Etsi

Liiketalous

Liiketalouden aikuiskoulutuksessa voit kehittää ammatillista osaamistasi, ja koulutuksen käytännönläheisyyden ansioista voit hyödyntää oppimaasi työelämässä.

Tradenomi (AMK)

210 opintopistettä
50 aloituspaikkaa
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Risto Rytin katu 70, Huittinen

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 4.−18.9.2019
Opinnot alkavat: kevät 2020
Valintakurssi järjestetään 4.9.−28.10.2019.
Lisätietoja opintojen aloittamisesta (syksy 2019)
Opinnot kestävät: noin 3 vuotta

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Huittinen

Liiketalouden asiantuntija

Tradenomitutkinnon voi suorittaa joustavasti verkossa, ja opiskelu on mahdollista työn ohessa. Liiketalouden monimuoto-opinnoissa Huittisissa saavutat opintojesi aikana laajan tietämyksen liiketalouden keskeisten osa-alueiden lisäksi julkishallinnosta, rahoitusalasta, yritysjuridiikasta tai esimiestyöstä ja organisaation kehittämisestä. Tiimi- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät, tietotekniset valmiutesi paranevat ja kielitaitosi vahvistuu.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK) rinnastetaan yliopiston kandidaattitutkintoon.

Erno Vaurio, Porin kaupunki

Opiskelijamme työllistyvät

Julkishallinnon kehittämisen opinnot antavat valmiuksia työskennellä asiantuntija- tai esimiestehtävissä esimerkiksi kunnissa, seurakunnissa, alue- ja maakunnallisissa julkisyhteisöissä, julkisissa liikelaitoksissa ja valtionhallinnossa.

Rahoitukseen ja sijoittamiseen suuntautuva ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiuksia työskennellä asiantuntija- tai esimiestehtävissä esimerkiksi pankeissa, vakuutusyhtiöissä tai yritysten ja julkisen sektorin rahoitustehtävissä.
Oikeustradenomin opinnot antavat valmiuksia työskennellä oikeudellista tietoa vaativissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla.
Esimiestyön kehittämisen opinnot antavat valmiuksia työskennellä vaativissa organisaation kehittämis- ja digitalisaatio tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Ammattinimikkeitä

  • hallintopäällikkö
  • sijoitus- tai rahoitusneuvoja
  • vakuutusasiantuntija
  • käräjä-, oikeusapusihteeri
  • henkilöstöpäällikkö
  • henkilöstöasioiden hoitaja
  • verosihteeri

Joustavaa monimuoto-opiskelua työn ohella

Liiketalouden monimuotokoulutuksessa Huittisissa voit opiskella tradenomiksi joustavasti verkossa. Lähiopetusta on lukuvuoden aikana 2–3 päivänä kuukaudessa perjantaisin tai lauantaisin.

Opiskelussa käytetään nykyaikaisimpia teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja. Luennot toteutetaan HILL-verkkoneuvottelun avulla, ja luennot taltioidaan, jotta ne voi kuunnella myöhemminkin. Käytössä on Moodle3-opiskeluympäristö ja edistyneet pilvipalvelut. Opiskella voi tietokoneella aika- ja paikkariippumattomasti. Opiskelija oppii työskentelemään yhteisöllisesti verkossa ja käyttämään opiskelussa digitaalisia työvälineitä – taitoja joita työelämässäkin tarvitaan.  

Blogissa kirjoittaa SAMK Kuninkaisten kampuksen henkilökunta verkossa opiskeluun liittyvistä aihepiireistä.

SAMK uusi kampus ja opiskelijat

Koulutuksen sisältö

Julkishallintoon painottuvissa opinnoissa käsitellään mm. julkisyhteisön toimintaa, kehittämistä ja taloutta sekä julkisoikeutta.

Rahoitukseen ja sijoittamiseen painottuvissa opinnoissa käsitellään rahoitus- ja taloushallintoa, riskienhallintaa ja vakuutustoimintoja, rahoitusmarkkinoita ja sijoittamista, myyntiä ja markkinointia sekä rahoitusalan juridiikkaa.

Oikeusministeriön edellyttämien vaatimusten mukaisissa oikeustradenomiopinnoissa käsitellään rikos-, prosessi-, siviili- ja julkisoikeutta.

Esimiestyön kehittämisen kokonaisuudessa painopisteinä ovat henkilöstö-, operatiivinen, talous- ja digiosaaminen. Näitä täydentävät juridinen- ja projektiosaaminen.

Aiemmin hankittu osaaminen

Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla: korvaamalla, sisällyttämällä tai osaamisen näytöllä. Aikaisemmista korkeakouluopinnoista voi hakemuksesta saada korvaavuuksia tai niitä voidaan sisällyttää tutkintoon. Opiskelija voi osoittaa osaamisensa myös AHOT-tehtävillä tai muilla vaihtoehtoisilla suoritustavoilla. Aiemmin hankitun osaamisen huomioiminen mahdollistaa tutkinnon suorittamisen lyhyemmässä ajassa.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Voit kartuttaa opintopisteitä projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatyössä. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen tutkimus- tai kehittämistyö tai osa suurempaa projektia tai hanketta. Luonteenomaista on kuitenkin aiheen käytännönläheisyys ja konkreettisuus, tiivis työelämäyhteys ja tulosten hyödynnettävyys.

HILL Aikuisopiskelu ja tradenomitutkinto verkossa -blogi

Blogissa Kuninkaisten kampuksen henkilökunta, opiskelijat ja alumnit kirjoittavat opiskeluun liittyvistä aihepiireistä. Tutustu blogiin!

SAMK – Paras opetus! 

SAMK – Paras työllistyminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2018.

 

Digitaalinen Campus – ratkaisuja joustavaan oppimiseen

Toim. Kimmo Kallama ja Jonna Koivisto

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on panostanut vahvasti digitaalisten oppimisympäristöjen ja eOppimisen kehittämiseen. Kuninkaisten digitaalinen kampus toteuttaa jatkuvan oppimisen mahdollistavaa pedagogiikkaa ja kokeilee rohkeasti uusia lähestymistapoja.

Julkaisussa pureudutaan ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen mahdollistaviin pedagogisiin ratkaisuihin ja esitellään toimiviksi todettuja koulutuksen käytänteitä. Digital Campus – ratkaisuja joustavaan oppimiseen on jatkoa eOppimisen aika – pedagogiikkaa ja digityökaluja -julkaisulle, joka ilmestyi vuonna 2018.

Digitaalinen campus

Lisää aiheesta

| Uratarina

Opiskelijamme työllistyvät: Vaihtelua uralle yritysjuridiikan parista

Harri Liimatainen lähti hakemaan kehitysmahdollisuuksia ja vaihtelua uralleen yritysjuridiikan parista ja eteni koulutuksen kautta henkilöstösuunnittelijaksi.
| Liiketoiminta

Opinnäyte parhain arvosanoin – Kari Vahalan tinkimätön asenne toi tulosta

Tuli mitä tuli, asia viedään loppuun asti ja periksi ei anneta, päätti tradenomiksi valmistunut Kari Vahala aloittaessaan liiketalouden opinnot SAMKissa Huittisissa. Tinkimätön linja piti loppuun asti. Opinnäytetyöstä tuli parhaat mahdolliset arvosanat ja päälle päätteeksi vielä Tatu Vuorisen säätiön stipendi.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja liiketalouden koulutuksesta
Heidi Varpelaide
044 710 6333

Valintakoevastaava
Pekka Kuisma
044 710 6310

etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

Kuninkaisten kampus
Risto Rytin katu 70
32701 Huittinen

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen