Konetekniikka, monimuotokoulutus

Konetekniikan monimuotokoulutus tarjoaa monipuolisen väylän insinööriksi erityisesti työssä käyville opiskelijoille. SAMK:ssa koulutus on räätälöity erityisesti elinkeinoelämää ja teollisuutta varten.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Koulutuksen kesto n. 4 vuotta

Kampus: Satakunnankatu 25, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 1.-15.9.2021

Valintakurssille ilmoittautuminen: 18.8. - 20.9.2021

Opinnot alkavat: keväällä 2022

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Opintopolku

Konetekniikan asiantuntija

Kaikki opiskelijat suorittavat konetekniikan ammatilliset perusopinnot. Niistä opiskelija saa materiaalien käyttäytymisen, tuotteiden valmistustekniikoiden, rakenteiden ja komponenttien mitoituksen sekä suunnitteluohjelmistojen käytön perusosaamisen. Ammattiopinnoissa opiskellaan kone- ja tuotesuunnitteluun ja tuotantotekniikkaan ja teollisuuden järjestelmiin liittyviä kokonaisuuksia. Ammattiopintoja suoritetaan osallistumalla luentoihin ja tekemällä harjoitustehtäviä sekä itsenäisesti että ryhmätyöskentelynä. Opittua osaamista sovelletaan käytännössä konetekniikan laboratorioharjoituksissa. Opintoihin kuuluu 30 op harjoittelua.

Koulutuksessa opiskellaan pääosin verkkoympäristössä, mutta tarvittaessa myös lähiopetuksessa. Teoriaopintojen oppeja päästään soveltamaan ja harjoittelemaan konetekniikan laboratoriossa.

Opiskelijamme työllistyvät

Konetekniikan insinöörit työllistyvät erittäin hyvin ja voivat työskennellä erittäin moninaisissa tehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia työskennellä esimerkiksi suunnittelutehtävissä, tuotannonsuunnittelussa, projektitehtävissä, hankinta- ja myyntitehtävissä, kehitys- ja laatutehtävissä. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Ammattinimikkeitä

• projekti-insinööri

• osto/myynti-insinööri

• kehitysinsinööri

• suunnitteluinsinööri

• tuotantoinsinööri

• laatuinsinööri

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

  • Yli 4000 opiskelijaa
  • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
  • Noin 600 tutkintoa vuodessa
  • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

Koulutuksen sisältö

Opintojen laajuus on 240 op, joka sisältää 52 op perusopintoja. Konetekniikan ammattiopintoja on 133 op. Opiskelija voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin oman kiinnostuksen mukaan korkeakoulutasoisia opintoja 10 op. Opinnäytetyön laajuus on 15 op ja harjoitteluiden 30 op.

Koulutuksen (240 op) kesto on noin 4 vuotta. 

Kansainvälistä kokemusta

Opintojen aikana voi hakeutua vaihto-opiskelijaksi ja suorittaa opintoja SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Koko harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa ulkomailla.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Konetekniikan insinööritutkinnon jälkeen sinulla on mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi konetekniikan diplomi-insinöörikoulutuksessa. Työskenneltyäsi valmistuttuasi vähintään kolme vuotta, on sinun mahdollista hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa (insinööri ylempi AMK).

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

Koulutuksen aikana vierailemme alan yrityksissä ja yrityksistä tullaan pitämään vierailuluentoja oppitunneille mahdollisuuden mukaan. Alan yritykset tarjoavat harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Yrityksistä tuodaan esimerkkejä yrityselämän tehtävistä oppitunneille ratkottaviksi.

Opinnäytetyö tehdään tavallisesti opintojen loppuvaiheessa. Usein opinnäytetyön toimeksiantajana on yritys ja usein se on yritykseen laadittava kehitystyö. Konetekniikan opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti itsenäisesti. Itsenäinen työskentelyote onkin tärkeä ominaisuus opinnäytetyötä tehdessä. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Leena Nolvi
+358 44 710 3634
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 25
28100 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme