Etsi

Liiketalous

Liiketalouden aikuiskoulutuksessa voit kehittää ammatillista osaamistasi, ja koulutuksen käytännönläheisyyden ansioista voit hyödyntää oppimaasi työelämässä.

Tradenomi (AMK)

210 opintopistettä
55 aloituspaikkaa
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Risto Rytin katu 70, Huittinen

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 14.–28.3.2018 ja 5.-19.9.2018
Opinnot alkavat: syksy 2018 ja kevät 2019
Opinnot kestävät: noin 3 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Huittinen

Näin haet koulutukseen

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Tarkista hakuaika. Katso hakuinfo.

Selvitä valintaan liittyvät määräajat. Opiskelijavalinta tapahtuu valintakurssin kautta. Ota tarjottu opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.

Valintakurssi kevät 2018

Valintakurssi max. 100 pistettä

Satakunnan ammattikorkeakoulu ei ole keväällä 2018 monimuotototeutusten osalta mukana liiketalouden alan valintakoeyhteistyössä, joten jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun liiketalouden alan valintakokeen tulos ei kelpaa SAMKissa eikä SAMKissa suoritetun valintakurssin tulos muissa ammattikorkeakouluissa kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaussa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun tradenomikoulutusten monimuotototeutusten (Huittinen & Rauma) opiskelijavalinta toteutetaan verkko-opintoina toteutettavalla valintakurssilla. Valintakurssin tehtävistä voi saada enintään 100 pistettä. Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä vähintään 35 pistettä voidakseen tulla valituksi, ja lisäksi jokainen kurssilla annettu tehtävä pitää palauttaa viimeistään alla ilmoitettuna ajankohtana. Alle 35 pistettä saanut ja tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintakurssilla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi edes varasijalta. 

Valintakurssin ilmoittautumisen ja toteutuksen aikataulu:

 • Valintakurssille ilmoittaudutaan Opintopolku-palvelussa ilmoitettavassa osoitteessa ke 14.3.2018 klo 8.00 alkaen (osoite ilmoitetaan myöhemmin).
 • Valintakurssi alkaa ma 26.3.2018 klo 9.00.
 • Kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaun II hakuaika: ke 14.3.2018 – ke 28.3.2018 klo 15.00, osoitteessa http://opintopolku.fi.
 • Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy ke 4.4.2018 klo 15.00.
 • Valintakurssin tehtävät on jätettävä viimeistään ma 30.5.2018 klo 23.55.
 • Kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään to 28.6.2018

HUOM! Hakijan tulee ilmoittautua verkkokurssille ja lisäksi tehdä hakemus myös yhteishaussa Opintopolussa.

Valintakurssi toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla. Kurssille ilmoittautuneille lähetetään ohjeet verkko-opetusalustalle rekisteröitymiseen ja verkkokurssille kirjautumiseen ilmoittautumisen yhteydessä annettavaan sähköpostiosoitteeseen.

Hakijoille suositellaan kurssille ilmoittautumista ajoissa siten, että hakija aloittaa kurssin opiskelun ma 26.3.2018. Kurssille voi ilmoittautua ke 4.4.2018 klo 15.00 asti, mutta kurssin vaatiman työmäärän jakaminen sen toteutusta lyhyempään ajanjaksoon voi osoittautua haasteelliseksi. 

Valintakurssi on SAMKin tradenomitutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka aihe ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tradenomin tutkintoonsa, ja muut hakijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

Liiketalouden asiantuntija

Liiketalouden monimuoto-opinnoissa Huittisissa saavutat opintojesi aikana laajan tietämyksen liiketalouden keskeisten osa-alueiden lisäksi julkishallinnosta, rahoitusalasta, yritysjuridiikasta tai esimiestyöstä ja organisaation kehittämisestä. Tiimi- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät, tietotekniset valmiutesi paranevat ja kielitaitosi vahvistuu.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK) rinnastetaan yliopiston kandidaattitutkintoon.

 

Erno Vaurio, Porin kaupunki

Opiskelijamme työllistyvät

Julkishallinnon kehittämisen opinnot antavat valmiuksia työskennellä asiantuntija- tai esimiestehtävissä esimerkiksi kunnissa, seurakunnissa, alue- ja maakunnallisissa julkisyhteisöissä, julkisissa liikelaitoksissa ja valtionhallinnossa.

Rahoitukseen ja sijoittamiseen suuntautuva ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiuksia työskennellä asiantuntija- tai esimiestehtävissä esimerkiksi pankeissa, vakuutusyhtiöissä tai yritysten ja julkisen sektorin rahoitustehtävissä.
Oikeustradenomin opinnot antavat valmiuksia työskennellä oikeudellista tietoa vaativissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla.
Esimiestyön kehittämisen opinnot antavat valmiuksia työskennellä vaativissa organisaation kehittämis- ja digitalisaatio tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Ammattinimikkeitä

 • hallintopäällikkö
 • sijoitus- tai rahoitusneuvoja
 • vakuutusasiantuntija
 • käräjä-, oikeusapusihteeri
 • henkilöstöpäällikkö
 • henkilöstöasioiden hoitaja
 • verosihteeri

Joustavaa monimuoto-opiskelua työn ohella

Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opiskeluna. Lähiopetusta on lukuvuoden aikana 2–3 päivänä kuukaudessa perjantaisin tai lauantaisin. Opiskelijan on mahdollista osallistua lähiopetukseen ja erilaisiin ohjaustilanteisiin verkon välityksellä. Pääosa luennoista myös nauhoitetaan, jolloin niitä voi seurata omalla ajalla.

Opinnoissa hyödynnetään uusia verkko-oppimisen välineitä ja sosiaalista mediaa. Verkko-oppimisympäristöä käytetään mm. opintojen ohjauksessa, osaamisen jakamisessa, yhteydenpidossa, tehtävien palautuksessa, palautteen annossa sekä materiaalin ja tehtävien jaossa. Opiskelijan on mahdollista osallistua lähiopetukseen ja erilaisiin ohjaustilanteisiin verkon välityksellä.

Blogissa kirjoittaa SAMK Kuninkaisten kampuksen henkilökunta verkossa opiskeluun liittyvistä aihepiireistä.

SAMK uusi kampus ja opiskelijat

Koulutuksen sisältö

Julkishallintoon painottuvissa opinnoissa käsitellään mm. julkisyhteisön toimintaa, kehittämistä ja taloutta sekä julkisoikeutta.

Rahoitukseen ja sijoittamiseen painottuvissa opinnoissa käsitellään rahoitus- ja taloushallintoa, riskienhallintaa ja vakuutustoimintoja, rahoitusmarkkinoita ja sijoittamista, myyntiä ja markkinointia sekä rahoitusalan juridiikkaa.

Oikeusministeriön edellyttämien vaatimusten mukaisissa oikeustradenomiopinnoissa käsitellään rikos-, prosessi-, siviili- ja julkisoikeutta.

Esimiestyön kehittämisen kokonaisuudessa painopisteinä ovat henkilöstö-, operatiivinen, talous- ja digiosaaminen. Näitä täydentävät juridinen- ja projektiosaaminen.

Aiemmin hankittu osaaminen

Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla: korvaamalla, sisällyttämällä tai osaamisen näytöllä. Aikaisemmista korkeakouluopinnoista voi hakemuksesta saada korvaavuuksia tai niitä voidaan sisällyttää tutkintoon. Opiskelija voi osoittaa osaamisensa myös AHOT-tehtävillä tai muilla vaihtoehtoisilla suoritustavoilla. Aiemmin hankitun osaamisen huomioiminen mahdollistaa tutkinnon suorittamisen lyhyemmässä ajassa.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Voit kartuttaa opintopisteitä projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatyössä. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen tutkimus- tai kehittämistyö tai osa suurempaa projektia tai hanketta. Luonteenomaista on kuitenkin aiheen käytännönläheisyys ja konkreettisuus, tiivis työelämäyhteys ja tulosten hyödynnettävyys.

Lisää aiheesta

| Liiketoiminta

Opiskelijavalinta valintakurssilla − samalla voi suorittaa opintojakson

Hakumenettely valintakurssin avulla koskee liiketalouden ja yrittäjän koulutusohjelman (monimuoto) opintoja.
| SAMK

SAMKista huikea määrä avoimen AMKin opintopisteitä

SAMKissa suoritettiin yhteensä 11 168 avoimen AMKin opintopistettä vuonna 2016, joka on yli 6 000 opintopistettä enemmän kuin edellisenä vuonna 2015. Määrä on kaikkien aikojen ennätys.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja liiketalouden koulutuksesta

Pekka Kuisma
044 710 6310
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

Kuninkaisten kampus
Risto Rytin katu 70
32701 Huittinen

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen