Tietojenkäsittely

Informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) alalla työskentelevät ammattilaiset ohjelmoivat, rakentavat ja ylläpitävät tietojärjestelmiä, tietoverkkoratkaisuja ja internetin palveluja.

Tradenomi (AMK)

210 opintopistettä
40 aloituspaikkaa
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 3,5 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori

ICT-alan asiantuntijaksi?

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa tehdään yhteistyötä alan yritysten kanssa. Opiskelussa käytetään nykyaikaisimpia teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja. Esimerkiksi ainutlaatuinen opiskeluympäristö rakentuu oman edistyneen pilvipalvelun varaan. Palvelua voit käyttää tietokoneella tai mobiililaitteilla aika- ja paikkariippumattomasti. Ihan niin kuin yrityselämässäkin tehdään.

Voit suunnitella opintosi omien urasuunnitelmiesi mukaan. ICT- alalta valmistuneet ammattilaiset rakentavat ja ylläpitävät tietojärjestelmiä, tietoverkkoratkaisuja ja internetin palveluja. Koulutuksesta valmistuneilla on erittäin hyvät työllistymismahdollisuudet.

Opiskelijamme työllistyvät

Valmistuneen tietojenkäsittelyn tradenomin työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Työtehtävät muotoutuvat osaamisen mukaisiksi. Tulevia työtehtäviä voi olla esimerkiksi työskentely peli-, web- tai sovellusohjelmoijana, järjestelmäasiantuntijana, verkkopalveluiden suunnittelijana tai kouluttajana.

Tietojenkäsittelyn opinnoissa syntyvä osaaminen ja korkeakoulututkinto edistävät opiskelijan urakehitystä. Valmistuvat sijoittuvat ICT-alan tai tietotekniikkaa toiminnassaan hyödyntävien organisaatioiden palvelukseen. Alalta valmistuvien työllisyystilanne on perinteisesti hyvä. Tehtävänimikkeesi tulevaisuudessa voi olla esimerkiksi:

Ammattinimikkeitä

 • Ohjelmistokehittäjä
 • Sovellusohjelmoija
 • Sovellusasiantuntija
 • IT-asiantuntija
 • IT-arkkitehti
 • Järjestelmäasiantuntija
 • Projektipäällikkö
 • Tietohallintopäällikkö
 • Kouluttaja

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältöä ovat ICT-alan infrasktruktuurit, ohjelmointitaidot, data-analytiikka, järjestelmän määrittely- ja suunnittelutaidot, web-järjestelmien toteuttamistaidot, tietokantajärjestelmät, ohjelmistojen tuottaminen, palvelinjärjestelmät, virtualisointi sekä verkko- ja pilvipalvelut.

 • Ohjelmistojen tuottaminen teollisesti
 • Ohjelmointi
 • Tietoverkot ja järjestelmät
 • Erikoistut joko ohjelmointiin tai vaativaan järjestelmähallintaan
 • Data-analytiikka
 • Teollinen internet (IoT)

Koulutuksen tavoitteena on antaa vahva ammatillinen perusosaaminen sekä ammatillinen erityisosaaminen. Voit valita  sovellustuotantoon ja järjestelmähallintaan liittyviä opetussisältöjä.

Kansainvälistä kokemusta

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi, mutta opintojen myötä saavuttamasi osaaminen on kansainvälistä. Lisäksi voit opintojesi aikana osallistua kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Voit suorittaa koko harjoittelun tai osan siitä ulkomailla.

Voit suorittaa opintojaksoja SAMKin englanninkielisestä tarjonnasta. Lisäksi voit kotikansainvälistyä tutustumalla SAMKin kansainvälisiin vaihto-opiskelijoihin.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan tradenomin ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta tradenomin (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmalla on erinomaiset suhteet useimpiin Satakunnassa toimiviin ICT-yrityksiin.

Yritysyhteistyöprojekteissa voit kartuttaa opintopisteitäsi sekä luoda kontakteja työelämään ja edistää siten tulevaa työllistymistäsi.

Myös oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista. Monet opiskelijat ovat perustaneet yrityksen jo opiskeluaikana SAMKin yrityskiihdyttämön avulla.

Tietojenkäsittelyssä tyypillistä ja suositeltavaa on valita toiminnallinen opinnäytetyö. Lähtökohta on jokin käytännön tarve tai ongelma, jota lähdetään ratkaisemaan. Aiheita ovat esimerkiksi, tietokoneohjelmat, tuotekehitys, kehittämissuunnitelmat, uudet tuotteet, prototyypit tuotteesta tai uuden työtavan kehittäminen.

Lue myös:

Tietojenkäsittelyn opiskelijasta toiminnanjohtajaksi | Jani Mäntysaari, tradenomi (AMK) (alumniblogi.samk.fi-blogi)

Lisää aiheesta

| Opiskelijatarina

Viivi päätyi ystävien kehotuksesta opiskelemaan tietojenkäsittelyä

Yhteishaun aikaan Viivi Riikonen oli alun perin miettinyt insinöörin ja liiketalouden opintoja. Hän päätyi kuitenkin tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmaan, koska ala vaikutti mielenkiintoiselta. Kyseisellä alalla on myös hyvät työllistymismahdollisuudet tulevaisuudessa.
Valtteri Kaivola seisoo harmaan seinän edessä mustassa paidassa.
| SAMK

Opiskelijamme työllistyvät: Tietojenkäsittelyn tradenomi Waltteri työllistyi jo opiskelun aikana

Waltteri Kaivola on keväällä 2019 SAMKista valmistunut tietojenkäsittelyn tradenomi. Hän on kotoisin Porista ja lukion jälkeen hän kiinnostui tietotekniikasta, mikä vei hänet opiskelemaan kyseistä alaa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja tietojenkäsittelyn koulutuksesta

Petri Nuutinen
044 710 3838
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme