Harjoittelu

Tietoa opintoihin liittyvästä harjoittelusta

Harjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakoulututkintoa ja harjoittaa tärkeitä työelämän taitoja käytännön tekemisen kautta. Harjoittelun pituus vaihtelee tutkinto-ohjelman mukaan.

Harjoittelulla on oppimistavoite

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Tutkinto-ohjelmilla erilaajuiset harjoittelujaksot

Harjoittelun laajuus vaihtelee 30–85 opintopisteen välillä. Harjoittelun tavoitteet, sisältö, toteutus ja arviointi on määritelty tutkinto-ohjelmittain. Harjoittelun pituus vaihtelee tutkinto-ohjelmien mukaan. Lisätietoa oman tutkinto-ohjelmasi harjoittelun laajuudesta Opinto-oppaasta.

Harjoittelun korvaaminen mahdollista

Myös harjoittelun korvaaminen on mahdollista. Voit korvata tutkintoon sisältyvää harjoittelua vastaavan sisältöisellä, opintoja edeltävällä harjoittelulla tai työkokemuksella tai opintojen aikaisella työkokemuksella.

Kansainvälinen työharjoittelu

Kansainvälinen työharjoittelu kartuttaa kielitaitoasi ja kohentaa ansioluetteloasi.

Kansainvälinen työharjoittelu on keino yhdistää opintoihin liittyvä harjoittelu ja kansainvälisen kokemuksen kartuttaminen. Harjoittelussa työskennellään omalla alalla ja omaa koulutusta vastaavissa tehtävissä.

Kansainvälinen työharjoittelu kartuttaa kielitaitoa ja kulttuuriosaamista, kohentaa ansioluetteloasi ja antaa hyvän valttikortin työnhaussa.

Harjoittelupaikkaa kannattaa etsiä itsenäisesti oman osaamisen ja omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Vinkkejä voi kysellä oman toimialan ja -pisteen harjoittelusta vastaavilta tai kv-vastaavilta. Myös Opetushallituksen EDUFI-harjoittelupaikat ovat tarjolla SAMKin opiskelijoille.

SAMKin opiskelijoilla on mahdollisuus hakea apurahaa ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun.

Lisätietoa kansainvälisestä työharjoittelusta löydät opiskelijaintra Oivasta.

Ohjeet hyvinvoinnin ja terveyden harjoitteluun

Kaikki hyvinvoinnin ja terveyden yleiset ohjeet ja materiaalit ohjaajille, opiskelijoille ja opettajille.

Hyvinvoinnin ja terveyden harjoittelu