Yhteistyöllä ja monipuolisella osaamisella laboratoriotöitä tehdään SAMKissa nyt etäopetuksena

Vallitseva koronavirustilanne on sulkenut SAMKin kampukset ja siten myös laboratoriot. Koska laboratoriot ovat oleellinen osa muun muassa sähköautomaation opintoja, lähdettiin niiden etäkäyttömahdollisuuksia rakentamaan pikaisella aikataululla.

1.4.2020 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Tomi Glad / SAMK arkistokuva

Opiskelijoita SAMK Porin kampuksen automaatiolaboratoriossa.

Arkistokuva SAMKin automaatiolaboratoriosta.

Vallitseva koronavirustilanne on sulkenut SAMKin kampukset ja siten myös laboratoriot. Koska laboratoriot ovat oleellinen osa muun muassa sähköautomaation opintoja, lähdettiin niiden etäkäyttömahdollisuuksia rakentamaan pikaisella aikataululla. Haastavaa aikataulua kuvaa se, että valmistelutyöt saatiin valmiiksi samaan aikaan, kun ensimmäiset laboraatiot alkoivat.

Etälaboratorion ideana on, että opiskelijat pystyvät tekemään normaalisti sähköautomaation laboratoriossa suoritettavia laboratoriotöitä. Oppimisympäristönä tämä vastaa todellisia teollisuusolosuhteita, joissa laitteita voi ohjelmoida etäyhteyden kautta.

Laboratorioiden suunnittelussa hyödynnettiin laajasti SAMKin osaamista ICT-tuesta automaatiotiimiin ja vahvasähköosaajiin. Lisäosaamista saatiin automaation TKI-ryhmästä. Myös osaamisalueen johtaja osallistui projektiin. Nopeaan ja monialaiseen toimintaan tarvittiin tiivistä yhteistyötä. Tekijätiimiin kuuluivat sähköautomaation tiiminvetäjä Hannu Asmala, Jari Saarinen (automaatio), Sami Peltomäki (ICT), Pauli Valo (automaatio-TKI), Marko Ylinen (sähkötekniikka), osaamisaluejohtaja Marika Seppälä sekä kaksi opiskelijaryhmää.

Mahdollisimman realistinen oppimisympäristö

Ajatuksena oli toteuttaa mahdollisimman realistinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa tehdään etäohjattuja moottorikäyttöjä. Aluksi opiskelija luo ja varmistaa turvallisen yhteyden oppilaitoksen ulkopuolelta SAMKissa olevaan laiteverkkoon. Etäyhteyden varmistamisen jälkeen luodaan yhteys kameravalvontaa varten. Kameravalvonnalla opiskelija seuraa laboraation suorittamista ja varmistaa turvallisen toiminnan. Opettaja voi valvoa kameravalvonnan sekä etäyhteyden välityksellä samalla hetkellä suoritettavia laboraatioita ja niiden turvallista suoritusta sekä samalla avustaa opiskelijaa.

Samaa toteutustapaa on käytetty myös kiinteistöautomaation laboraatioiden suorittamisessa. Kiinteistöautomaation laboraatioissa etäyhteydellä ohjataan kahta pientä ilmastointikonetta järjestelmien ohjaimen välityksellä. Etäyhteydellä voidaan ohjata myös led-valaisimia.

Laboraatioiden tekeminen etänä mahdollistaa opiskelijoiden osaamisen kartuttamisen koronaviruksen haasteista huolimatta. Projektin onnistumisen mahdollisti saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä. Opiskelijoiden panos ja motivaatio olivat merkittäviä siinä, että laitteistoja pystyttiin hyödyntämään tehokkaasti.

Lisää aiheesta

HSL-Robo -hankkeen työpaja RoboAI:n laboratoriossa.
| Automaatio ja teollisuus

Universal Robotsin ja SAMKin yhteistyörobotiikan työpajat Porissa ja Loimaalla

Universal Robotsin ja SAMKin yhteistyörobotiikan työpajat Tanskalainen Universal Robots ja Satakunnan ammattikorkeakoulu järjestävät yhteistyörobotiikan työpajoja, joissa osallistujilla on mahdollisuus tutustua yhteistyörobotiikkaan. Tilaisuuksissa...
HLS-Robo -hankkeen opintomatka SAMKin RoboAI:n laboratorioon. HSL-Robo project employees visiting RoboAI laboratory in SAMK-campus Pori.
| Automaatio ja teollisuus

Robotit ja yritykset kohtasivat

HLS-Robo -teknologiahankkeen tavoitteena on kehittää alueen teknologia- ja teollisuustoimijoiden osaamista ja kilpailukykyä. Robotiikka, konenäön käyttöönotto ja energiatehokkaiden ratkaisujen löytäminen ovat hankkeen pääteemoja....

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.