Opinnäytetyöprosessi yhdistää opiskelijat, ohjaajat ja yritykset

Työelämän tarpeesta lähtevä opinnäytetyö tarjoaa liiketalouden opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä toimeksiantajayrityksen toimintaan. Työn toimeksiantaja saa puolestaan tuoreita näkökulmia toimintansa kehittämiseen.

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoita Porin kampuksella.

Liiketalouden opinnäytetöillä on pääsääntöisesti toimeksiantaja. Usein se on organisaatio, jossa opiskelija on tehnyt harjoittelunsa. Näin oli myös Heidi Sirénillä, joka teki sekä harjoittelunsa että opinnäytetyönsä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottavan KuntaPron Porin yksikössä. Nykyään palvelupäällikkönä toimiva Heidi Sirén ohjaa itse SAMKin harjoittelijoita ja opinnäytetöitä.

Yritys voi ulkoistaa tehtäviä opinnäytetyön tekijälle

Yritys voi tarjota hyvinkin pienestä kehittämistarpeesta opinnäytetyön aiheen. Toisaalta yhteistyö voidaan aloittaa suuremman kokonaisuuden tai tarpeen pohjalta, jolloin siitä voidaan jakaa sopivia osia usealle opiskelijalle opinnäytetyöksi.

Toimeksiantajan ei myöskään tarvitse osata rajata aiheita tai määritellä aiheille täsmällisiä tavoitteita, sillä niitä opiskelija voi pohtia koulutusohjelman opettajien ja ohjaajansa kanssa. Toimeksiantajan tulee kuitenkin huomioida, että opinnäytetyöt ovat julkisia. Niiden tekemisessä noudatetaan tutkimuseettisiä ohjeistuksia esimerkiksi luottamuksellisesti annettujen tietojen käsittelyssä.

Start up -yritys Tuori Distilling Company Oy on tarjonnut kolme liiketalouden opinnäytetyön aihetta lukuvuoden 2018–2019 aikana. Hallituksen puheenjohtaja Antti Leppänen kertoo, että opinnäytetyöt ovat hyvä tapa ulkoistaa osia yrityksen työstä, kun start up -yrityksessä aika ja osaaminenkaan eivät aina riitä kaikkeen tekemiseen. Yrityksen tarjoamia aiheita on muokattu ja rajattu yhdessä liiketalouden opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

– Itse asiassa start up -yrityksen opinnäytetöissä opiskelija saa aika vapaat kädet opinnäytetyön tekemiseen, koska valmiita toimintamalleja ei vielä ole, jatkaa Leppänen.

Opinnäytetyötä tehdään vuorovaikutuksessa toimeksiantajan ja koulutusohjelman nimeämän ohjaajan kanssa. Antti Leppänen kertoo, että pienellä yrityksellä on rajoitetusti aikaa ja kykyä ohjata opinnäytetöitä.

– Tarvittaessa pienessä yrityksessä pystytään kuitenkin hyvinkin ketterästi ja nopeasti vastaamaan opiskelijan yksittäisiin kysymyksiin ja tiedontarpeisiin. Tässä opiskelijan on oltava oma-aloitteinen ja aktiivinen osapuoli. Muutoin yhteistyö voi hiipua ja opinnäytetyön eteneminen pysähtyä, jatkaa Leppänen.

Ohjausta opinnäytetyön aloitusvaiheeseen

Lehtorit Eila Minkkinen ja Jukka Mäkinen ovat kehittäneet liiketalouden opinnäytetyöprosessia: ohjausta saa enemmän jo aiheen ideointivaiheessa, ja opinnäytetyö kiinnittyy tiiviimmin menetelmäopetukseen. SAMK.
SAMKin lehtorit Eila Minkkinen ja Jukka Mäkinen ovat kehittäneet liiketalouden opinnäytetyöprosessia: ohjausta saa enemmän jo aiheen ideointivaiheessa, ja opinnäytetyö kiinnittyy tiiviimmin menetelmäopetukseen.

Aiheen löytäminen tuntuu opiskelijoista usein haasteelliselta sekä aiheuttaa opintojen viivästymistä ja kasvattaa keskeyttämisriskiä. Sen vuoksi liiketalouden opinnäytetyöprosessia on kehitetty muun muassa lisäämällä ohjausta opinnäytetyön aloitusvaiheeseen.

Opinnäytetyön suunnittelu alkaa tutkimusmenetelmien opetuksen yhteydessä, jolloin aiheen ideointia tuetaan ideariihessä, jossa ryhmä opettajia ”sparraa” opiskelijoiden ideointia. Opiskelijoita motivoidaan myös käymään keskusteluja aiheideoista mahdollisten toimeksiantajien kanssa. Tavoitteena on, että menetelmäopintojen päättyessä jokaisella opiskelijalla on aihe ja suunnitelma opinnäytetyön toteuttamisesta.

Liiketalouden koulutusohjelmassa seurataan säännöllisesti opinnäytetöiden etenemistä ja prosessista putoamisvaarassa oleville opiskelijoille tarjotaan lisäohjausta.

Opinnäytetyön valmistuminen hyödyttää myös yritystä

Työelämän tarpeesta lähtevä opinnäytetyö tarjoaa opiskelijalle hyvän mahdollisuuden perehtyä kohdeyrityksen haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Heidi Sirén kertoo, että KuntaPro tarjoaa aiheideoita ajankohtaisista asioista, joista opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaan valita omansa. Näin opinnäytetyö tarjoaa opiskelijalle tavan syventää osaamistaan juuri häntä kiinnostavan osa-alueen suhteen. KuntaPro saa puolestaan toimintaansa kehittäviä, hyödyllisiä tuloksia.

– Yhteistyö SAMKin kanssa on ollut pitkä ja molemmille hyödyksi. Olemme tarjonneet harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita vuosien saatossa monille, ja monet harjoittelijat ovat myös työllistyneet opintojensa jälkeen KuntaProlle. Opinnäytetöinä henkilöstöhallinnossa on tehty esimerkiksi toimivia oppaita, jotka ovat laajalti käytössä, kiteyttää Heidi Sirén.

INFO

Ota yhteyttä: SAMKin suora linja yrityksille (02) 623 4800. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi. Voit ilmoittaa työ- ja harjoittelupaikkoja myös osoitteessa samk.fi/loydatekija.

Vinkit yhteistyöhön

1 Onko yrityksessäsi tai yhteisössäsi jokin kehittämistarve?

2 Onko kehittämistä vaativa asia pieni vai suuri? Aihe voi olla pieni, mutta yhtä hyvin myös suuri kokonaisuus, josta voidaan jakaa sopivia osia usealle opiskelijalle opinnäytetyöksi.

3 Toimeksiantajan ei tarvitse osata rajata aihetta tai määritellä aiheelle täsmällistä tavoitetta. Niitä voidaan rajata yhteistyössä. Silloin, kun tarve ja tavoitteet ovat selvät, ne on tietysti syytä kertoa.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää.

Jaa tämä sivu

Maarika Iijolainen pitää puhetta valmistumisjuhlassa.

Opinnäytetöiden parhaimmisto palkittiin jälleen Osaaja-kilpailussa

Osaaja on SAMKin opinnäytetyökilpailu, jossa palkitaan vuosittain edellisen kalenterivuoden opinnäytetöiden parhaimmisto. Palkittavan työn arvosanan tulee olla korkein mahdollinen eli 5. Yhteensä kilpailuun osallistui tänä vuonna 134 työtä.

SuomiAreena keskustelun osallistujat ja videokuvaaja

SAMK on jälleen mukana SuomiAreenassa

SAMK on mukana 25.-28.6.2024 Porissa järjestettävässä SuomiAreenassa. SuomiAreenan tavoitteena on tuoda yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelu kaikkien ulottuville.

Silja-Sofia Ilvonen on ottanut verikokeen.

Hoitotyön harjoitteluista saa monipuolisia kokemuksia

Silja-Sofia Ilvonen opiskelee hoitotyön tutkinto-ohjelmassa toista vuotta ja valmistuu sairaanhoitajaksi. Silja-Sofia on kotoisin Porista ja hän halusi jäädä vielä kotikaupunkiinsa asumaan, joten SAMK valintana oli helppo.