Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkintojen asema korkeakoulututkintojen järjestelmässä ja niiden tuottama kelpoisuus on määritelty lainsäädännössä.

Joustava valmistuminen

Opiskelija voi valmistua yksilöllisesti, kun opinnot ovat tulleet valmiiksi ja opiskelija on jättänyt tutkintotodistushakemuksen. Opiskelija saa tietää valmistumispäivän tutkintotodistushakemuksen ja opintojen tarkistamisen jälkeen. Valmistumisen viikonpäivä on yleensä perjantai. Publiikkia vietetään SAMKissa kerran vuodessa. Juhlaan ovat tervetulleita kaikki kyseisenä lukuvuonna valmistuneet.

Tutkintotodistus

Opiskelija saa tutkintotodistuksen viimeistään kolmen viikon kuluessa (poikkeuksena kesä- ja jouluaika) todistushakemuksen jättämisestä. Opiskelijalle ilmoitetaan valmistumispäivä. Kirjaudu ARCiin ja tutustu menettelyohjeeseen ME1215 Tutkintotodistuksen hakeminen ja myöntäminen.

Muista AVOP-kysely

Valmistuvat opiskelijat jättävät tutkintotodistushakemuksensa ja vastaavat opintonsa päättävän AVOP-kyselyyn sähköisessä asioinnissa.

Alumnitoiminta

Kaikki SAMKista valmistuneet ovat SAMKin alumneja. Alumnitoiminta on SAMKin ja valmistuneiden yhteistyötä ja yhteydenpitoa.

Tutkintotodistus ja sen liitteet

Opiskelija voi hakea tutkintotodistusta sähköisessä asioinnissa, kun kaikki tutkintoon vaaditut opintosuoritukset ovat arvioituna opintorekisterissä, opinnäytetyö on tallennettu Theseukseen ja mahdollisesti jätetty kansitettuna SAMKin kirjastoon ja loppukeskustelu opettajan kanssa on käyty.

Tutkintotodistushakemuksen jättäessään opiskelija ilmaisee halukkuutensa valmistua mahdollisimman nopeasti. Opiskelijalle ilmoitetaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä sähköpostitse päivämäärä, jona hän valmistuu. Valmistumisen viikonpäivä on yleensä perjantai.

Tutkintotodistukseen tulee kaksi liitettä:
  • opiskelijarekisteristä tulostettu dokumentti, jossa näkyvät opiskelijan opintosuoritukset (tämän saa myös englanniksi, osana Diploma Supplementia)
  • englanninkielinen liite, Diploma Supplement.

Lue valmistumiseen liittyvät tarkemmat ohjeet Oiva-intrasta (vaatii kirjautumisen).

Valmistumisjuhla eli publiikki

SAMKissa järjestetään vuosittain valmistumisjuhla eli publiikki. Juhlaan ovat tervetulleita kyseisenä lukuvuonna valmistuneet opiskelijat.

Valmistumisjuhlaa vietetään seuraavaksi keskiviikkona 7.6.2023 klo 13.00.

Diploma Supplement

Kaikki Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuvat opiskelijat saavat valmistuessaan tutkintotodistuksen liitteenä englanninkielisen Diploma Supplementin, erikseen pyytämättä ja maksutta.

Diploma Supplement (DS) on selvitys ammattikorkeakoulusta, tutkintotodistuksesta, tutkinnon sisällöstä ja tasosta, tutkinnon antamasta ammatillisesta kelpoisuudesta ja jatko-opintokelpoisuudesta sekä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Diploma Supplementin liitteenä on englanninkielinen käännös opintorekisteriotteesta (Transcript of Records). Diploma Supplement ja Transcript of Records vahvistetaan SAMKin leimalla.

Diploma Supplement on tarkoitettu kansainväliseen käyttöön. Sen tarkoituksena on helpottaa valmistuneiden liikkuvuutta ja tutkintojen ammatillista ja akateemista tunnustamista.

Esimerkit SAMKista annettavista Diploma Supplement (PDF):

Diploma Supplementin ovat suunnitelleet EU, Euroopan neuvosto ja UNESCO.