YAMK-opinnäytetyö: Porin kaupungin sivistystoimialalle oma lapsivaikutusten arvioinnin malli

Huhtikuussa 2021 valmistuneen sosiaalialan YAMK-opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli lapsivaikutusten arviointimallin kehittäminen Porin kaupungin sivistystoimialalle.

12.4.2021 | Teksti: Nina Hydén | Kuva: Pixabay

Lasten käsiä yhdessä/Children's hands together

Huhtikuussa 2021 valmistui sosiaalialan YAMK-opinnäytetyö Lapsivaikutusten arviointimallin kehittäminen Porin kaupungin sivistystoimialalle. Oman arviointimallin avulla Porissa voidaan ottaa lapsivaikutusten arvioinnin prosessit tueksi kaikkeen päätöksentekoon, joka koskettaa lapsia, nuoria tai lapsiperheitä.

Lapsiystävällisyys ja lapsen oikeudet näkyviksi

Lapsivaikutusten arviointi on vahvasti lasten ja nuorten osallisuutta tukeva menetelmä, jota tulee käyttää esimerkiksi palveluiden suunnittelun ja niiden kehittämisen yhteydessä. Lapsivaikutuksia tulee arvioida erityisesti silloin, kun tehdään esimerkiksi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai lastensuojelun päätöksiä, jotka koskettavat lapsia, nuoria tai lapsiperheitä. Tästä syystä lapsivaikutusten arvioinnilla on hyvin keskeinen asema juuri sivistystoimialalla, jossa tehdään määrällisesti eniten lapsiin ja nuoriin kohdistuvia päätöksiä.

Lainsäädännön mukaan lapsen edun ja lasten oikeuksien huomioiminen päätöksenteossa edellyttää, että lapsivaikutusten arviointia toteutetaan, kun tehdään lapsiin ja nuoriin kohdistuvia päätöksiä. Lapsivaikutusten arvioinnin avulla on tarkoitus tehdä parempia päätöksiä ja saada tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden olosuhteista päätöksenteon tueksi ja samalla lisätä päätöksenteon avoimuutta.

Porin kaupunki on sitoutunut pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työhön lapsiystävällisyyden kehittämiseksi, lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lasten oikeuksien toteutumiseksi. Oma lapsivaikutusten arvioinnin malli on tehokas työväline, jonka myötä Porin kaupunki voi edesauttaa näiden tärkeiden asioiden kehittämistä ja tukea lasten ja perheiden osallisuutta.

Lapsivaikutusten arvioinnin tietoisuutta ja osaamista tulee lisätä

Kehittämistyön tuloksena syntyi Porin kaupungin sivistystoimialalle oman lapsivaikutusten arviointimallin lisäksi myös lapsivaikutusten arvioinnin prosessikuvaus, josta mallin käyttäjä saa yksityiskohtaisempaa lisätietoa ja käytännön neuvoja lapsivaikutusten arvioinnin eri vaiheisiin.

Opinnäytetyö on samalla tutkimustyön raportti, jossa on kattavasti tietoa lapsivaikutusten arvioinnin nykytilanteesta valtakunnallisella tasolla, menetelmän oikeusperustaisuudesta sekä menetelmän käytännön toteuttamisesta. Opinnäytetyössä on lisäksi kuvattu lapsivaikutusten arviontiin liittyviä keskeisiä käsitteitä, kuten lapsen etu, lasten oikeudet ja osallisuus sekä vertailtu jo olemassa olevia lapsivaikutusten arvioinnin malleja.

Lapsivaikutusten arvioinnista on olemassa paljon tietoa ja ohjeistuksia, mutta opinnäytetyön tutkimuksen perusteella menetelmää ei kuitenkaan vielä toteuteta järjestelmällisesti ja kuntien välillä on vielä suuria eroja. Tutkimuksen perusteella voidaankin todeta, että lasten edun ensisijaisuus ei vielä toteudu kaikessa päätöksenteossa ja siksi lapsivaikutusten arvioinnin tietoisuutta ja osaamista tulee lisätä entisestään.

12.4.2021 | Teksti: Nina Hydén | Kuva: Pixabay

Lisää aiheesta

Puolilähikuva jutun naisesta taulun edessä.
| Hyvinvointi ja terveys

Sanni Tuomisen opinnäytetyö: Alpakat auttoivat kehitysvammaisia kontaktiin ja omatoimisuuteen

Sosionomiopiskelija Sanni Tuominen teki opinnäytetyönsä eläinavusteisesta toiminnasta Satasairaalan sosiaalipalvelujen kanssa porilaisella alpakkatilalla.
Lähikuva lapsen käsistä ja maalaustarvikkeista.
| Opinnäytetyö

YAMK-opinnäyte: Työhyvinvointiin panostamalla saadaan hyvinvoivia työyhteisöjä

Joulukuussa 2020 valmistuneen sosiaalialan YAMK-opinnäytetyön aiheena oli hyvinvointi työssä Valkeakosken päiväkodeissa. Tarkoituksena oli kartoittaa varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien työssä jaksamista.

Uusimmat uutiset

Kuvituskuva.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2023: Kohti älykästä tulevaisuutta

Millä kaikilla eri tavoilla ohjelmistotekniikkaa ja data-analytiikkaa hyödynnetään niin terveydenhuollossa, matkailualalla, uuden liiketoiminnan luomisessa kuin maataloudessa? RoboAI-viikon 21. huhtikuuta päättävä Älykkäät järjestelmät -tapahtuma avaa Tampereen yliopiston Porin yksikön tekemää tutkimusta ohjelmistotekniikan ja data-analytiikan parissa sekä yritysyhteistyötä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html