Johtamistyön osaamiseen syvyyttä SAMKin työnohjauskoulutuksella

Johtamistyö vaatii nykyään monenlaista osaamista koko ajan muuttuvassa toimintaympäristössä. Johtajaan kohdistuu monesta suunnasta erilaisia vaatimuksia. Työnohjaus on oleellinen osa johtamistyön tukemista.

Mies istuu pöydän ääressä pidellen kädessään paperinpalaa.

Työnohjaus auttaa koko henkilöstöä ja organisaatiota ydintehtävän ja tavoitteiden toteuttamisessa. Se tukee ennen kaikkea johtajan työtä ja kehittymistä.

SAMK tarjoaa hybriditoteutuksena johdon työnohjaajakoulutusta, jossa osallistujat pääsevät perehtymään laajasti aiheeseen eri näkökulmista ja jäsentämään johtamistyön työnohjausta.

Laajassa kokonaisuudessa on useita kouluttajia. Yksi kouluttajista on Tuula Rouhianen-Valo. Hän toimii tällä hetkellä Johdon työnohjaajat ry:n puheenjohtajana.

– Sen roolin myötä olen luvannut pitää orientaatioluennon aiheesta. Tämän lisäksi olen mukana johtamistyön ydintehtäviä käsittelevässä yhteistoteutuksessa Teija Harjun kanssa. Minulle on kaavailtu myös etiikan opetusta ja lopputöiden ohjausta, Tuula Rouhiainen-Valo kertoo.

Johtamis- ja esihenkilötyö vaatii osaamista ja tukea työssä jaksamiseen

Johdon työnohjaajat ry toimii koulutuksen toteutuksessa SAMKin kumppanina.

– Monimutkaistuneessa yhteiskunnassa johtamis- ja esihenkilötyö vaatii osaamista ja tukea työssä jaksamiseen. Tämän vuoksi on tärkeää, että työnohjaajana toimivalla henkilöllä on valmiuksia ja kokemusta ohjaussuhteen luomiseen, Rouhiainen-Valo sanoo.

Kokonaisuudessa toimii kouluttajana myös Mirja Antila. Hän painottaa, että koulutuksessa opiskelijat saavat erittäin hyvät tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimiakseen johdon työnohjaajina erilaisissa organisaatioissa. Antila on ollut mukana koulutuksen suunnittelussa, hän opettaa johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan liittyvää teoreettista tarkastelua sekä ohjaa lopputöitä.

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Opetussuunnitelma on laadittu siten, että 15 opintopistettä on johdon työnohjauksen perusteita ja 15 opintopistettä johdon työnohjaajana kehittymistä.

Aikuiseen opiskeluun kuuluu vahvasti yhteinen dialogi

Rouhiainen-Valo arvioi, että koulutus antaa eniten sellaiselle henkilölle, joka suunnittelee ryhtyvänsä johdon ja esihenkilöiden työnohjaajaksi tai toimii jo sellaisena ja haluaa lisätä omia valmiuksiaan. Hän muistuttaa, että koulutukseen pääsylle on tiukat kriteerit eli korkeakoulututkinto ja kolme vuotta omaa johtamis- tai esihenkilötyön kokemusta sekä 60 opintopistettä aiempia työnohjaajaopintoja. Antila lisää,että koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden päivittää ja syventää omaa johtamisosaamista esimerkiksi silloin, kun johdon työnohjaajana toimiminen ei ole päätoimista.

– Varsinaisten luento- ja työskentelypäivien lisäksi opintoihin kuuluu vertaisryhmätyöskentelyä, johtamista ja työnohjausta käsittelevään kirjallisuuteen perehtymistä, oman lopputyön laatiminen sekä työnohjausta ryhmille ja yksilöille, Rouhiainen-Valo sanoo.

– Aikuiseen opiskeluun kuuluu vahvasti yhteinen dialogi, esillä olevien asioiden monipuolinen yhteinen tarkastelu, Antila jatkaa.

Lue lisää Johdon työnohjaajakoulutuksesta

Tuula Rouhiainen-Valo

VTM Tuula Rouhiainen-Valo toimii johdon työnohjaajana ja coachina (CSLE®). Lisäksi hän on työnohjaaja (STOry) ja Johdon työnohjaajat ry:n puheenjohtaja. Johtamiskokemusta hänellä on lähes 30 vuotta ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen tehtävissä. Rouhiainen-Valo on toiminut ennen eläköitymistään SAMKissa osaamisaluejohtajana. Tällä hetkellä hän toimii yrittäjänä.

Tuula Rouhiainen Valo

Mirja Antila

HTT Mirja Antila on pitkäaikainen johdon työohjaaja (CSLE®), työnohjaaja, johtamistaidon opettaja ja laatukouluttaja sekä ammatillinen opettaja. Hän toimii yrittäjänä.

Mirja Anttila

Jaa tämä sivu

Joonas Rakkolainen esittelee käsissään kehittämäänsä tuotetta Atlas Care.

Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä Joonas Rakkolainen kehitti innovatiivisen apuvälineen niskajumiin

SAMKin Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä Joonas Rakkolainen on kehittänyt yritystoiminnassaan apuvälineen, jolla hän hoiti aluksi omaa migreeniään.

Elina Jalonen seisoo tiiliseinän vieressä

SAMKista sairaanhoitajaksi Sydänsairaalaan

Elina Jalonen valmistui viime vuonna sairaanhoitajaksi SAMKista. Valmistuttuaan ylioppilaaksi Rauman Lyseon lukiosta oli sairaanhoitajaksi opiskelu varma valinta, mutta paikkakunta opiskeluille oli vielä epäselvä.

Tiia Kenola seisoo SAMKin Porin kampuksen yhdyskäytävällä.

Yhdes-malli ja monimuotoiset harjoittelut: Tiia Kenolan matka sosionomiksi

Tiia Kenola on kokenut SAMKin sosionomiopinnot monipuolisina ja hyvät eväät tulevaisuuden työelämään antavina.