Konetekniikka

Konetekniikan tutkinto-ohjelma on räätälöity erityisesti Satakunnan elinkeinoelämää ja teollisuutta ajatellen. Alueen yrityksillä on jatkuva tarve konetekniikan osaajille.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä
25 aloituspaikkaa Pori
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.3.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Pori

Kasva työelämän arvostamaksi konetekniikan osaajaksi

Konetekniikan koulutus tarjoaa monipuolisen väylän insinööriksi. SAMKissa koulutus on räätälöity erityisesti alueen elinkeinoelämää ja teollisuutta varten ja alueen yrityksillä onkin jatkuva tarve konetekniikan osaajille. Koulutukseen voi hakeutua sekä lukio- että ammattikoulupohjalta.

Kaikki opiskelijat suorittavat konetekniikan ammatilliset perusopinnot. Niistä opiskelija saa sähkö- ja automaatiotekniikan, materiaalien käyttäytymisen, tuotteiden valmistustekniikoiden, rakenteiden ja komponenttien mitoituksen sekä suunnitteluohjelmistojen käytön perusosaamisen. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot mahdollistavat opiskelijan ammatillisen suuntautumisen joko suunnitteluun tai tuotantoon. Teoriassa opittuja asioita päästään soveltamaan ja harjoittelemaan SAMKin konetekniikan laboratoriossa.

Opiskelijamme työllistyvät

Konetekniikan insinöörit työllistyvät lähialueelle erittäin hyvin ja voivat työskennellä erittäin moninaisissa tehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia työskennellä esimerkiksi suunnittelutehtävissä, tuotannonsuunnittelussa, projektitehtävissä, hankinta- ja myyntitehtävissä tai kehitys- ja laatutehtävissä. Alalla on hyvät työllisyysnäkymät.

Perehdyt konetekniikan opinnoissasi alueen monipuoliseen yrityselämään. Lukuisten pienten ja keskisuurten yritysten lisäksi Satakunnassa on metalliteollisuutta, telakoita, offshore- ja automaatioalan yrityksiä, energiantuotantolaitoksia sekä prosessiteollisuutta.

Ammattinimikkeitä

 • projekti-insinööri
 • osto/myyntinsinööri
 • kehitysinsinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • tuotantoinsinööri
 • laatuinsinööri

Kaikissa eri ammateissa toimenkuva voi kokemuksen karttuessa johtaa päällikön tehtäviin.

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Koulutuksen sisältö

 • tietokoneavusteinen suunnittelu
 • rakenteiden mekaniikka
 • materiaalitekniikka
 • koneensuunnittelu
 • työstö- ja liittämistekniikka
 • projektinhallinta
 • tuotesuunnittelu ja -kehitys
 • tuotannon ohjaus ja johtaminen

Opintojen myötä hallitset konetekniikan perusteiden ja tietoteknisten laitteiden käytön, sisäistät teknisen ajattelutavan, omaat suunnittelu- ja laskentataitoja sekä kasvatat kielitaitoasi.

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen. Voit myös jatkaa opintoja yliopistojen diplomi-insinöörikoulutuksissa.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

Koulutuksen aikana vierailemme alan yrityksissä ja yrityksistä tullaan pitämään vierailuluentoja oppitunneille. Alan yritykset tarjoavat harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Yrityksistä tuodaan esimerkkejä yrityselämän tehtävistä oppitunneille ratkottaviksi.

Opinnäytetyö tehdään tavallisesti opintojen loppuvaiheessa. Usein opinnäytetyön toimeksiantajana on yritys ja usein se on yritykseen laadittava kehitystyö. Konetekniikan opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti itsenäisesti. Itsenäinen työskentelyote onkin tärkeä ominaisuus opinnäytetyötä tehdessä.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.  Opinnäytetyötä ohjaa opiskelijalle nimetty opettaja, jonka osaaminen tukee opinnäytetyöaihetta. Yritykselle tehtävässä opinnäytetyössä myös työn teettävällä yrityksellä on nimetty valvoja, joka osaltaan omalla panoksellaan varmistaa laadukkaan ja odotuksia vastaavan opinnäytetyön syntymisen.

Lisää aiheesta

| Opiskelijatarina

Mikko oppi ymmärtämään hollantia ollessaan vaihdossa Alankomaissa

Konetekniikan opiskelija Mikko Ristimäki oli vaihto-opiskelijana Alankomaissa. Hän lähti vaihtoon kiinnostuneena kansainvälisyydestä ja hienoista mahdollisuuksista kohdemaassa.
| SAMK

SAMKin konetekniikan opiskelijoiden 3Wheeler 2.0 etenee

SAMKin konetekniikan opiskelijat suunnittelivat ja rakensivat viime vuonna 3Wheelerin kolaroidun moottoripyörän pohjalta. Tänä vuonna tehdään uusi. Siitä tulee nopeampi, nätimpi ja paremmin ohjattava.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja konetekniikan koulutuksesta

Leena Nolvi
044 710 3634
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23, 28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme