Matkailun huipputulokset valtakunnallisessa opiskelijakyselyssä: SAMKista valmistuneet restonomit arvostavat koulutusta

Valtakunnallinen opiskelijoille suunnattu kysely mittaa kalenterivuosittain valmistuneiden tyytyväisyyttä muun muassa koulutuksen sisältöön ja työelämäyhteyksiin. Vuonna 2023 SAMKista valmistuneet restonomit olivat erittäin tyytyväisiä, siivittäen koulutusalan valtakunnan ensimmäiselle sijalle.

SAMKin matkailun opiskelijoita ryhmätyötilanteessa.
Valmistuvat restonomiopiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä koulutukseensa. Kuvassa matkailun opiskelijoita ryhmätyötilanteessa.

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely (AVOP) mittaa kalenterivuosittain valmistuneiden tyytyväisyyttä muun muassa koulutuksen sisältöön, ohjaukseen ja työelämäyhteyksiin. Vuonna 2023 SAMKista valmistuneet olivat erittäin tyytyväisiä koulutukseensa – koulutusala ylsi valtakunnallisesti ensimmäiselle sijalle.

SAMKissa voi opiskella restonomiksi kahdessa eri tutkinto-ohjelmassa: Matkailuliiketoiminta ja International Tourism Management. Koulutus perustuu opitun teorian soveltamiseen käytännössä jo opintojen aikana.

– Työelämälähtöinen opetus ja työelämäyhteistyö opintojaksoilla esimerkiksi elinkeinoelämälle tehtävien toimeksiantojen, yritysvierailujen ja vierailevien luennoitsijoiden muodossa ovat saumattomasti osa koulutuksen arkea. Ei siis ihme, että työelämäyhteydet ovat saaneet kyselyssä huippupisteet, opetussuunnitelmavastaava Heini Korvenkangas toteaa.

Koulutuksella tärkeä rooli ammatillisen osaamisen kehittämisessä

Alan koulutuksella on tärkeä rooli ammatillisen osaamisen kehittämisessä ja uramahdollisuuksien parantamisessa. Erityisesti korkeakouluharjoittelun ja tiimimuotoisen projektityöskentelyn merkitys korostuu, kun opiskelijat valmistautuvat työelämään. Ammatti-identiteetti kehittyy opintojen edetessä ja työkokemuksen karttuessa. Kesätyöt ja alan muut sesonkityöt ennen korkeakouluharjoittelua tukevat ammatti-identiteetin kehittymistä. Kun opiskelijat palaavat harjoittelun jälkeen kolmannen vuoden opintoihin, heidän on helpompi pohtia esimerkiksi henkilöstöhallinnon kysymyksiä, kun on omakohtaista kokemusta mihin peilata.

Matkailu on luonnostaan kansainvälinen toimiala, mikä heijastuu myös opetukseen. Kansainväliset esimerkit, vieraat, vaihto-opiskelijat ja ristiinopiskelu kansainvälisessä International Tourism Management -ohjelmassa mahdollistavat kotikansainvälistymisen. SAMKilla on myös varsin kattava kansainvälisten partnereiden verkosto.

– SAMK on kokoonsa nähden poikkeuksellisen kansainvälinen, mikä mahdollistaa monikulttuurisen oppimisympäristön, vaikka opiskelija itse ei lähtisikään vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Koronapandemian jälkeen lähtijöiden määrä kasvaa hiljalleen, ja jossain vaiheessa toivottavasti iso osa opiskelijoista taas hyödyntää mahdollisuuden kansainvälistyä, Palveluliiketoiminnan osaamisalueen kansainvälisten asioiden koordinaattori Emma Roinila pohtii.

Alan trendeihin ja haasteisiin vastataan nopeasti

Erilaiset yhteiskunnalliset muutokset ja trendit heijastuvat matkailuelinkeinoelämään nopeasti. Hyvin suunniteltu opetussuunnitelma joustaa alan ilmiöiden ja haasteiden mukaan. Erilaiset geneerisiä tai digitaalisia työelämätaitoja kartuttavat opintojaksot, kuten myös myyntiin ja markkinointiin keskittyvät opintojaksot voidaan toteuttaa kulloisenkin ajankohtaisen matkailun ilmiön mukaan – opiskelijalähtöisesti.

– Restonomi saattaa helposti olla työpaikkansa ainoa restonomi. Matkailuteollisuus koostuu useasta eri toimialasta, ja siksi perinteiset tutkintorajat ylittävälle koulutukselle on kysyntää. Tämä ajattelu on pohjana myös vuonna 2022 aloitetussa uudessa opetussuunnitelmassamme, jossa opiskelijalla on aikaisempaa paremmat mahdollisuudet suunnitella ja kehittää henkilökohtaista osaamistaan, Korvenkangas summaa.

Alumnit tärkeä osa SAMKia

Viisi vuotta valmistumisen jälkeen alumnit pääsevät vastaamaan valtakunnalliseen uraseurantakyselyyn. Silloin kysytään muun muassa miten koulutus on valmentanut työelämässä vaadittavaan stressin- ja ajanhallintaan sekä millaisia ongelmanratkaisutaitoja koulutus antoi. Uraseurantakysely on AVOP-kyselyn ohella tärkeä mittari ja palaute koulutuksen järjestäjälle.

Vuonna 2023 valmistuneista suuri osa aloitti opintonsa vuosina 2019 ja 2020, eli heidän opiskeluvuotensa koostuivat pitkälti koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista.

– Tähän nähden AVOP-kyselyn tulos tuli iloisena yllätyksenä, vaikka taustalla onkin pitkäjänteinen kehitystyö koulutuksen kehittämiseksi ja laadun varmistamiseksi. Alumnit ovat tärkeä osa työtämme myös nykyisten opiskelijoiden näkökulmasta, Korvenkangas sanoo.

Jaa tämä sivu

Henrietta Annala nojaa pystypöytään, puolivartalokuva.

Henrietta Annala, sosionomi, insinööri ja tuleva diplomi-insinööri on todellinen moniosaaja

Henrietta Annala, 30-vuotias kahden pienen lapsen äiti tasapainoilee työn, opiskelun ja lapsiperhearjen keskellä.

SAMKin toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisilta

SAMKin toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisilta: Maakunta tarvitsee kansainvälistä osaamista

Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain yli 1000 uutta osaajaa erilaisiin tehtäviin teollisuuteen, yrityksiin ja organisaatioihin. SAMK on strategiassa valinnut koulutusalat juuri maakunnan tarpeiden näkökulmasta.

Etualalla robotti, taustalla tutkijoita.

Vaasan yliopiston Robotics-maisteriohjelma käynnistyy syksyllä Porissa yhteistyössä SAMKin kanssa

Vaasan yliopiston Robotics-maisteriohjelma käynnistyy Porissa syksyllä 2024. SAMKin kanssa yhteistyössä toteutettavaan maisterikoulutukseen voi hakea 2.– 15.5.2024. Sopimus energia-alan robotiikkasovelluksiin liittyvän professuurin perustamiseksi ja maisteriohjelman käynnistämiseksi allekirjoitettiin vuonna 2022.