Etsi

Liiketalous

Liiketalouden aikuiskoulutuksessa voit kehittää ammatillista osaamistasi, ja koulutuksen käytännönläheisyyden ansioista voit hyödyntää oppimaasi työelämässä.

Tradenomi (AMK)

210 opintopistettä
55 aloituspaikkaa
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Risto Rytin katu 70, Huittinen

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 20.3.–3.4.2019
Opinnot alkavat: syksy 2019
Opinnot kestävät: noin 3 vuotta

SAMKin tradenomikoulutuksen monimuotototeutuksen opiskelijavalinta toteutetaan verkko-opintoina toteutettavalla valintakurssilla. Lisätietoja hakuaikana.

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Huittinen

Vuoden 2019 valintaperusteet päivitetään myöhemmin.

Liiketalouden asiantuntija

Tradenomitutkinnon voi suorittaa joustavasti verkossa, ja opiskelu on mahdollista työn ohessa. Liiketalouden monimuoto-opinnoissa Huittisissa saavutat opintojesi aikana laajan tietämyksen liiketalouden keskeisten osa-alueiden lisäksi julkishallinnosta, rahoitusalasta, yritysjuridiikasta tai esimiestyöstä ja organisaation kehittämisestä. Tiimi- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät, tietotekniset valmiutesi paranevat ja kielitaitosi vahvistuu.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK) rinnastetaan yliopiston kandidaattitutkintoon.

Erno Vaurio, Porin kaupunki

Opiskelijamme työllistyvät

Julkishallinnon kehittämisen opinnot antavat valmiuksia työskennellä asiantuntija- tai esimiestehtävissä esimerkiksi kunnissa, seurakunnissa, alue- ja maakunnallisissa julkisyhteisöissä, julkisissa liikelaitoksissa ja valtionhallinnossa.

Rahoitukseen ja sijoittamiseen suuntautuva ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiuksia työskennellä asiantuntija- tai esimiestehtävissä esimerkiksi pankeissa, vakuutusyhtiöissä tai yritysten ja julkisen sektorin rahoitustehtävissä.
Oikeustradenomin opinnot antavat valmiuksia työskennellä oikeudellista tietoa vaativissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla.
Esimiestyön kehittämisen opinnot antavat valmiuksia työskennellä vaativissa organisaation kehittämis- ja digitalisaatio tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Ammattinimikkeitä

  • hallintopäällikkö
  • sijoitus- tai rahoitusneuvoja
  • vakuutusasiantuntija
  • käräjä-, oikeusapusihteeri
  • henkilöstöpäällikkö
  • henkilöstöasioiden hoitaja
  • verosihteeri

Joustavaa monimuoto-opiskelua työn ohella

Liiketalouden monimuotokoulutuksessa Huittisissa voit opiskella tradenomiksi joustavasti verkossa. Lähiopetusta on lukuvuoden aikana 2–3 päivänä kuukaudessa perjantaisin tai lauantaisin.

Opiskelussa käytetään nykyaikaisimpia teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja. Luennot toteutetaan HILL-verkkoneuvottelun avulla, ja luennot taltioidaan, jotta ne voi kuunnella myöhemminkin. Käytössä on Moodle3-opiskeluympäristö ja edistyneet pilvipalvelut. Opiskella voi tietokoneella tai mobiililaitteella aika- ja paikkariippumattomasti. Opiskelija oppii työskentelemään yhteisöllisesti verkossa ja käyttämään opiskelussa digitaalisia työvälineitä – taitoja joita työelämässäkin tarvitaan.  

Blogissa kirjoittaa SAMK Kuninkaisten kampuksen henkilökunta verkossa opiskeluun liittyvistä aihepiireistä.

SAMK uusi kampus ja opiskelijat

Koulutuksen sisältö

Julkishallintoon painottuvissa opinnoissa käsitellään mm. julkisyhteisön toimintaa, kehittämistä ja taloutta sekä julkisoikeutta.

Rahoitukseen ja sijoittamiseen painottuvissa opinnoissa käsitellään rahoitus- ja taloushallintoa, riskienhallintaa ja vakuutustoimintoja, rahoitusmarkkinoita ja sijoittamista, myyntiä ja markkinointia sekä rahoitusalan juridiikkaa.

Oikeusministeriön edellyttämien vaatimusten mukaisissa oikeustradenomiopinnoissa käsitellään rikos-, prosessi-, siviili- ja julkisoikeutta.

Esimiestyön kehittämisen kokonaisuudessa painopisteinä ovat henkilöstö-, operatiivinen, talous- ja digiosaaminen. Näitä täydentävät juridinen- ja projektiosaaminen.

Aiemmin hankittu osaaminen

Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla: korvaamalla, sisällyttämällä tai osaamisen näytöllä. Aikaisemmista korkeakouluopinnoista voi hakemuksesta saada korvaavuuksia tai niitä voidaan sisällyttää tutkintoon. Opiskelija voi osoittaa osaamisensa myös AHOT-tehtävillä tai muilla vaihtoehtoisilla suoritustavoilla. Aiemmin hankitun osaamisen huomioiminen mahdollistaa tutkinnon suorittamisen lyhyemmässä ajassa.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Voit kartuttaa opintopisteitä projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatyössä. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen tutkimus- tai kehittämistyö tai osa suurempaa projektia tai hanketta. Luonteenomaista on kuitenkin aiheen käytännönläheisyys ja konkreettisuus, tiivis työelämäyhteys ja tulosten hyödynnettävyys.

Lisää aiheesta

| Liiketoiminta

Alumnitarina: Verkko-opiskelun lähtökohtana on halu oppia itsenäisesti

Alumnitarina: Verkko-opiskelun lähtökohtana on halu oppia itsenäisesti ”Monimuotokoulutus on helppo tapa opiskella, mutta se vaatii opiskelijalta kurinalaisuutta ja itsensä johtamista,” painottaa tradenomi...
| Opinnot ja opetus

Kolumni: Uutta oppimista tarvitaan ja heti

Jos on uskomista medioihin, haastaa työelämän muutos meistä jokaisen tulevaisuudessa aiempaa suuremmalla vauhdilla. Muutoksen hetkellä ratkaisuksi nostetaan koulutus, kirjoittaa SAMKin opetuksesta vastaava johtaja Timo Mattila kolumnissaan.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja liiketalouden koulutuksesta
Heidi Varpelaide
044 710 6333

Valintakoevastaava
Pekka Kuisma
044 710 6310

etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

Kuninkaisten kampus
Risto Rytin katu 70
32701 Huittinen

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen