Kaksoistutkinto

Kansainvälinen kaksoistutkinto antaa sinulle valmistuessasi tutkintotodistuksen SAMKista sekä ulkomaisesta SAMKin yhteistyökorkeakoulusta, jossa olet suorittanut osan tutkintoosi kuuluvista opinnoista.

Kaksoistutkinto

Saat yhden tutkinnon työllä kaksi tutkintoa.

Kaksi tutkintoa työelämää varten

Parantaa jatko-opiskelumahdollisuuksiasi ja tuo etua kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Liiketalouden alalla

Tällä hetkellä liiketalouden alan opiskelijoilla mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto.

Mikä on kaksoistutkinto?

Kansainvälinen kaksoistutkinto (double degree) on SAMKin ja ulkomaisen korkeakoulun yhteistyömuoto, jossa korkeakouluilla on omat tutkinto-ohjelmat ja opetussuunnitelmat ja jossa opiskelija suorittaa sovitun osan tutkintoon sisällytettävistä opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opinto-oikeusaikana eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.

Opiskelijoita tekemässä ryhmätöitä SAMKin luokassa.

Kaksoistutkinto-opiskelijat saavat yhdessä paketissa ja yhden tutkinnon työllä kaksi tutkintotodistusta ja kansainvälistä kokemusta.

Miksi kaksoistutkinto kannattaa?

Kaksoistutkinnossa pystyt kehittämään osaamistasi ja taitojasi normaalia vaihtojaksoa syvemmin, sillä kaksoistutkinnossa on valmiiksi sovittu ohjelmassa suoritettavien opintojen sisällöstä, laajuudesta ja yhteismitallisuudesta molempiin korkeakouluihin (mm. opinnot, harjoittelu, opinnäytetyö). Näin varmistutaan siitä, että ohjelmassa suoritettavat opinnot antavat molemmille tutkinnoillesi laadullista lisäarvoa ja mahdollistavat kahden tutkinnon suorittamisen yhtä aikaa. Kaksoistutkinto parantaa huomattavasti jatko-opiskelumahdollisuuksiasi sekä tuo sinulle etua kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Hakeutuminen kaksoistutkintoon

Voit lähteä suorittamaan kaksoistutkintoa sellaiseen yhteistyökorkeakouluun, jonka kanssa on solmittu kaksoistutkintosopimus. Haku kaksoistutkintoon tehdään opiskelijavaihdon haussa.

Saat lisätietoja kaksoistutkintomahdollisuuksista opintojesi alkuvaiheessa ja vaihto-opiskeluinfoissa.

SAMKin kaksoistutkintopartnerit

  • EPHEC University College, Belgia, liiketalous (päiväopinnot)
  • Ludwigshafen University of Business and Society, Saksa, liiketalous (master)
  • Vidzeme University of Applied Sciences, Latvia, matkailuliiketoiminta (master)

SAMKilla on myös kaksoistutkintosopimukset kiinalaisen Changzhou Universityn kanssa hoitotyön koulutuksessa ja namibialaisen NUST, Namibia University of Science and Technologyn kanssa merenkulun koulutuksessa. Sopimukset ovat yksipuolisia eli opiskelijat saapuvat SAMKiin näistä korkeakouluista.

Uusia kaksoistutkintomahdollisuuksia kehitetään koko ajan lisää myös muihin SAMKin koulutuksiin. 

Ulkomaiset kaksoistutkinnon tekijät SAMKissa

Yhteistyökorkeakoulujen opiskelijat voivat vastavuoroisesti tulla SAMKiin kaksoistutkinto-opiskelijoiksi.

Lisätiedot kaksoistutkinnoista

Lisätietoja saa oman tutkinto-ohjelman vastaavalta.

Lisää aiheesta

Opiskelijoita SAMK kampus Rauman kampuksella pyörittämässä harjoitusyritystä.
| Liiketoiminta

SAMKille kaksoistutkintosopimus EPHEC:n kanssa

SAMKin kansainvälinen yhteistyö laajenee. Sopimuksen myötä liiketalouden opiskelijoille avautuu mahdollisuus saada tutkinto myös Belgiasta.
Ralph Rabang seisoo värikkään seinän edessä.
| Hyvinvointi ja terveys

Opiskelijatarina: Kansainvälinen koulutus avaa ovet maailmalle – suomalaista Nursing-tutkintoa arvostetaan

Filippiiniläinen Ralph Rabang halusi avartaa mahdollisuuksiaan työelämässä. Hän haki SAMKiin kansainväliseen sairaanhoitajakoulutukseen, vaikka kotimaasta oli sama tutkinto taskussa. Kansainvälinen tutkinto avaa ovet myös ulkomaille.