Tuotantotekniikka ja tuotantotalous

Koulutus tarjoaa laajat tiedot sekä tekniikasta että taloudesta. Opinnot antavat valmiudet toimia niin teollisuudessa kuin palvelutuotannossa sekä kehittävät edellytyksiä liikkeenjohdollisiin tehtäviin.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä, 4 vuotta
30 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satamakatu 26, Rauma

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 17.3.–31.3.2021

Opinnot alkavat: syksyllä 2021

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (AMK), Tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma

Tuotantotalouden asiantuntijaksi

Kiinnostaako sinua teollisuusyrityksen toiminnan kokonaisvaltainen hallinta? Tuotantotekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelma kouluttaa teollisuuden osaajia, joilla on ymmärrys niin liiketoiminnasta, tuotannosta kuin tuotetason teknisistä ratkaisuista. Koulutus koostuu perusopintojen lisäksi hyvän tekniikan ja liiketalouden osaamisen pohjan rakentavista ammattiopinnoissa, joiden jälkeen sinulla on mahdollisuus painottaa opintojasi syventävien ammattiopintojen kautta koneen- ja tuotesuunnitteluun, tuotannon ohjaukseen ja kehittämiseen, innovaatiotoimintaan tai esimerkiksi tekniseen kauppaan.

Tutustuthan myös SAMKin englanninkieliseen Industrial Management -koulutukseen.

Opiskelijamme työllistyvät

Tuotantotekniikan ja tuotantotalouden opiskelijat työllistyvät hyvin. Voit työllistyä valmistuttuasi alueen yrityksiin, mutta työmahdollisuuksia tarjoutuu myös joko muualle Suomessa tai jopa ulkomailla. Koulutusohjelmasta valmistuneet suuntautuvat laajalti eri teollisuuksien yrityksiin suunnittelun, projekti- tai työnjohdon tehtävistä niin myyntipainotteisiin kuin erilaisiin kehitystehtäviin. Tuleva  tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi projekti-insinööri, työnjohtaja, aluevastaava, tiimivastaava, aluepäällikkö, ostaja, myynti-insinööri ja suunnittelu-insinööri.

Ammattinimikkeitä

 • kehitys-, tuotekehitysinsinööri/-päällikkö
 • tuotantoinsinööri/-päällikkö
 • vienti-/myynti-insinööri/-päällikkö
 • yrittäjä
 • laatu-insinööri/laatupäällikkö

SAMK-kampus Rauma sijaitsee Rauman sataman vieressä Satamakadulla ja Suojantiellä.

Monipuolinen ja kansainvälinen kampus

SAMK-kampus Rauma toimii uudistetuissa tiloissa Satamakadulla ja Suojantiellä. Kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus.

 • 1500 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, merenkulku, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Kansainvälinen: englanninkielisiä bachelor- ja master-koulutuksia, noin 150 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain

SAMK – Paras opetus! 

SAMK – Paras työllistyminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2019.

 

Koulutuksen sisältö

 • talous ja johtaminen
 • tuotanto ja tekniikka
 • tuotekehitys
 • tuotannon ohjaus ja kehittäminen
 • innovaatiotoiminta

Valinnaisina täydentävinä opintoina tarjolla ovat myös muun muassa seuraavat moduulit

 • hankinnat
 • tekninen myynti
 • tuotekehityksen monialainen projekti

Kansainvälistä kokemusta

Koulutusohjelmassa on erinomaiset mahdollisuudet opintojen suorittamiseen ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen. Valmistuneista osa jatkaa opintojaan insinööristä diplomi-insinööriksi. Koulutus antaa hyvät eväät jatko-opinnoille ja mahdollistaa kahden korkeakoulututkinnon suorittamisen usein nopeammin kuin mitä on keskimääräinen valmistumisaika diplomi-insinööriksi.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Voit kartuttaa opintopisteitä projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa valmiuksiasi soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö liittyy aina oman ammattialan käytännön asiantuntijatehtävään. Suurin osa opinnäytetöistä tehdään toimeksiantajayrityksille ja tällä tavoin mahdollistetaan parempi verkottuminen työelämään.

Lisää aiheesta

| Uratarina

Opiskelijamme työllistyvät: SAMKista kansainväliseen työhön tuotantotalouden insinöörinä

Juuso Saari opiskeli SAMKissa Rauman kampuksella ja valmistui tuotantotalouden insinööriksi jouluna 2017. Nykyään Saari työskentelee monikansallisessa teollisuusyrityksessä, nimeltään Andritz Oy. Siellä hän työskentelee brasilialaisessa divisioonassa teollisen internetin, eli IIoT:n parissa.
Tuotantotalous- ja tekniikka-alan insinööriksi opiskeleva Elina Seikola seuraa Vahteruksella tilausten virran kulkua.
| SAMK

Opiskelijamme työllistyvät: – Opintojaksojen tärkeyden huomaa vasta jälkeenpäin

SAMKin tuotantotalouden ja -tekniikan koulutuksesta Raumalta valmistunut Elina Seikola on työllistynyt levylämmönsiirtymiä valmistavaan yritykseen projektipäälliköksi. - Ala on tuntunut alusta lähtien minulle oikealta ja olen opiskeluni jälkeen päässyt tekemään oman alani töitä, mihin olen tietenkin tyytyväinen, hän kertoo.

Kysy lisää koulutuksesta opettajalta!

Tuotantotalouden yliopettajana SAMKissa vuodesta 2008 toiminut Niko Kandelin on kuin kotonaan Raumalla. Hän on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti, mutta opintojen varrella tärkeässä osassa on SAMKissa aikanaan suoritetut logistiikan tradenomin ja tuotantotalouden insinöörin tutkinnot.

Nikon tehtäviin kuuluu tuotantotalouden ja tuotantotekniikan sekä logistiikan koulutusohjelmien OPS-vastaavan tehtävien lisäksi eri tuotantotalouden ja logistiikan ammattiopintojen vetäminen. Opintojaksojen lisäksi Niko on kovasti kiinnostunut yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavista projekteista, joista yksi hyvä esimerkki on vuosittain toteutuva TuotekehitysPaja.

Niko vastaa mielellään koulutukseen liittyviin kysymyksiin, joten laita hänelle rohkeasti viestiä tai rimpauta!

Yliopettaja Niko Kandelin

niko.kandelin@samk.fi | 044 710 3605

Kysy lisää koulutuksen opiskelijalta!

Olen Sami Harjunen ja opiskelen toista vuotta tuotantotalouden ja -tekniikan insinööriksi. Olen myös yksi vuoden 2020 syksyllä aloittaneen ryhmän vertaistuutoreista. Olen kotoisin Kiukaisista, vajaan tunnin ajomatkan päästä Rauman keskustasta. Muutin Raumalle opintojen alkaessa syksyllä 2019, minulle Rauma oli tuttu paikka, mutta kaupunki ja ihmiset ottavat hyvin myös kauempaa muuttavat vastaan!

Minä valitsin tuotantotalouden ja -tekniikan koulutusohjelman, koska alan opiskelu on monipuolista ja siinä yhdistyy sopivasti teoria ja käytännön osaaminen. Tämä koulutusohjelma antaa loistavat valmiudet työllistyä erilaisiin työtehtäviin, ja siksi alalta valmistuneet myös työllistyvät hyvin. Tuotantotalouden ja -tekniikan koulutukseen kuuluu mm. yritystoimintaan perehtymistä, tekniikkaa, laatuosaamista, tuotekehitystä, 3D-mallinnusta sekä johtamisoppia. Opintoihin kuuluu pakolliset kurssit, mutta niiden ulkopuolella opiskelija saa luoda itselleen yksilöllistä opintopolkua siihen suuntaan, mikä juuri itseä kiinnostaa. Kampuksella on monipuoliset tilat erilaisia opetus- ja ryhmätyöskentelytilanteita varten, ja koulullamme on aina iloinen ja mukava ilmapiiri.

Koulutusohjelmassa opiskelu on käytännönläheistä, ja siihen kuuluu paljon mielenkiintoisia ryhmätöitä ja erilaisia projekteja luokassa istumisen lisäksi. SAMKista löytää nopeasti uusia kavereita mm. ryhmätöiden ja muun yhdessäolon kautta. Opiskelijoiden tulevaisuus pidetään koko ajan kirkkaasti mielessä, ja koulutusohjelmassa on mahdollista suorittaa mm. projekteja yhteistyönä yritysten kanssa, mikä auttaa opiskelijaa verkostoitumaan työelämää varten. SAMK tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet vaihto-opiskeluun, joka auttaa opiskelijaa verkostoitumaan ja tutustumaan myös kansainvälisiin työpaikkoihin.

Tuotantotalouden ja -tekniikan opinnot antavat hyvät eväät toimia erilaisissa ympäristöissä mm. asiantuntijatehtävissä, markkinoinnissa, hankinnassa ja esimerkiksi suunnitteluosastolla. Alalla on hyvä tulevaisuus, ja hyville insinööreille riittää aina töitä niin Raumalla kuin ulkomaillakin. Tällä alalla on myös hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet ylemmässä AMK:ssa sekä yliopistossa.

Nähdään Raumalla!

Vastaan mielelläni kysymyksiin koulutusohjelmasta sähköpostitse: sami.harjunen@student.samk.fi

 

Terv. Sami

Kuva 4426 (002)

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Kampuksesi

SAMK-Kampus Rauma
Satamakatu 26
26100 Rauma

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme