Hyväksiluku ja ahotointi

Opintojen hyväksilukeminen ja ahotointi

AHOT-hakemus

Opiskelijana voit hakea muualla hankitun osaamisen sisällyttämistä opintoihisi tai sen käyttämistä korvaamaan opiskelemasi tutkinnon osia.

Osaamista, josta sinulla ei ole korkeakoulun myöntämää todistusta, mutta joka sisällöltään vastaa jotakin tutkinto-ohjelmasi opintojaksoa, voidaan ahotoimalla tunnistaa ja tunnustaa osaksi opintojasi. Tällaista osaamista olet voinut saada esimerkiksi työtehtävissä, harrastus- tai vapaaehtoistoiminnassa.

AHOT-hakemuksen tekeminen

Opiskelijana olet itse vastuussa AHOT-hakemuksen laatimisesta ja osaamisen osoittamisesta. Ennen AHOT-hakemuksen laatimista tutustu huolellisesti tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmaan.

AHOT-hakemuksen voit tehdä sähköisessä asioinnissa. Voit tehdä hakemuksen ahotoinnista missä tahansa kohtaa opintojasi.

Jokaiselle tutkinto-ohjelmalle on nimetty oma AHOT-käsittelijä, joka ottaa hakemuksesi vastaan ja käsittelee sen. Tarvitset tiedon hakemusta tehdessäsi. Tiedon oikeasta käsittelijästä saat opettajatuutoriltasi tai opinto-ohjaajalta.

Päätös ja mahdolliset lisätoimenpiteet

Kun hakemuksesi käsittelijä on tehnyt päätöksen AHOT-hakemuksestasi, saat ilmoituksen päätöksestä SAMK-sähköpostiisi. Päätöksestä löydät perustelut päätökselle ja toimintaohjeet, jos päätöksen antaminen edellyttää sinulta toimenpiteitä.

Joskus hakemuksen hyväksyminen edellyttää osaamisen osoittamista erillisillä näytöillä. Näyttöjä voivat olla esimerkiksi portfoliot, erilaiset esitykset, tentit tms. Näytöt arvioi opettaja, joka opettaa ahotoitavaksi hakemaasi opintojaksoa.

Huomioitavaa ahotoinnista

Kaikki nykyisten opintojesi aikana hankittu ja osoitettu osaaminen kirjataan opintotukeen oikeuttavina opintopisteinä.

Kaikki ennen opintojesi alkua hankittu osaaminen ja josta on korkeakoulun myöntämä todistus, kirjataan korvaavuuksina tai sisällytyksinä. Korvaavuuksina tai sisällytyksinä kirjatut opintopisteet eivät ole opintotukeen oikeuttavia opintopisteitä.

Lisätietoja ahotoinnista saat omalta opettajatuutoriltasi tai opinto-ohjaajalta sekä opiskelijaintra Oivasta.