.