Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen lukuvuodelle

Keväällä 2024 opiskelijaksi hyväksyttyjen, opiskelupaikan vastaanottaneiden uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024–2025 päättyy korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 15.7.2024 klo 15.00 mennessä tai hakijalle erikseen ilmoitettavana ajankohtana sen jälkeen, jos hakija on hyväksytty varasijalta. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024–2025 tehdään Oma Opintopolun OILI-ilmoittautumispalvelun kautta opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä.

Jos sinun ei ole mahdollista ottaa opiskelupaikkaa vastaan ja tehdä lukuvuosi-ilmoittautumista Opintopolussa, ota yhteyttä SAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut@samk.fi.

Jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi keväällä 2024, voit ilmoittautua lukuvuodelle 2024–2025 poissa olevaksi ainoastaan, jos lukuvuoden 2024–2025 aikana:

  • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • olet raskaus- tai vanhempainvapaalla
  • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja.

Poissaolon syyn osoittava asiakirja (esim. kopio tai kuva varusmieskortista/palvelukseenastumismääräyksestä, raskaustodistuksesta/vanhempainvapaata koskevasta päätöksestä tai lääkärintodistuksesta) on toimitettava sähköpostin liitteenä osoitteeseen hakijapalvelut@samk.fi.

Läsnä olevaksi ilmoittautuneena voit suorittaa opintoja: ilmoittautua ja osallistua moduuleihin ja opintojaksoille, saada niistä arvioinnit ja merkinnät Lokiin, osallistua opintoihin sisältyvään harjoitteluun, saada opinnäytetyösi arvioitua, hakea tutkintotodistusta ja valmistua. Läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskelija voi saada opintotukea. Läsnä oleva opiskelija on myös oikeutettu käyttämään YTHS:n palveluja ja velvoitettu maksamaan läsnäolokausiensa ajalta YTHS-maksun.

Poissa olevaksi ilmoittautuneena et voi suorittaa opintoja etkä saada opintotukea. Poissa oleva opiskelija ei voi käyttää YTHS:n palveluja.

Ellet ota tarjottua opiskelupaikkaa vastaan etkä ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi, menetät tarjotun opiskelupaikan. Menetettyä opiskelupaikkaa ei saa haettua myöhemmin takaisin.

Jatkavien opiskelijoiden ilmoittautuminen lukuvuodelle

Ilmoittautuminen seuraavaksi lukuvuodeksi alkaa edeltävän kevätlukukauden aikana ja päättyy elokuun lopussa. Tiedote ilmoittautumisesta lähetetään opiskelijoille sähköpostitse.

Jatkavien opiskelijoiden tulee tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen Lokissa (kohdasta Opinnot → Lukuvuosi-ilmoittautuminen). Jos lukuvuosi-ilmoittautumisen tekeminen Lokissa ei jostain syystä onnistu, ilmoita läsnäolotietosi sähköpostitse määräaikaan mennessä osoitteeseen ilmoittautuminen@samk.fi.

Jos et ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi lukuvuosittain annettuun määräaikaan mennessä, sinun katsotaan eronneen Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja menetät opiskeluoikeutesi lukukauden alusta.

Läsnä olevaksi ilmoittautuneena voit suorittaa opintoja: ilmoittautua ja osallistua moduuleihin ja opintojaksoille, saada niistä arvioinnit ja merkinnät Lokiin, osallistua opintoihin sisältyvään harjoitteluun, saada opinnäytetyösi arvioitua, hakea tutkintotodistusta ja valmistua. Läsnä olevaksi ilmoittautuneena voit saada opintotukea. Läsnä olevana opiskelijana olet myös oikeutettu käyttämään YTHS:n palveluja ja velvoitettu maksamaan läsnäolokausiensa ajalta YTHS-maksun. Läsnäololukukaudet kuluttavat opiskeluoikeusaikaa.

Poissa olevaksi ilmoittautuneena ei voi suorittaa opintoja eikä saada opintotukea. Poissa olevana ei voi myöskään käyttää YTHS:n palveluja. Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen voit ilmoittautua syytä esittämättä enintään kahdeksi lukukaudeksi poissa olevaksi ilman, että opiskeluoikeusaika kuluu. Lisäksi voit ilmoittautua poissa olevaksi vanhempainvapaan tai asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi ammattikorkeakoululain 30 §:n mukaisesti ilman, että poissaolo kuluttaa opiskeluoikeusaikaa. Lakisääteisesti hyväksyttävästä poissaolosta sinun tulee toimittaa poissaolotodistus (kopio tai kuva varusmieskortista /palvelukseenastumismääräyksestä tai raskaustodistuksesta/vanhempainvapaata koskevasta päätöksestä) sähköpostiosoitteeseen ilmoittautuminen@samk.fi. Muissa tapauksissa poissa olevaksi ilmoittautuminen kuluttaa opiskeluoikeusaikaa.