Neuromonimuotoisuus ja syömisen hankaluudet – SAMK järjestää aiheesta seminaarin

SAMK on tarjonnut jo pitkään nepsy-koulutusta. Viikon päästä on vuorossa neuromonimuotoisuuteen keskittyvä seminaari, jonka näkökulma on syömisessä ja ravitsemuksessa.

Anna Keski-Rahkonen

Mielenterveyden professori Anna Keski-Rahkonen luennoi ensi viikolla SAMKin nepsy-aiheisessa seminaarissa.

SAMKissa järjestetään ensi viikolla neuropsykiatrisiin haasteisiin keskittyvä seminaari, jonka näkökulma on syömisessä ja ravitsemuksessa. Seminaarin keynote-puhujana on mielenterveyden professori Anna Keski-Rahkonen Helsingin yliopistosta. Hänen aiheensa on ”Kun syöminen pelottaa, ahdistaa tai ei kiinnosta: ARFID”

– Nepsy-kirjolle on tullut aivan uudenlainen rajapinta noin kymmenen vuotta sitten. Se on monelle aika uusi juttu. Tunnemme kyllä perinteiset syömishäiriöt, ja meille ovat tuttuja myös esimerkiksi ADHD ja Tourette. Mutta viime vuosina on auennut, että on olemassa paljon päällekkäisyyttä neuromoninaisuuden ja syömisen haasteiden kanssa, Keski-Rahkonen kertoo luentonsa aiheesta.

Tätä erilaista syömisen haastetta on luotu kuvaamaan uusi diagnoosi ARFID eli syömisen välttämis- ja rajoittamishäiriö. Se kuvaa ääritilanteita, joissa syöminen on erittäin rajoittunutta ja valikoivaa. Neurokirjon ihmisillä erilaiset syömisen haasteet ovat kuitenkin todella yleisiä.

Ymmärrystä ja avointa suhtautumista

Aistiperusteinen syömisen rajoittuneisuus voi liittyä esimerkiksi suuntuntumaan tai ruoan väriin. Tässä on kuitenkin eri ihmisillä erilainen logiikka. Siksi yksilöllinen kohtaaminen on erittäin tärkeää. Keski-Rahkosen mukaan tärkeää on myös ymmärrys ja avoin suhtautuminen asiaan.

– Jos esimerkiksi läheiset pystyvät vähän päättelemään henkilön syömisen rajoittuneisuuden logiikkaa, suhtautuminen muuttuu ymmärtäväisemmäksi.

Terveydenhuollossa on tärkeää oppia tunnistamaan erityisyyttä. Meillä Suomessa tässä ovat keskeisessä asemassa esimerkiksi neuvolat ja kouluterveydenhuolto, joissa lasten kehitystä seurataan muutenkin.

Muutosta ei yleensä tapahdu itsestään, mutta systemaattinen hoito usein kannattaa. Ennustetutkimukset, joita ARFIDista on tehty, osoittavat, että suurella osalla hoitoa saaneista henkilöistä tilanne on muuttunut noin vuodessa ratkaisevasti paremmaksi.

– Lasten vanhemmat ja muut läheiset voivat myös opetella tähän liittyen perusasioita, jolloin ymmärtäminen on helpompaa. Aikuisilla auttaa itseymmärrys ja sitä seuraava armollisuus. Eli asiaan puuttuminen, sen tutkiminen ja ymmärtäminen kannattaa, Keski-Rahkonen sanoo.

Tutustu ja ilmoittaudu seminaariin

Nepsy-teema kulkenut pitkään mukana SAMKin koulutustarjonnassa

– Vuodesta 2007 alkaen tarjonnassamme on ollut Autismin kirjon erikoistumisopintoja ja myöhemmin koulutusteema on laajentunut 30 opintopisteen laajuiseen Ratkaisukeskeiseen neuropsykiatriseen valmennukseen, kertoo SAMKin lehtori Hanna Hannukainen.

Osana valmentajakoulutusta SAMKissa tarjotaan myös nepsy-teemaisia ajankohtaispäiviä, kuten tämä syömisen teemaan keskittyvä koulutus, joiden tavoitteena on tuoda aiheeseen liittyen uusia näkökulmia ja koota yhteen nepsy-työn ammattilaisia. Nepsy-teemaa käsitellään myös sosionomien tutkintokoulutuksessa, jolloin jokainen valmistunut sosionomi on perehtynyt neuromonimuotoisuuteen.

Piirretty punainen stden ja kynä

INFO

Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista, jotka johtuvat aivotoiminnan rakenteellisesta ja toiminnallisesta poikkeavuudesta. Neuropsykiatrisia vaikeuksia ovat esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon häiriöt sekä Touretten oireyhtymä.

Jaa tämä sivu

Ryhmä taiwanilaisia opiskelijoita.

SAMKin Talvikoulusta taiwanilaisille lukiolaisille kulttuuria ja oivalluksia

SAMKissa on ollut kahden viikon ajan vieraita Taiwanista. Vierailijoina on kolmisenkymmentä lukiolaisia kahdesta lukiosta, New Taipei Municipal Jhangshu International Creative Technical High Schoolista ja Living Word Lutheran High Schoolista. Mukana on myös yksi opettaja ja kaksi rehtoria.

Kuva sairaanhoitaja (YAMK) Henna-Kaisa Teelmäki.

Ikäihmisten hoitotyö on haastavaa ja vaativaa, mutta palkitsevaa

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Henna-Kaisa Teelmäki työskentelee tiiminvetäjä-sairaanhoitajana ikäihmisten hoivakodissa Kankaanpäässä. Mikä sai alun perin sairaanhoitajaksi valmistuneen Henna-Kaisan jatkamaan vanhustyössä ja mikä ikäihmisten parissa kiinnostaa?

Alex Kippo talvisessa maisemassa.

Opiskelijamme työllistyvät: Merenkulun insinöörin matka opinnoista työelämään ja uusiin haasteisiin

Alex Kippo aloitti SAMKissa elokuussa 2014 Raumalla merenkulkualan insinöörin opinnot ja valmistui joulukuussa 2018.