Täydennyskoulutus

Ammattitaitoa kehittäviä ja syventäviä, kestoltaan ja toteutustavaltaan  erityyppisiä koulutuksia. Kouluttajina käytämme SAMKin asiantuntijoita tai hyödynnämme laajaa kouluttajaverkostoamme.

Koulutustarjonnassamme on myös hankerahoitteisia koulutuksia, kuten KT-Tekno ja Liiketoiminnallisesti kestävän robotiikan kehittäjä sekä erityisempiä teemoja, kuten Eläinfysioterapia (30 op) -koulutus ja merenkulun täydennyskoulutukset.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 30 op - hakua on jatkettu 6.8.2023 asti!

Koulutus on tarkoitettu neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelevien ohjaustaitojen syventämiseen ja heille jotka haluavat toimia neuropsykiatrisena valmentajana. Lisäksi koulutuksesta saa konkreettisia välineitä arjen haastaviin työtilanteisiin.

Nepsy-pulmat, syöminen ja ravitsemus

Tervetuloa SAMKin ja Satakunnan hyvinvointialueen yhteistyössä järjestämään nepsy-teemaiseen seminaariin. Tilaisuuden näkökulma on syömisessä ja ravitsemuksessa. Syksyinen nepsy-seminaari on jo perinne! Aiemmin sen järjestäinä toimivat SAMK ja Satasairaala.
Seminaari on kohdennettu kaikille nepsy-asiakkaiden kanssa toimiville ammattilaisille.

Rauma Maritime Training Center – simulaattori – Merenkulkumessut 2019

Merenkulun täydennyskoulutukset

Tarjonnassamme on mm. seuraavia koulutuksia: Lääkintähuollon kertauskoulutus laivapäällystölle STCW A-VI/4-2, Kansi- ja konepäällystön erityinen kertauskoulutus, DP Induction -kurssit, Maritime Resource Management (MRM + refreshment) ja ECDIS (generic). SAMKin ajankohtainen koulutustarjonta löytyy tapahtumakalenterista. (sivustolla samk.tapahtumakalenterit.fi). Merenkulun täydennyskoulutusten toteutusaikataulut löytyvät kootusti myös Rauma Maritime -koulutusportaalista.

Puisia kuutioita,vapaassa muodostelmassa joihin on maalattu mustalla värillä ihmisen rintakuva

Johdon työnohjaaja -koulutus (30 op)

Haku on päättynyt. Seuraavan haun ajankohta julkaistaan myöhemmin.

Johdon työnohjaaja -koulutus on Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Johdon työnohjaajat ry:n yhteistoteutus.

Liiketoiminnallisesti kestävän robotiikan kehittäjä

Hanki valmiudet automaation ja robotiikan käyttöönottoon monialaisesta verkkokoulutuksestamme! Koulutuksen avulla opit mm. hyödyntämään automaatiota ja robotiikkaa liiketoiminnan tehostamisessa.

nurse or paramedic helping to lift an elderly person

Potilassiirtojen ergonomiakortti® -koulutus

Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-koulutus on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille suunnattu koulutus, jonka tarkoituksena on lisätä työ- ja potilasturvallisuutta.

Kysy tarjousta työyhteisöllesi koulutuspalvelut.samk(at)samk.fi!

Lapset puheeksi® -menetelmäkoulutus - ilmoittautuminen käynnissä 1.9.2023 asti

Lapset puheeksi® -menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta. Nyt alkava menetelmäkoulutus soveltuu kaikille lasten, vanhempien ja perheiden kanssa työskenteleville tahoille.

SomeBody Ylakuva Varmuuskopio 612

SomeBody® -menetelmäkoulutukset  täydennyskoulutustarjottimella:

SomeBodyn® keskeisenä ideana on vahvistaa ja eheyttää kokonaisvaltaisesti SomeBody®-ryhmään osallistuvien minäkuvaa, itsetuntoa ja toimintakykyä, heidän kykyään toimia arjessa ja sosiaalisissa suhteissaan. Näitä tavoitteita kohden SomeBodyssä® mennään tukemalla ohjattavien kehotietoisuustaitoja, tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä hyödyntämällä vertaisryhmää voimavarana.

Eläinfysioterapia 30 op

Eläinfysioterapia on eläinten liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämistä tai parantamista fysioterapian keinoin. Siinä yhdistyy fysioterapia- ja, eläinlääketieteen, eläintieteiden sekä näyttöön perustuvan eläinfysioterapiatutkimuksen tuottama tieto. Eläinfysioterapia (30 op) -koulutus on suosittu koulutus, jota ainoastaan SAMK järjestää tällä hetkellä Suomessa. SAMK on tarjonnut eläinfysioterapian täydennyskoulutusta vuodesta 2004 alkaen.