Pohjois-Satakunta vihreän siirtymän aalloilla

Turvetuotannon vähentyminen aiheuttaa Satakunnassa muutoksia erityisesti Pohjois-Satakunnassa. Tarvitaan aluetaloutta ja elinkeinoelämää uudistavaa, monipuolistavaa ja tukevaa t&k-toimintaa ja -toimenpiteitä elinvoiman säilyttämiseksi. Tarvitaan panostuksia uusiin innovaatioihin, toimintamalleihin, teknologioihin ja tuotantoprosessien kehittämiseen sekä niiden tuomiseen yritysten ulottuville ja käytäntöön.

Hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Satakunnan oikeudenmukaisen vähähiiliseen talouteen siirtymän tukeminen 1) monipuolistamalla elinkeinoja ja 2) vahvistamalla työvoiman sopeuttamista.

Hankkeella on kaksi pitkän tähtäimen seutukunnallista tavoitetta:
– Vahvistetaan Pohjois-Satakunnan yritysten, työntekijöiden ja nuorten tulevaisuususkoa.
– Turvataan Pohjois-Satakunnassa toimivien yritysten tulevaisuuden työvoiman saanti.

Hanke sisältää neljä toimintakokonaisuutta:
1. Kirkkokallio ekoteollisuuspuistoksi
2. Oikeudenmukaisen sekä vihreän siirtymän ratkaisujen pilotointi
3. Rakennustuotealan yritysten digitalisaatio ja tuotannon uudistaminen
4. Geo-oppimisympäristö työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Hankkeen jälkeen Pohjois-Satakunnassa on kolme vahvaa kiertotaloutta, vihreää siirtymää ja teknologisia ratkaisuja hyödyntävää osaamiskeskittymää (Kirkkokallio, rakennustuotealan yritysryhmä, Geo-oppimisympäristö).

Hankkeen verkkosivut löytyvät täältä: https://psvsa.samk.fi/

Tutkimuskeskus

Resurssiviisaus

Aikataulu

1.10.2023 – 31.3.2026

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

JTF Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi

Tomi Kuusimäki

Projektipäällikkö
+358 44 710 6113 tomi.kuusimaki@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Faculty of Health and Welfare
Toimintayksikkö
Fine Arts
Toimipaikka
Fine Arts Campus

Pirjo Tuomi

Projektisihteeri
+358 44 710 3156 pirjo.tuomi@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Finance and Administration Services
Toimintayksikkö
Project Services
Toimipaikka
SAMK Campus Pori