Liiketalous

Kehitä liiketalouden osaamistasi ja opiskele tradenomiksi verkossa. Etäopiskelu mahdollistaa opiskelun joustavasti myös työn ohessa.

Tradenomi (AMK)

210 opintopistettä
45 aloituspaikkaa
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: noin 3 vuotta
100% verkkototeutus

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 1.-15.9.2021

Ilmoittautuminen valintakurssille: 18.8.-20.9.2021

Opinnot alkavat: keväällä 2022

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Huittinen

Liiketalouden asiantuntija

Liiketalouden aikuiskoulutuksessa voit kehittää ammatillista osaamistasi ja koulutuksen käytännönläheisyyden ansioista voit hyödyntää oppimaasi työelämässä. SAMKissa voit suorittaa tradenomin tutkinnon joustavasti 100 % verkossa työn ohessa.

Liiketalouden verkko-opinnoissa saavutat opintojesi aikana laajan tietämyksen liiketalouden keskeisistä osa-alueista, kuten taloushallinnosta, markkinoinnista ja yrittäjyydestä. Näiden opintojen lisäksi suuntaudut valintasi mukaan julkishallintoon, rahoitukseen, esihenkilötyöhön ja organisaatioiden kehittämiseen tai yritysjuridiikkaan. Opinnot kehittävät tiimi- ja vuorovaikutustaitoja, teknisiä valmiuksia sekä kielitaitoa.

SAMKin liiketalouden opiskelija Heli Salpakoski.

Opiskelijamme työllistyvät

Julkishallinnon opinnot antavat valmiuksia työskennellä asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä esimerkiksi kunnissa, seurakunnissa, alue- ja maakunnallisissa julkisyhteisöissä, julkisissa liikelaitoksissa ja valtionhallinnossa.

Finanssialaan ja talouteen suuntautuva ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiuksia työskennellä asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä esimerkiksi pankeissa, vakuutusyhtiöissä tai yritysten ja julkisen sektorin rahoitustehtävissä.

Oikeustradenomin opinnot antavat valmiuksia työskennellä oikeudellista tietoa vaativissa asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Esihenkilötyön ja johtamisen opinnot antavat valmiuksia työskennellä vaativissa organisaation kehittämis- ja digitalisaatiotehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Ammattinimikkeitä

  • hallintopäällikkö
  • veroasiantuntija
  • sijoitus- tai rahoitusneuvoja
  • vakuutusasiantuntija
  • talouspäällikkö
  • haaste- tai ulosottomies
  • käräjä- tai oikeusapusihteeri
  • henkilöstöpäällikkö

Verkko-opinnot voi suorittaa joustavasti työn ohessa

Liiketalouden verkkokoulutuksessa SAMKissa voit opiskella tradenomiksi joustavasti verkossa. Opiskelussa käytetään nykyaikaisimpia teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja. Opiskelijan on mahdollista osallistua opetukseen ja erilaisiin ohjaustilanteisiin verkon välityksellä. Luennot toteutetaan HILL-verkkoneuvottelun avulla, ja luennot taltioidaan, jotta ne voi kuunnella myöhemminkin. Käytössä on Moodle3-opiskeluympäristö ja edistyneet pilvipalvelut. Opiskella voi tietokoneella aika- ja paikkariippumattomasti. Opiskelija oppii työskentelemään yhteisöllisesti verkossa ja käyttämään opiskelussa digitaalisia työvälineitä – taitoja joita työelämässäkin tarvitaan.  

Blogissa kirjoitetaan SAMK Kuninkaisten kampuksen AMK-opiskeluun liittyvistä aihepiireistä.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Koulutuksen sisältö

Julkishallintoon painottuvissa opinnoissa käsitellään mm. julkisten palveluiden järjestämistä ja kehittämistä, taloushallintoa, julkisia hankintoja ja virkamiesetiikkaa.

Finanssialaan ja talouteen painottuvissa opinnoissa käsitellään mm. yrityksen rahoituksen ja johdon laskentatoimen suunnittelua ja analysointia, riskienhallintaa, sekä vakuutustoimintaa, rahoitusmarkkinoita ja sijoittamista.

Oikeustradenomiopinnoissa käsitellään rikos-, prosessi-, luotto-, ulosotto- ja sopimusoikeutta. Opinnot täyttävät Oikeusministeriön edellyttämät vaatimukset.

Esihenkilötyön ja johtamisen painopisteinä ovat esimiestyö ja henkilöstöhallinto, kansainvälistyminen, digitaaliset taidot sekä markkinointi- ja projektiosaaminen.

Aiemmin hankittu osaaminen

Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea osaksi opintoja. Aikaisemmista korkeakouluopinnoista voi hakemuksesta saada korvaavuuksia tai niitä voidaan sisällyttää tutkintoon. Opiskelija voi myös osoittaa osaamisensa AHOT-tehtävillä tai muilla vaihtoehtoisilla suoritustavoilla. Aiemmin hankitun osaamisen huomioiminen mahdollistaa tutkinnon suorittamisen lyhyemmässä ajassa.

Pätevyys

Koulutuksesta valmistut tradenomi (AMK) tutkintoon, joka rinnastetaan yliopiston kandidaattitutkintoon.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Opintopisteitä voi kartuttaa projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa, että hän osaa soveltaa tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatyössä. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen tutkimus- tai kehittämistyö tai osa suurempaa projektia tai hanketta.

Opetuksen kieli

Opetus tapahtuu suomeksi, mutta voi sisältää englanninkielistä oppimateriaalia.

SAMK – Paras opetus!*

SAMK – Paras työllistyminen ammattikorkeakouluissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2020.

 

Digitaalinen Campus – ratkaisuja joustavaan oppimiseen

Toim. Kimmo Kallama ja Jonna Koivisto

Satakunnan ammattikorkeakoulu on panostanut vahvasti digitaalisten oppimisympäristöjen ja eOppimisen kehittämiseen. Kuninkaisten digitaalinen kampus toteuttaa jatkuvan oppimisen mahdollistavaa pedagogiikkaa ja kokeilee rohkeasti uusia lähestymistapoja.

Julkaisussa pureudutaan ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen mahdollistaviin pedagogisiin ratkaisuihin ja esitellään toimiviksi todettuja koulutuksen käytänteitä. Digital Campus – ratkaisuja joustavaan oppimiseen on jatkoa eOppimisen aika – pedagogiikkaa ja digityökaluja -julkaisulle, joka ilmestyi vuonna 2018.

HILL-näkymä opiskelijan kannettavan ruudulla.

Lisää aiheesta

Hanna Vallin seisoo valkoisessa paidassa vaalean seinän edessä pidellen silmälaseja vasemmassa kädessään.
| SAMK

Opinnäytetyö: Tradenomitutkinnon suorittaminen on laajentanut uramahdollisuuksia

Tradenomiksi (AMK) huhtikuussa valmistunut Hanna Vallin teki opinnäytetyön tradenomitutkinnon vaikuttavuudesta Kuninkaisten kampukselta valmistuneiden keskuudessa. Työssä havaittiin, että tutkinnon suorittaminen on vaikuttanut työelämässä sijoittumiseen ja laajentanut uramahdollisuuksia.
Rose-Marie Nurmi kuvaa kännykällä Viking Linen laivaa.
| Opiskelijatarina

Rose-Marie oli harjoittelussa Tukholmassa

Rose-Marien toive toteutui, sillä hän oli jo hetken haaveillut harjoittelusta ulkomailla ja etenkin Ruotsissa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta
hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja liiketalouden koulutuksesta
Heidi Varpelaide
044 710 6333

etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi
Kuninkaisten kampus
Risto Rytin katu 70
32701 Huittinen

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme