Ristiinopiskelu

Tutustu opintotarjontaan ja ristiinopiskeluverkostoihin, joissa SAMK on mukana!

CampusOnline

CampusOnline.fi on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksot.

SAMK - SeAMK -opetusyhteistyö

Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat solmineet opetusyhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa ko. korkeakoulujen opiskelijoille entistä laajemmat opiskelumahdollisuudet. Kohderyhmänä ovat SAMKin ja SeAMKin tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä polkuopiskelijat.

Kielten ristiinopiskelu SAMKissa

SAMK on mukana valtakunnallisessa KiVANET-verkostossa, joka tarjoaa kielten verkko-opintoja. KiVANETissä on tarjolla laaja kielipaletti: saksa, venäjä, espanja, ranska, italia, kiina, portugali, japani, viro, viittomakieli ja korea. KiVANET on syntynyt opetus- ja kulttuuriministeriön KiVAKO-kärkihankkeen, kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa, pohjalta. Tulevaisuudessa Ristiinopiskelupalvelu (RIPA) tarjoaa korkeakouluille vakioidun tavan asettaa tarjontaa saataville ja siirtää ristiinopiskelijaan liittyviä tietoja korkeakoulujen välillä.

DiSata - SAMKin ja Diakin ristiinopiskeluyhteistyö

SAMK ja Diak tiivistävät yhteistyötä sosionomi (AMK) tutkinnon ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) toteutuksessa ja rikastavat näin opetustarjontaansa. Tavoitteena on lisätä sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen toteutusmahdollisuuksia ja sosiaalialan ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskinäistä verkostoitumista Satakunnan alueella.

Yhteistyöllä halutaan myös vahvistaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan puitteissa tehtävää yhteistyötä Satakunnan alueella toimivien ammattikorkeakoulujen kesken.

OsKuRi - Kuntoutusalan ristiinopiskeluverkosto

OsKuRi – kuntoutuksen ristiinopiskeluverkosto tarjoaa kuntoutusalan opiskelijoille opintoja kahdeksan ammattikorkeakoulun yhteisestä opintojaksotarjonnasta.

OsKuRi-ristiinopiskelussa ovat mukana SAMK, JAMK, Karelia, Metropolia, OAMK, TAMK, Turku AMK sekä XAMK.

KUPI – Kunnossapidon ristiinopiskelu

SAMK on mukana neljän ammattikorkeakoulun konetekniikan tutkinto-ohjelmien kehittämässä KUPI-ristiinopiskeluverkostossa. Kunnossapidon sateenvarjon alla opiskelijat pääsevät osallistumaan kunnossapidon (Lapin AMK), muoviosaamisen (SAMK), teknisen mekaniikan (LAB-AMK) ja putkistosuunnittelun (XAMK) opintojaksoihin. Kunnossapidon ja muoviosaamisen ensimmäiset opintojaksot ovat jo tulevana syksyllä tarjolla SAMKin tekniikan alan opiskelijoille.

Ristiinopiskelu – Mahdollisuus suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa

Ristiinopiskelulla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijalle tarjottua mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Opiskelijalla tulee olla kotikorkeakoulussa voimassaoleva opiskeluoikeus, jonka perusteella hän voi suorittaa opintoja kohdekorkeakouluissa. Hänen tulee myös olla läsnäoleva omassa korkeakoulussaan.

Opiskelija voi valita opintoja toisen korkeakoulun tarjonnasta korkeakoulujen sopimalla tavalla. Esimerkiksi alakohtaisessa yhteistyössä määritellään tietyt opinnot, joita yhteistyön piiriin kuuluvat opiskelijat eri korkeakouluissa voivat suorittaa. Opiskelijalle rekisteröidään kohdekorkeakouluun määräaikainen opiskeluoikeus opintojen suorittamista varten.

Kohdekorkeakoulu arvioi opintosuoritukset ja rekisteröi ne omaan rekisteriinsä. Kotikorkeakoulun rekisteriin opintosuoritus viedään muualla suoritettuna opintona.

Lisää aiheesta

Timo Mattila nojaa yhdyskäytävän kaiteeseen Porin kampuksella.
| Opinnot ja opetus

Korkeakoulujen ristiinopiskelumahdollisuudet laajenevat ja vahvistuvat

Ristiinopiskelulla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijan mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Opiskelija voi valita opintoja toisen korkeakoulun tarjonnasta korkeakoulujen sopimalla tavalla.
Anne Kärki istuu keltaisella nojatuolilla ja sen takana seisovat Liisa Hannuksela ja Mari Linna.
| Opinnot ja opetus

Kielten ristiinopiskelu mahdollistaa laajan opintotarjonnan

SAMKissa ristiinopiskelu on mahdollista kielten opinnoissa. Korkeakouluopiskelija suorittaa tällöin opintoja toisessa korkeakoulussa. Kyseessä on ensimmäinen ristiinopiskelusopimus, jonka SAMK on allekirjoittanut. Kielivalikoima laajenee sopimuksen myötä todella paljon.