YAMK-opinnäyte: Terveellinen elinympäristö luodaan yhteistyöllä ja viestinnällä

Terveellisen elinympäristön luominen vaatii kunnan terveydensuojelulta yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa. Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan ylemmän AMK-koulutusohjelman opiskelija Sarita Aho on tutkinut mitä osaamista terveydensuojelussa tarvitaan vuonna 2029.

21.1.2020 | Teksti: Sarita Aho | Kuva: Pixabay

phone-2499668_1920

Viestinnän merkitys korostuu tulevaisuudessa.

Terveydensuojelun tehtävä on ennaltaehkäistä elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvia terveyshaittoja. Terveydensuojelussa on tulevaisuudessakin oltava riittävä osaaminen ennaltaehkäisevään työhön. Opinnäytetyön tulokset ovat hyödynnettävissä Porin terveydensuojelun lisäksi alalla valtakunnallisesti.

Viestintä nousee merkittävään rooliin

Terveellisen elinympäristön luominen vaatii oikeanlaista viestintää. Tutkimuksesta nousee esille tarve viestintäosaamisen kehittämiselle. Tutkimuksen mukaan vuonna 2029 viestintä ja sosiaalisen median kanssa toimiminen kuuluvat terveydensuojelun päivittäisiin työtehtäviin. Ahon mukaan Porin terveydensuojelussa tulisi kehittää erityisesti viestintävastaavan roolia. Tutkimuksessa nousivat esille häiriötilanneharjoitukset, joissa viestintä on myös merkittävänä osana. Porin terveydensuojelun tulisi ottaa vuosittaiseen suunnitelmaan häiriötilanneharjoitukset.

Kehittämiskohteena tutkimuksesta nousee esiin myös yhteistyön lisääminen. Terveydensuojelun tulisi kehittää yhteistyökanavia alueensa yritysten ja oppilaitosten kanssa. Tutkimuksen mukaan tarve yritysten neuvonnalle ja koulutukselle tulevat lisääntymään. Tärkeänä nähdään myös yhteistyö muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Tutkimuksessa esille nousseita osaamistarpeita tulisi kehittää terveydensuojelun yksiköissä alueelliset erot huomioon ottaen. Terveellisen elinympäristön luominen vaatii ennakointia ja yhteistyötä, sekä riittävät resurssit näiden hoitamiseen.

 

Lisätietoja:
Sarita Aho
050 491 7060
sarita.aho@gmail.com

Opinnäytetyö on luettavissa sähköisessä muodossa Theseuksessa osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202001151274

Lisää aiheesta

| Opinnäytetyö

YAMK-opinnäyte: Julkisen liikenteen tason kohotus

Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelija Jarno Valtanen loi opinnäytetyönään Porin Linjat Oy:lle QR-tunnisteeseen perustuvan matkalipun. Työn yhteydessä modernisoitiin myös koko yhtiön...
Puolilähikuva jutun naisesta taulun edessä
| Hyvinvointi ja terveys

Sanni Tuomisen opinnäytetyö: Alpakat auttoivat kehitysvammaisia kontaktiin ja omatoimisuuteen

Sosionomiopiskelija Sanni Tuominen teki opinnäytetyönsä eläinavusteisesta toiminnasta Satasairaalan sosiaalipalvelujen kanssa porilaisella alpakkatilalla.

Uusimmat uutiset

| SAMK

Susanna valmistuu ensimmäisenä Yrittäjän koulutusohjelmasta

Susanna Aaltonen valmistuu Yrittäjän koulutusohjelmasta liiketalouden tradenomiksi maaliskuussa 2020 ja on siten SAMKin ensimmäinen kyseisestä ohjelmasta valmistunut.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA