Tuotantotekniikka ja tuotantotalous

Koulutus tarjoaa laajat tiedot sekä tekniikasta että taloudesta. Opinnot antavat valmiudet toimia niin teollisuudessa kuin palvelutuotannossa sekä kehittävät edellytyksiä liikkeenjohdollisiin tehtäviin.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä, 4 vuotta
35 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satamakatu 26, Rauma

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 11.-25.7.2022

Opinnot alkavat: syksyllä 2022

Tuotantotalouden asiantuntijaksi

Kiinnostaako sinua teollisuusyrityksen toiminnan kokonaisvaltainen hallinta? Tuotantotekniikan ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelma kouluttaa teollisuuden osaajia, joilla on ymmärrys niin liiketoiminnasta, tuotannosta kuin tuotetason teknisistä ratkaisuista. Koulutus koostuu perusopintojen lisäksi hyvän tekniikan ja liiketalouden osaamisen pohjan rakentavista ammattiopinnoissa, joiden jälkeen sinulla on mahdollisuus painottaa opintojasi syventävien ammattiopintojen kautta koneen- ja tuotesuunnitteluun, tuotannon ohjaukseen ja kehittämiseen, innovaatiotoimintaan tai esimerkiksi tekniseen kauppaan.

Tuotantotekniikan ja tuotantotalouden opinnoissa opiskelija saa laajat tiedot sekä tekniikasta että taloudesta. Opiskelu antaa valmiudet toimia niin teollisuudessa kuin palvelutuotannossakin. Tutkinto-ohjelma kehittää valmiuksia myös liikkeenjohdollisiin tehtäviin.

Tutustuthan myös SAMKin englanninkieliseen Industrial Management -koulutukseen.

Opiskelijamme työllistyvät

Tuotantotalous on koulutusalana hyvin monipuolinen. Tuotantotalouden insinöörit työllistyvät useille eri aloille eri teollisuuden aloista julkisen sektorin tehtäviin. Alan osaajille on tarvetta. Osa opiskelijoista työllistyy valmistumisensa jälkeen suoraan esimiestehtäviin. Usein tehtävät ovat suunnittelu- tai kehitystehtäviä sekä eri toimintoihin liittyviä asiantuntijatehtäviä, joista sitten noustaan esimiestehtäviin tai vaativampiin asiantuntijatehtäviin.

Suuntautuminen

Opetussuunnitelmassa suuntautuminen on toteutettu täydentävien ammattiopintojen kokonaisuudessa. Moduulin laajuus on 60 opintopistettä. Näistä 45 opintopistettä suoritetaan kolmen pakollisen moduulin (tuotannon ohjaus ja kehittäminen, innovaatiotoiminta ja tuotekehitys) kautta. Näiden lisäksi opiskelija suorittaa vähintään 15 opintopistettä Täydentävät ammattiopinnot -valinnaiset -tarjonnasta, jossa mahdollisuus valita mm. seuraavia moduuleita: Hankinnat, Technical Sales, TuotekehitysPaja, Työelämäprojekti ja Vaihto-opinnot.

Ammattinimikkeitä

 • kehitys-, tuotekehitysinsinööri/-päällikkö
 • tuotantoinsinööri/-päällikkö
 • vienti-/myynti-insinööri/-päällikkö
 • yrittäjä
 • laatu-insinööri/laatupäällikkö

SAMK-kampus Rauma sijaitsee Rauman sataman vieressä Satamakadulla ja Suojantiellä.

Monipuolinen ja kansainvälinen kampus

SAMK-kampus Rauma toimii uudistetuissa tiloissa Satamakadulla ja Suojantiellä. Kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus.

 • 1500 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, merenkulku, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Kansainvälinen: englanninkielisiä bachelor- ja master-koulutuksia, noin 150 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMK – Paras työllistyminen ammattikorkeakouluissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella!**

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2020.

 

Koulutuksen tavoite

 • talous ja johtaminen
 • tuotanto ja tekniikka
 • tuotekehitys
 • tuotannon ohjaus ja kehittäminen
 • innovaatiotoiminta

Valinnaisina täydentävinä opintoina tarjolla ovat myös muun muassa seuraavat moduulit

 • hankinnat
 • tekninen myynti
 • tuotekehityksen monialainen projekti

Kansainvälistä kokemusta

Opintojen aikana voi osallistua kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Koko harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa ulkomailla. Opintojaksoja voi suorittaa englannin kielellä. Lisäksi opiskelija voi kotikansainvälistyä tutustumalla SAMKin kansainvälisiin vaihto-opiskelijoihin. SAMKissa on myös monipuolinen kieliopetustarjonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen. Valmistuneista osa jatkaa opintojaan insinööristä diplomi-insinööriksi. Koulutus antaa hyvät eväät jatko-opinnoille ja mahdollistaa kahden korkeakoulututkinnon suorittamisen usein nopeammin kuin mitä on keskimääräinen valmistumisaika diplomi-insinööriksi.

Työelämäyhteistyö

SAMKissa on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten ja yhteisöjen kanssa ja tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Yritysyhteistyöprojekteissa voi kartuttaa opintopisteitä sekä luoda kontakteja työelämään ja edistää siten tulevaa työllistymistä. Myös oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista. Monet insinööriopiskelijat ovat perustaneet yrityksen jo opiskeluaikana SAMKin yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopistettä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten yksin joko toimeksiantajalle tai omasta aiheesta. Työt ovat tyypillisesti joko tutkimus- tai kehitysprojekteja, joiden tuloksena saadaan useimmiten esimerkiksi erilaisia selvityksiä tai ratkaisuja toimeksiantajien tarpeisiin.

Opinnäytetyö on kehittää opiskelijan substanssiosaamista opinnäytetyön aiheen osalta, tutkimusosaamista ja projektin hallintaan liittyvää osaamista.

Lisää aiheesta

Milla Jauhiainen kävelee vuoristossa
| Automaatio ja teollisuus

Opiskelijamme työllistyvät: Kansainvälisyys vei Mia Jauhiaisen KONEelle

Mia Jauhiainen valmistui SAMKin tuotantotalouden koulutusohjelmasta, josta matka jatkui Tampereen teknillisen yliopiston kautta Yhdysvaltoihin.
Sampsa Pajarinen seisoo varastohallissa.
| Uratarina

Opiskelijamme työllistyvät: Sampsa Pajarinen löysi kutsumuksensa tuotantotalouden insinöörikoulutuksesta

Sampsa Pajarinen on SAMKista valmistunut tuotantotalouden insinööri. Hän on työskennellyt valmistumisensa jälkeen useissa eri tuotantotalouden töissä ja tällä hetkellä hän toimii tuotepäällikkönä Raumalla Rauman Akussa.

Kysy lisää koulutuksesta opettajalta!

Tuotantotalouden yliopettajana SAMKissa vuodesta 2008 toiminut Niko Kandelin on kuin kotonaan Raumalla. Hän on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti, mutta opintojen varrella tärkeässä osassa on SAMKissa aikanaan suoritetut logistiikan tradenomin ja tuotantotalouden insinöörin tutkinnot.

Nikon tehtäviin kuuluu tuotantotalouden ja tuotantotekniikan ammattiopintojen vetäminen sekä logistiikan tutkinto-ohjelman OPS-vastaavan tehtävät.  Opintojaksojen lisäksi Niko on kovasti kiinnostunut yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavista projekteista, joista yksi hyvä esimerkki on vuosittain toteutuva TuotekehitysPaja.

Niko vastaa mielellään koulutukseen liittyviin kysymyksiin, joten laita hänelle rohkeasti viestiä tai rimpauta!

Yliopettaja Niko Kandelin

niko.kandelin@samk.fi | 044 710 3605

Kysy lisää koulutuksen opiskelijalta!

Olen Sami Harjunen ja opiskelen kolmatta vuotta tuotantotalouden ja -tekniikan insinööriksi. Olen myös yksi vuoden 2020 syksyllä aloittaneen ryhmän vertaistuutoreista. Olen kotoisin Kiukaisista, vajaan tunnin ajomatkan päästä Rauman keskustasta. Muutin Raumalle opintojen alkaessa syksyllä 2019, minulle Rauma oli tuttu paikka, mutta kaupunki ja ihmiset ottavat hyvin myös kauempaa muuttavat vastaan!

Minä valitsin tuotantotalouden ja -tekniikan tutkinto-ohjelman, koska alan opiskelu on monipuolista ja siinä yhdistyy sopivasti teoria ja käytännön osaaminen. Tämä tutkinto-ohjelma antaa loistavat valmiudet työllistyä erilaisiin työtehtäviin, ja siksi alalta valmistuneet myös työllistyvät hyvin. Tuotantotalouden ja -tekniikan koulutukseen kuuluu mm. yritystoimintaan perehtymistä, tekniikkaa, laatuosaamista, tuotekehitystä, 3D-mallinnusta sekä johtamisoppia. Opintoihin kuuluu pakolliset kurssit, mutta niiden ulkopuolella opiskelija saa luoda itselleen yksilöllistä opintopolkua siihen suuntaan, mikä juuri itseä kiinnostaa. Kampuksella on monipuoliset tilat erilaisia opetus- ja ryhmätyöskentelytilanteita varten, ja koulullamme on aina iloinen ja mukava ilmapiiri.

Tutkinto-ohjelmassa opiskelu on käytännönläheistä, ja siihen kuuluu paljon mielenkiintoisia ryhmätöitä ja erilaisia projekteja luokassa istumisen lisäksi. SAMKista löytää nopeasti uusia kavereita mm. ryhmätöiden ja muun yhdessäolon kautta. Opiskelijoiden tulevaisuus pidetään koko ajan kirkkaasti mielessä, ja tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa mm. projekteja yhteistyönä yritysten kanssa, mikä auttaa opiskelijaa verkostoitumaan työelämää varten. SAMK tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet vaihto-opiskeluun, joka auttaa opiskelijaa verkostoitumaan ja tutustumaan myös kansainvälisiin työpaikkoihin.

Tuotantotalouden ja -tekniikan opinnot antavat hyvät eväät toimia erilaisissa ympäristöissä mm. asiantuntijatehtävissä, markkinoinnissa, hankinnassa ja esimerkiksi suunnitteluosastolla. Alalla on hyvä tulevaisuus, ja hyville insinööreille riittää aina töitä niin Raumalla kuin ulkomaillakin. Tällä alalla on myös hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet ylemmässä AMK:ssa sekä yliopistossa.

Nähdään Raumalla!

Vastaan mielelläni kysymyksiin tutkinto-ohjelmasta sähköpostitse: sami.harjunen@student.samk.fi

 

Terv. Sami

Kuva 4426 (002)

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Vesa Rosenqvist
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-Kampus Rauma
Satamakatu 26
26100 Rauma

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme