YAMK-opinnäyte: Voimajohtojen suunnittelu ei ole salatiedettä

Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, voimajohdot ovat reittejä sähkön siirtämiseen suurissa sähköjärjestelmissä, jotka ovat jo kauan ylittäneet kansalliset rajat.

6.5.2020 | Teksti: Markus Laakeristo | Kuva: Empower

DCIM100MEDIADJI_0001.JPG

SAMKin ylempi AMK-tutkinnon opiskelija Markus Laakeristo avasi Empower PN Oy:lle voimajohtojen rakentamisvaiheen suunnittelun sisältöä ja kuvasi rakennesuunnittelun vaiheet prosessin muodossa. Työssä laadittiin yhtiön liiketoimintayksikön käyttöön rakennesuunnittelun prosessikaavio ja jalkautettiin työtapoja suunnittelun johtamiseen ja hallintaan sekä suunnittelun laadun parantamiseen.

Voimajohtojen suunnittelua ohjaavat muun muassa alakohtaiset standardit, ohjeet ja käytännöt sekä sähkömarkkinalaki. Voimajohtohanke on monivaiheinen prosessi, joka jakautuu suunnittelun näkökulmasta karkeasti esi- ja yleissuunnitteluvaiheisiin sekä rakentamisvaiheen toteutussuunnitteluun. Voimajohtojen suunnittelua ei käsitellä kattavasti oppilaitoksissa eikä käytännön suunnitteluun ole helposti löydettävissä suomenkielisiä oppaita, joten Suomessa voimajohtoihin liittyvä suunnittelu saattaa vaikuttaa joskus jopa salatieteeltä.

Työn tarkoituksena olikin avata yhtiön voimajohtoliiketoimintaan liittyville sidosryhmille ja suunnitteluyksikölle voimajohdon rakentamisvaiheen suunnittelun sisältöä ja laajuutta. Tarkoituksena oli parantaa organisaation ymmärrystä suunnittelun eri vaiheista ja jakaa tietoa eri vaiheiden merkityksestä sekä riippuvuussuhteista. Työssä laadittua prosessikaaviota voidaan jatkossa käyttää myös yrityksen sisäisenä perehdytysmateriaalina ja suunnittelun ohjaamisen työkaluna.

Työssä perehdyttiin Suomen sähköverkkojärjestelmään ja voimajohtohankkeen eri vaiheisiin sekä prosessien kuvaamiseen ja kaavioiden laatimiseen. Työn tuloksina laadittiin rakennesuunnittelun prosessikaavio, jota täydennettiin teemahaastatteluiden ja kehitysseminaarin perusteella selvitetyillä, suunnittelun laatua parantavilla kehitystoimenpiteillä.

Kehitystoimenpiteinä suunnitteluun jalkautettiin tarkasti määritellyt aikataulu- ja resurssikatselmukset, ohjatut suunnittelukatselmukset sekä työn osittaminen. Lisäksi työssä laadittiin dokumenttipohjat voimajohdon rakennesuunnittelun työn osituksesta ja dokumenttien hallintaohjeesta.

Markus Laakeriston työ on tutustuttavissa SAMKin kirjastossa.

Lisätiedot:
Markus Laakeristo
040 641 7306
markus.laakeristo@empower.fi

6.5.2020 | Teksti: Markus Laakeristo | Kuva: Empower

Lisää aiheesta

| SAMK

YAMK-opinnäyte: Työturvallisuus ennen kaikkea

Insinööri (YAMK) -opiskelija Matti Lansi teki opinnäytetyön Arelle liittyen eri toimialojen tapaturmataajuuksien kehitykseen. Tapaturmataajuuksissa oli selkeitä eroja. Tapaturmataajuuslukujen ”taakse” katsottaessa esille tuli, että yrityksessä ei ole yhtä selkeää asiaa, joka vaikuttaa tapaturmataajuuslukuun.
| Teknologia

YAMK-opinnäyte: Maaperän radonpitoisuus tulee huomioida uudisrakentamisessa

Radon rakennuksen sisäilmassa pitkäaikaisesti altistuttuna aiheuttaa keuhkosyövän riskin. Maaperän radonpitoisuus tulisikin huomioida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakennusprosessia.

Uusimmat uutiset

Rakennustekniikan opiskelijat Jari-Petteri Joutsenlahti ja Tomi Ahokas katsovat rakennuspiirroksia rakennustyömaalla.
| SAMK

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta hyvät valmiudet työelämään

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa voi suuntautua rakennustuotantoon, rakennesuunnitteluun tai LVI-suunnitteluun.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Rakennusalalla vaaditaan koko ajan uutta kilpailukykyistä osaamista ja siihen tarpeeseen koulutuksesta valmistuu uutta osaavaa työvoimaa. Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla opinnoistaan ja harjoitteluistaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan.
#rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Saatujen tulosten perusteella nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. #rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
https://t.co/rCMBsXo8lb

TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä https://t.co/LUbHdZmvuU

CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts
https://t.co/vVWW5fkcVH

Kari Lilja, Sirpa Sandelin ja Sanna Lindgen pohtivat Osaava yritys – Menestyvä yritys -blogikirjoituksessa, mikä tekee osaajasta asiantuntijan. https://t.co/DLRAzkkZ0Z