Tuotantotekniikka ja tuotantotalous

Koulutus tarjoaa laajat tiedot sekä tekniikasta että taloudesta. Opinnot antavat valmiudet toimia niin teollisuudessa kuin palvelutuotannossa sekä kehittävät edellytyksiä liikkeenjohdollisiin tehtäviin.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä, 4 vuotta
25 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satamakatu 26, Rauma

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (AMK), Tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma

Tuotantotekniikan ja tuotantotalouden asiantuntijaksi

Kiinnostaako sinua teollisuusyrityksen toiminnan kokonaisvaltainen hallinta? Tuotantotekniikan ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelma kouluttaa teollisuuden osaajia, joilla on ymmärrys niin liiketoiminnasta, tuotannosta kuin tuotetason teknisistä ratkaisuista. Koulutus koostuu perusopintojen lisäksi hyvän tekniikan ja liiketalouden osaamisen pohjan rakentavista ammattiopinnoissa, joiden jälkeen sinulla on mahdollisuus painottaa opintojasi syventävien ammattiopintojen kautta koneen- ja tuotesuunnitteluun, tuotannon ohjaukseen ja kehittämiseen, innovaatiotoimintaan tai esimerkiksi tekniseen kauppaan.

Tuotantotekniikan ja tuotantotalouden opinnoissa opiskelija saa laajat tiedot sekä tekniikasta että taloudesta. Opiskelu antaa valmiudet toimia niin teollisuudessa kuin palvelutuotannossakin. Tutkinto-ohjelma kehittää valmiuksia myös liikkeenjohdollisiin tehtäviin.

Kysy lisää opettajalta:

Vesa Rosenqvist
etunimi.sukunimi@samk.fi

Opiskelijamme työllistyvät

Tuotantotekniikka ja tuotantotalous on koulutusalana hyvin monipuolinen. Tuotantotekniikan ja tuotantotalouden insinöörit työllistyvät useille eri aloille eri teollisuuden aloista julkisen sektorin tehtäviin. Alan osaajille on tarvetta. Osa opiskelijoista työllistyy valmistumisensa jälkeen suoraan esimiestehtäviin. Usein tehtävät ovat suunnittelu- tai kehitystehtäviä sekä eri toimintoihin liittyviä asiantuntijatehtäviä, joista sitten noustaan esimiestehtäviin tai vaativampiin asiantuntijatehtäviin.

Suuntautuminen

Opetussuunnitelmassa suuntautuminen on toteutettu täydentävien ammattiopintojen kokonaisuudessa. Moduulin laajuus on 60 opintopistettä. Näistä 45 opintopistettä suoritetaan kolmen pakollisen moduulin (tuotannon ohjaus ja kehittäminen, innovaatiotoiminta ja tuotekehitys) kautta. Näiden lisäksi opiskelija suorittaa vähintään 15 opintopistettä Täydentävät ammattiopinnot -valinnaiset -tarjonnasta, jossa mahdollisuus valita mm. seuraavia moduuleita: Hankinnat, Technical Sales, TuotekehitysPaja, Työelämäprojekti ja Vaihto-opinnot.

Ammattinimikkeitä

 • kehitys-, tuotekehitysinsinööri/-päällikkö
 • tuotantoinsinööri/-päällikkö
 • vienti-/myynti-insinööri/-päällikkö
 • yrittäjä
 • laatu-insinööri/laatupäällikkö

SAMK-kampus Rauma sijaitsee Rauman sataman vieressä Satamakadulla ja Suojantiellä.

Monipuolinen ja kansainvälinen kampus

SAMK-kampus Rauma toimii uudistetuissa tiloissa Satamakadulla ja Suojantiellä. Kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus.

 • 1500 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, merenkulku, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Kansainvälinen: englanninkielisiä bachelor- ja master-koulutuksia, noin 150 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Koulutuksen tavoite

 • talous ja johtaminen
 • tuotanto ja tekniikka
 • tuotekehitys
 • tuotannon ohjaus ja kehittäminen
 • innovaatiotoiminta

Kansainvälistä kokemusta

Opintojen aikana voi osallistua kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Koko harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa ulkomailla. Opintojaksoja voi suorittaa englannin kielellä. Lisäksi opiskelija voi kotikansainvälistyä tutustumalla SAMKin kansainvälisiin vaihto-opiskelijoihin. SAMKissa on myös monipuolinen kieliopetustarjonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen. Valmistuneista osa jatkaa opintojaan insinööristä diplomi-insinööriksi. Koulutus antaa hyvät eväät jatko-opinnoille ja mahdollistaa kahden korkeakoulututkinnon suorittamisen usein nopeammin kuin mitä on keskimääräinen valmistumisaika diplomi-insinööriksi.

Työelämäyhteistyö

SAMKissa on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten ja yhteisöjen kanssa ja tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Yritysyhteistyöprojekteissa voi kartuttaa opintopisteitä sekä luoda kontakteja työelämään ja edistää siten tulevaa työllistymistä. Myös oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista. Monet insinööriopiskelijat ovat perustaneet yrityksen jo opiskeluaikana SAMKin yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopistettä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten yksin joko toimeksiantajalle tai omasta aiheesta. Työt ovat tyypillisesti joko tutkimus- tai kehitysprojekteja, joiden tuloksena saadaan useimmiten esimerkiksi erilaisia selvityksiä tai ratkaisuja toimeksiantajien tarpeisiin.

Opinnäytetyö on kehittää opiskelijan substanssiosaamista opinnäytetyön aiheen osalta, tutkimusosaamista ja projektin hallintaan liittyvää osaamista.

Lisää aiheesta

Milla Jauhiainen kävelee vuoristossa
| Automaatio ja teollisuus

Opiskelijamme työllistyvät: Kansainvälisyys vei Mia Jauhiaisen KONEelle

Mia Jauhiainen valmistui SAMKin tuotantotalouden koulutusohjelmasta, josta matka jatkui Tampereen teknillisen yliopiston kautta Yhdysvaltoihin.
Sampsa Pajarinen seisoo varastohallissa.
| Uratarina

Opiskelijamme työllistyvät: Sampsa Pajarinen löysi kutsumuksensa tuotantotalouden insinöörikoulutuksesta

Sampsa Pajarinen on SAMKista valmistunut tuotantotalouden insinööri. Hän on työskennellyt valmistumisensa jälkeen useissa eri tuotantotalouden töissä ja tällä hetkellä hän toimii tuotepäällikkönä Raumalla Rauman Akussa.

Kysy lisää alan opiskelijalta!

Hei!

Olen Kaisa Saarenpää ja opiskelen toista vuotta tuotantotekniikan ja tuotantotalouden insinööriksi. Olen myös yksi 2022 syksyllä aloittaneen ryhmän vertaistuutoreista.

Olen alkujaan kotoisin Jyväskylästä ja muutin Raumalle opintojen alkaessa syksyllä 2021.

Päädyin tuotantotekniikan ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmaan, koska tutkinto on todella monipuolinen ja se tarjoaa laajat mahdollisuudet työllistyä erilaisiin tehtäviin. Koulutukseen kuuluu mm. yritystoimintaan perehtymistä,
tekniikkaa, laatuosaamista, tuotekehitystä, 3D-mallinnusta sekä johtamisoppia.

Opintoihin kuuluu pakolliset kurssit, mutta niiden ulkopuolella opiskelija saa luoda itselleen yksilöllistä opintopolkua siihen suuntaan, mikä juuri itseä kiinnostaa.

Kampuksella on monipuoliset tilat erilaisia opetus- ja ryhmätyöskentelytilanteita varten. Raumalla ja koulullamme on yhteisöllinen ja iloinen ilmapiiri. Rauma on muutenkin kivan kokoinen kaupunki, joka on helppo ottaa haltuun. Lisäksi se tarjoaa loistavat puitteet niin ulkoilijoiden kuin myös urheilijoiden ystäville, unohtamatta tunnelmallista vanhaa kaupunkia!

Tutkinto-ohjelmassa opiskelu on käytännönläheistä, ja siihen kuuluu paljon mielenkiintoisia ryhmätöitä ja erilaisia projekteja luokassa istumisen lisäksi.

SAMKista löytää nopeasti uusia kavereita mm. ryhmätöiden ja muun yhdessäolon kautta. Opiskelijoiden tulevaisuus pidetään koko ajan kirkkaasti mielessä, ja tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa mm. projekteja yhteistyönä yritysten kanssa, mikä auttaa opiskelijaa verkostoitumaan työelämää varten.

SAMK tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet vaihto-opiskeluun, joka auttaa opiskelijaa verkostoitumaan ja tutustumaan myös kansainvälisiin työpaikkoihin.

Tuotantotekniikan ja tuotantotalouden opinnot antavat hyvät eväät toimia erilaisissa ympäristöissä mm. asiantuntijatehtävissä, markkinoinnissa, hankinnassa ja esimerkiksi suunnitteluosastolla. Alalla on hyvä tulevaisuus, ja hyville insinööreille riittää aina töitä niin Raumalla kuin ulkomaillakin. Tällä alalla on myös hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet ylemmässä AMK:ssa sekä yliopistossa.

Tervetuloa Raumalle!

kaisa.saarenpaa(at)student.samk.fi

Tuotantotekniikka ja tuotantotalous Rauma
Kaisa opiskelee tuotantotekniikkaa ja tuotantotaloutta Rauman kampuksella.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Vesa Rosenqvist
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-Kampus Rauma
Satamakatu 26
26100 Rauma

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme