Kielten ja viestinnän opinnot

Tälle sivulle on koottu tärkeää tietoa kielten ja viestinnän opetuksesta ja opiskelusta sekä SAMKin tarjoamista erilaisista kielipalveluista.

AMK-tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

Ammattikorkeakoululainsäädännön mukaan jokainen ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut osaa ainakin kahta Euroopassa käytettyä kieltä äidinkielensä lisäksi.

Vapaasti valittavat ja valmentavat kieliopinnot

SAMKissa voit opiskella vapaasti valittavia ja valmentavia kieliopintoja. Tarjoamme näitä ammattikorkeakoulun vuosittain vahvistaman kieliohjelman mukaisesti.

Kieli- ja viestintätiimin opettajien yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä SAMKin kieli- ja viestintätiimin opettajiin. Katso opettajien yhteystiedot.

Kieli-info uusille opiskelijoille

Tärkeitä asioita ovat lähtötasotestit (ruotsi ja/tai englanti) ja kielitutorointi.

Miksi kannattaa opiskella kieliä

Lue lisää lähtötasotesteistä. Katso myös kielten opettajatutorien yhteystiedot. Lue lisää.

Joustavaa kielten ja viestinnän opiskelua

SAMKissa voit opiskella kieliä ja viestintää perinteisessä lähiopetuksessa, kokonaan verkossa toteutettavilla opintojaksoilla sekä näiden yhdistelmillä.

Näiden lisäksi pystyt osoittamaan muualla hankkimasi kieli- ja viestintätaidot ahotoimalla tai opinnollistamalla (Ammatillisessa viestinnässä).

Lue lisää.

Esteetön opiskelu

Esteettömyys opinnoissa tarkoittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön toteuttamista siten, että kaikille opiskelijoille taataan yhdenvertaiset toimintaoikeudet.

Satakunnan ammattikorkeakoulu on sitoutunut tasa-arvoisen ja esteettömän korkeakouluympäristön tarjoamiseen jokaiselle opiskelijalle. Oppimista haittaaviin esteisiin kiinnitetään erityistä huomiota ja erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita tuetaan erityisjärjestelyin.

Jos koet tarvitsevasi erityistä tukea opintoihin, tästä löydät tietoja niistä järjestelyistä ja palveluista, joita on saatavilla SAMKissa.

Lue lisää.

Käännöspalvelut

SAMKin Kielipalvelut tarjoavat apua niin SAMKin opiskelijoille kuin henkilökunnalle käännös- ja oikolukuasioissa.

Yhteydenotot: Käännöskoordinaattori Päivi Sorvi, paivi.sorvi@samk.fi, puh. 044 710 3266

Lue lisää.

Yleinen kielitutkinto

SAMKissa järjestetään suomen kielen keskitason YKI-testejä. Yleinen kielitutkinto, YKI-tutkinto eli YKI-testi on aikuisille tarkoitettu kielitutkinto. YKI-todistus on virallinen dokumentti, jota tarvitset esimerkiksi Suomen kansalaisuushakemusta varten. YKI-todistuksesta on hyötyä myös, kun haet opiskelupaikkaa tai työtä Suomessa.

Lue lisää.

Usein kysytyt kysymykset

Alle on koottu lista usein esitetyistä kysymyksistä kieli- ja viestintäopintoihin liittyen. Toivottavasti löydät niistä tai tältä Kielten ja viestinnän opintojen sivustolta vastauksen kysymykseesi.

Lisää aiheesta

Hankkeen ihmiset istuvat yhdessä pöydän ääressä. Taustalla televisiossa näkyy hankkeen nimi Praktik på svenska.
| SAMK

Praktik på svenska -hankkeessa satsataan toiseen kotimaiseen kieleen

SAMKissa lokakuussa käynnistynyt Praktik på svenska -hanke tähtää sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kielitaidon parantamiseen sekä harjoittelu- ja työpaikkojen lisäämiseen.
Tiina Rajala opiskelkee kotonaan tietokoneella.
| SAMK

Bli proffs! – Ruotsin kieltä ja työelämäkontakteja etänä

Opetus on suoritettu tänä keväänä etäopetuksen keinoin. Yksi opintojaksoista on Svensk företagskultur. Opintojaksolla tutustutaan ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen yrityskulttuuriin sekä työelämässä tarvittavaan ruotsin kielen taitoon.