Liiketalous

Liiketalouden aikuiskoulutuksessa voit kehittää ammatillista osaamistasi, ja koulutuksen käytännönläheisyyden ansioista voit hyödyntää oppimaasi työelämässä.

Tradenomi (AMK)

210 opintopistettä
50 aloituspaikkaa
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Risto Rytin katu 70, Huittinen

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 18.3.–1.4.2020
Valintakurssille ilmoittautuminen 11.3.–8.4.2020

Opinnot alkavat: syksy 2020
Opinnot kestävät: noin 3 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Huittinen

Liiketalouden asiantuntija

Tradenomin AMK-tutkinnon voi suorittaa joustavasti verkossa (100% verkkototeutus) työn ohessa. Liiketalouden verkko-opinnoissa Huittisissa saavutat opintojesi aikana laajan tietämyksen liiketalouden keskeisten osa-alueiden lisäksi julkishallinnosta, rahoitusalasta, yritysjuridiikasta tai esimiestyöstä ja organisaation kehittämisestä. Tiimi- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät, tietotekniset valmiutesi paranevat ja kielitaitosi vahvistuu.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK) rinnastetaan yliopiston kandidaattitutkintoon.

Liiketalous | Huittinen | Heli Salpakoski

Opiskelijamme työllistyvät

Julkishallinnon kehittämisen opinnot antavat valmiuksia työskennellä asiantuntija- tai esimiestehtävissä esimerkiksi kunnissa, seurakunnissa, alue- ja maakunnallisissa julkisyhteisöissä, julkisissa liikelaitoksissa ja valtionhallinnossa.

Rahoitukseen ja sijoittamiseen suuntautuva ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiuksia työskennellä asiantuntija- tai esimiestehtävissä esimerkiksi pankeissa, vakuutusyhtiöissä tai yritysten ja julkisen sektorin rahoitustehtävissä.
Oikeustradenomin opinnot antavat valmiuksia työskennellä oikeudellista tietoa vaativissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla.
Esimiestyön kehittämisen opinnot antavat valmiuksia työskennellä vaativissa organisaation kehittämis- ja digitalisaatio tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Ammattinimikkeitä

  • hallintopäällikkö
  • sijoitus- tai rahoitusneuvoja
  • vakuutusasiantuntija
  • käräjä-, oikeusapusihteeri
  • henkilöstöpäällikkö
  • henkilöstöasioiden hoitaja
  • verosihteeri

Verkko-opinnot voi suorittaa joustavasti työn ohessa

Liiketalouden verkkokoulutuksessa Huittisissa voit opiskella tradenomiksi joustavasti verkossa. Opiskelussa käytetään nykyaikaisimpia teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja. Opiskelijan on mahdollista osallistua opetukseen ja erilaisiin ohjaustilanteisiin verkon välityksellä. Luennot toteutetaan HILL-verkkoneuvottelun avulla, ja luennot taltioidaan, jotta ne voi kuunnella myöhemminkin. Käytössä on Moodle3-opiskeluympäristö ja edistyneet pilvipalvelut. Opiskella voi tietokoneella aika- ja paikkariippumattomasti. Opiskelija oppii työskentelemään yhteisöllisesti verkossa ja käyttämään opiskelussa digitaalisia työvälineitä – taitoja joita työelämässäkin tarvitaan.  

Blogissa kirjoitetaan SAMK Kuninkaisten kampuksen AMK-opiskeluun liittyvistä aihepiireistä.

SAMK uusi kampus ja opiskelijat

Koulutuksen sisältö

Julkishallintoon painottuvissa opinnoissa käsitellään mm. julkisyhteisön toimintaa, kehittämistä ja taloutta sekä julkisoikeutta.

Rahoitukseen ja sijoittamiseen painottuvissa opinnoissa käsitellään rahoitus- ja taloushallintoa, riskienhallintaa ja vakuutustoimintoja, rahoitusmarkkinoita ja sijoittamista, myyntiä ja markkinointia sekä rahoitusalan juridiikkaa.

Oikeusministeriön edellyttämien vaatimusten mukaisissa oikeustradenomiopinnoissa käsitellään rikos-, prosessi-, siviili- ja julkisoikeutta.

Esimiestyön kehittämisen kokonaisuudessa painopisteinä ovat henkilöstö-, operatiivinen, talous- ja digiosaaminen. Näitä täydentävät juridinen- ja projektiosaaminen.

Aiemmin hankittu osaaminen

Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla: korvaamalla, sisällyttämällä tai osaamisen näytöllä. Aikaisemmista korkeakouluopinnoista voi hakemuksesta saada korvaavuuksia tai niitä voidaan sisällyttää tutkintoon. Opiskelija voi osoittaa osaamisensa myös AHOT-tehtävillä tai muilla vaihtoehtoisilla suoritustavoilla. Aiemmin hankitun osaamisen huomioiminen mahdollistaa tutkinnon suorittamisen lyhyemmässä ajassa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Opintopisteitä voi kartuttaa projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa, että osaa soveltaa tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatyössä. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen tutkimus- tai kehittämistyö tai osa suurempaa projektia tai hanketta. Luonteenomaista on kuitenkin aiheen käytännönläheisyys ja konkreettisuus, tiivis työelämäyhteys ja tulosten hyödynnettävyys.

HILL Aikuisopiskelu ja tradenomitutkinto verkossa -blogi

Blogissa Kuninkaisten kampuksen henkilökunta, opiskelijat ja alumnit kirjoittavat AMK-opiskeluun liittyvistä aihepiireistä. Tutustu blogiin!

SAMK – Paras opetus! 

SAMK – Paras työllistyminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2019.

 

Digitaalinen Campus – ratkaisuja joustavaan oppimiseen

Toim. Kimmo Kallama ja Jonna Koivisto

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on panostanut vahvasti digitaalisten oppimisympäristöjen ja eOppimisen kehittämiseen. Kuninkaisten digitaalinen kampus toteuttaa jatkuvan oppimisen mahdollistavaa pedagogiikkaa ja kokeilee rohkeasti uusia lähestymistapoja.

Julkaisussa pureudutaan ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen mahdollistaviin pedagogisiin ratkaisuihin ja esitellään toimiviksi todettuja koulutuksen käytänteitä. Digital Campus – ratkaisuja joustavaan oppimiseen on jatkoa eOppimisen aika – pedagogiikkaa ja digityökaluja -julkaisulle, joka ilmestyi vuonna 2018.

Digitaalinen campus

Lisää aiheesta

| Uratarina

Opiskelijamme työllistyvät: Vaihtelua uralle yritysjuridiikan parista

Harri Liimatainen lähti hakemaan kehitysmahdollisuuksia ja vaihtelua uralleen yritysjuridiikan parista ja eteni koulutuksen kautta henkilöstösuunnittelijaksi.
Opiskelijoita koneella verkko-opiskelun infossa
| Liiketoiminta

SAMK vahvistaa asemaansa johtavana oikeustradenomien kouluttajana

SAMK voitti Valtakunnanvoudinviraston ammattikorkeakouluille järjestämän tarjouskilpailun ulosotossa työskentelevien virkamiesten tutkintoon johtavasta oikeustradenomikoulutuksesta.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja liiketalouden koulutuksesta
Heidi Varpelaide
044 710 6333

Valintakoevastaava
Pekka Kuisma
044 710 6310

etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

Kuninkaisten kampus
Risto Rytin katu 70
32701 Huittinen

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen