Skip to content
Biojätepusseja
10.2.2023 | Kestävä kehitys

Opinnäytetyö: Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee

Vuonna 2021 voimaan astunut jätelain uudistus velvoittaa omakotitalojen omistajat biojätteen erilliskeräykseen tai kompostointiin vähintään 10 000 asukkaan keskustaajamissa vuodesta 2024 lähtien. Vastavalmistuneessa opinnäytetyössä kartoitettiin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen kompostoinnin yleisyyttä keskustaajamassa.
Tuulimyllyjä Reposaaressa
6.9.2022 | SAMK

KOHISTEN-energialaskurit energiasäästötoimien tukena

Miten kuluttaja voi vaikuttaa omaan energiankulutukseensa? Vaikka sähköyhtiöltä on mahdollista saada dataa oman energiankulutuksensa määristä, ei monellakaan ole saatavilla tietoa, mistä pienemmistä osista oma energiankulutus koostuu ja minkälaisin toimin omaan energiankulutukseen voisi vaikuttaa.
Pellillinen pipareita
22.12.2021 | SAMK

Paljonko perheen jouluaterian valmistus kasvattaa sähkölaskua?

Oletko miettinyt, paljonko kotiruuan valmistus kuluttaa energiaa? SAMKissa käynnissä olevassa EU-rahoitteisessa KOHISTEN kohti vähähiilistä rakentamista Satakunnassa -hankkeessa on luotu laskureita, joiden avulla voi tutkia, kuinka paljon eri energialuokkaan sijoittuvat kodinlaitteet kuluttavat energiaa ja mitä niiden käyttö maksaa. Laskureissa voi säätää sähkön hintaa, laitteen kokoa ja käyttöaikaa omien tarpeidensa mukaisesti.
Talo palaa ilmiliekeissä / The house is in flames
27.4.2021 | Energia

Opinnäytetyö: Suomessa käytettävät katemateriaalit soveltuvat paloturvallisuuden kannalta hyvin aurinkosähköjärjestelmille

Keväällä 2021 valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössä selvitettiin, millainen on hyvä katemateriaali ja kattorakenne paloturvallisuuden kannalta, kun pientaloon ollaan asentamassa aurinkosähköjärjestelmää. Tutkimuksen perusteella kaikki Suomessa käytettävät katemateriaalit ja kattomuodot soveltuvat aurinkosähköjärjestelmille.