Harjoittelu

Harjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakoulututkintoa.

Harjoittelulla on oppimistavoite

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Tutkinto-ohjelmilla on erilaajuinen harjoittelu

Harjoittelun tavoitteet, sisältö, toteutus ja arviointi on määritelty tutkinto-ohjelmittain. Harjoittelun laajuus vaihtelee 30 op–85 op välillä.

Myös korvaaminen on mahdollista

Opiskelija voi korvata tutkintoon sisältyvää harjoittelua vastaavan sisältöisellä, opintoja edeltävällä harjoittelulla tai työkokemuksella tai opintojen aikaisella työkokemuksella.

Kansainvälinen työharjoittelu kartuttaa kielitaitoa ja kohentaa ansioluetteloasi

Kansainvälinen työharjoittelu on keino yhdistää opintoihin liittyvä harjoittelu ja kansainvälisen kokemuksen kartuttaminen. Harjoittelussa työskennellään omalla alalla ja omaa koulutusta vastaavissa tehtävissä.

Kansainvälinen työharjoittelu kartuttaa kielitaitoa ja kulttuuriosaamista, kohentaa ansioluetteloasi ja antaa hyvän valttikortin työnhaussa.

Harjoittelupaikkaa kannattaa etsiä itsenäisesti oman osaamisen ja omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Vinkkejä voi kysellä oman toimialan ja -pisteen harjoittelusta vastaavilta tai kv-vastaavilta. Myös Opetushallituksen EDUFI-harjoittelupaikat ovat tarjolla SAMKin opiskelijoille.

SAMKin opiskelijoilla on mahdollisuus hakea apurahaa ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun.

Lisätietoa Oivasta

Hyvinvoinnin ja terveyden harjoittelun ohjeet ja materiaalit

Kaikki hyvinvoinnin ja terveyden yleiset ohjeet ja materiaalit on koottu ohjaajille, opiskelijoille ja opettajille.

Lue lisää >>