Opinnäytetyö: Etätöiden lisääntyessä ihmislähtöisyys nousee työpaikkakokemuksen keskiöön

Tradenomiksi (AMK) kesäkuussa valmistuneen Eeva-Kaisa Metsolan julkaisemassa opinnäytetyössä kartoitetaan työpaikkakokemuksen tulevaisuusnäkymiä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Työpaikkakokemus on merkittävä sitouttamistekijä tulevaisuuden työssä. Nuorille sukupolville on ensiarvoisen tärkeää kokea työssään, että heitä arvostetaan ja heidän työpanoksellaan on merkitystä. Palkka vaikuttaa sitoutumiseen, mutta tärkeämpi tekijä on työn merkityksellisyys ja tunne siitä, että työntekijää arvostetaan.

Tärkeimmät työpaikkakokemukseen vaikuttavat trendit ovat kokonaisvaltainen hyvinvointi, merkityksellisyys, ilmastonmuutos, digitalisaation ja robotisaation kehitys, erilaiset työn murrokseen liittyvät teemat, työn irtautuminen paikasta ja ajasta sekä itseohjautuvuus. Työkulttuuri siirtyy entistä ihmislähtöisempään suuntaan ja luottamuksen ilmapiiri nousee aikaisempaa tärkeämmäksi työkulttuurin osatekijäksi.

−Työpaikkakokemus ja sen systemaattinen suunnittelu tulee jatkossa olemaan merkittävä kilpailuvaltti hyvien työntekijöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa. Hyvällä työpaikkakokemuksella saadaan pidettyä parhaat osaajat työntekijöinä ja taataan se, että kaikki ovat onnellisempia sekä työssään että vapaa-ajallaan, Metsola kertoo.

Etätyöt ja digitalisaatio muuttavat työpaikkakokemusta

Etätyön lisääntyessä toimistojen käyttötapa muuttuu. Työ tulee irtautumaan paikasta entistä voimakkaammin ja usein sitä tehdään kotoa käsin. On nähtävissä viittauksia siitä, että tulevaisuudessa työnantajat panostavat kotitoimistojen ergonomiaan ja sitä kautta mahdollistavat onnistuneen fyysisen työpaikkakokemuksen aiempaa paremmin.

Etätyön lisääntymisen vastapainona yhteisöllisyyden merkitys kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Aika, joka toimistolla vietetään työkavereiden kanssa yhdessä, koetaan merkitykselliseksi ja siihen panostetaan.

– Vain aika näyttää, millaisia työpaikkoja tulevaisuudessa on, mutta minulle ainakin on hyvin selvää se, että työpaikkakokemukseen kannattaa ehdottomasti panostaa, Metsola toteaa

Digitalisaatio ja teknologinen kehitys mahdollistavat tulevaisuudessa uusia työpaikkakokemuksen toteutumistapoja. Digitaaliset työkalut muuttuvat entistä käyttäjälähtöisempään suuntaan ja tiimityöskentelyalustat lisääntyvät. Teknologinen kehitys on ehkä vaikeimmin ennakoitavissa oleva työpaikkakokemuksen osa-alue, sillä kehitys on nopeaa ja mahdollisuuksia on paljon.

Työpaikkakokemus

Työpaikkakokemuksella tarkoitetaan kokonaisvaltaista kokemusta, joka työntekijällä on työnantajastaan. Se pitää sisällään työkulttuuriin, fyysiseen tilaan, erilaisiin työkaluihin ja digitaaliseen työntekoon liittyvät kokemukset. Työpaikkakokemus rakentuu vuorovaikutusten, mielikuvien ja tunteiden perusteella.

Lue työ: ”Työpaikkakokemuksen tulevaisuusnäkymiä” Theseuksessa Nuori nainen poseera lähikuvassa.

Eeva-Kaisa Metsola

Opinnäytetyö: Työpaikkakokemuksen tulevaisuusnäkymiä

Koulutus: Tradenomi (AMK )Liiketalouden koulutusohjelma

Valmistui: kesäkuussa 2020

Jaa tämä sivu

Maarika Iijolainen pitää puhetta valmistumisjuhlassa.

Opinnäytetöiden parhaimmisto palkittiin jälleen Osaaja-kilpailussa

Osaaja on SAMKin opinnäytetyökilpailu, jossa palkitaan vuosittain edellisen kalenterivuoden opinnäytetöiden parhaimmisto. Palkittavan työn arvosanan tulee olla korkein mahdollinen eli 5. Yhteensä kilpailuun osallistui tänä vuonna 134 työtä.

SuomiAreena keskustelun osallistujat ja videokuvaaja

SAMK on jälleen mukana SuomiAreenassa

SAMK on mukana 25.-28.6.2024 Porissa järjestettävässä SuomiAreenassa. SuomiAreenan tavoitteena on tuoda yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelu kaikkien ulottuville.

Silja-Sofia Ilvonen on ottanut verikokeen.

Hoitotyön harjoitteluista saa monipuolisia kokemuksia

Silja-Sofia Ilvonen opiskelee hoitotyön tutkinto-ohjelmassa toista vuotta ja valmistuu sairaanhoitajaksi. Silja-Sofia on kotoisin Porista ja hän halusi jäädä vielä kotikaupunkiinsa asumaan, joten SAMK valintana oli helppo.