YAMK-opinnäyte: Moottorihuollot ja hankinnat kehitystyön kohteena

Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan ylemmän AMK-koulutusohjelman opiskelija Jarno Bergman tutki ja kehitti UPM Kymmene Oyj Suomen alueella olevien sellu- ja paperitehtaiden moottorihuoltoja ja -hankintoja.

17.6.2019 | Teksti: Jarno Bergman | Kuva: UPM Kymmene Oyj

PK4 paperikone.
PK4 paperikone.

Yhtenä nykyaikaisen kunnossapidon ongelmana eri tuotantolaitoksilla on prosessiin asennetun laitekannan hallinta ja ylläpito. Laite- ja komponenttitietojen perusteella johdetaan tarvittavien varaosien hankintaa sekä tarvittavan varaosavaraston ylläpitoa kustannustehokkaasti sekä käyttövarmuutta vaarantamatta. UPM Kymmene Oyj Suomen sellu- ja paperitehtailla on käytössä toimintopaikoilla yhteensä yli 33 000 oikosulkumoottoria, ja erilaisia nimikkeitä noin 8600 kappaletta.

Tavoitteena oli kehittää toimintatapoja ja toimintamalli, jolla tarvittavan varaosamoottorin tunnistaminen on helpompaa, tarvittavien varaosamoottorien määrä on pienempi, toimitusvarmuus parempi sekä toimitusajat lyhyempiä.

Näistä lähtökohdista Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan ylemmän AMK-koulutusohjelman opiskelija Jarno Bergman lähti tutkimaan ja kehittämään UPM Kymmene Oyj Suomen alueella olevien sellu- ja paperitehtaiden moottorihuoltoja ja -hankintoja.

Standardimoottorimallin avulla voidaan optimoida moottorien varastointi ja hankinta

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimintatapoja ja toimintamalli, jolla tarvittavan varaosamoottorin tunnistaminen on helpompaa, tarvittavien varaosamoottorien määrä on pienempi, toimitusvarmuus parempi sekä toimitusajat lyhyempiä. Tämän kehitystyön tuloksena syntyi UPM FIN -standardimoottorimalli rajatulle 1,1–45 kW tehoalueelle. Tehoalueen rajaus on perusteltu sillä, että tehoalueen moottorit ovat suhteellisen pienikokoisia ja yleensä varustettu turvakytkimellä, jolloin moottorin asennus on yksinkertaista ja mahdollisesti tarvittavat muutostyöt ovat yksinkertaisia toteuttaa.

UPM FIN -standardimoottori luotiin eri käytössä olevien moottorijännitteiden 400 V, 690 V ja 500 V, pyörintänopeuksien 1000 rpm, 1500 rpm ja 3000 rpm sekä asennusasentojen B3 ja B5 mukaisesti 14 eri tehoportaalle, joille jokaiselle luotiin eri variaatioiden mukainen moottori. Lisäksi suorat käytöt ja taajuusmuuttajakäytöt vaativat omat standardinsa. Tästä seuraa se, että uusien nimikkeiden määrä nousi 840 kappaleeseen (määrä on kuitenkinhuomattavasti pienempi kuin lähtökohta).

Opinnäytetyön yhteydessä luodun standardimoottorimallin perustana on oikosulkumoottoreita koskevat IEC-standardit IEC 60034 ja 60072-1, jotka määrittelevät oikosulkumoottoreiden mekaaniset mitat eri runkokoille ja asennusasennoille. Samalla luotiin myös ohjeistus ja toimintatavat standardimoottorimallin käyttöönottoon sekä nimikkeistön luomiseen SAP-toimintajärjestelmään.

Käyttöönoton yhteydessä suoritettavan oikosulkumoottoreiden kenttäkartoituksen ja nimikeharmonisoinnin avulla saavutetaan standardimoottorien osalta paikkansapitävä tieto näiden moottoreiden käyttökohteista ja määristä, jolloin tämän tiedon avulla voidaan optimoida moottorien varastointi ja hankinta. Standardimoottorimalli on lisäksi rakennettu niin, että sitä on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa isompiin moottorikokoihin.

Lisätiedot:
Jarno Bergman
+358 40 1677 966

jarno.bergman@upm.com

Bergman, J. 2019. Moottorihuoltojen ja -hankintojen kehittäminen. Opinnäytetyö. Tekniikan ylempi AMK -koulutusohjelma. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö on luettavissa sähköisessä muodossa Theseus-tietokannassa.

Lisää aiheesta

| SAMK

SAMK palkitsi parhaat opinnäytetyöt

SAMKissa palkitaan parhaat opinnäytetyöt vuosittain järjestettävässä Osaaja-opinnäytetyökilpailussa neljässä eri sarjassa. Vuoden 2019 opinnäytetyökilpailuun osallistuivat kaikki vuoden 2018 aikana valmistuneet opinnäytetyöt, joiden arvosana on paras eli 5. Kilpailutöitä oli kaikkiaan 120. Osaajat palkittiin vuosittaisen publiikin eli valmistujaisjuhlan yhteydessä 14.6.2019.
| Opinnäytetyö

Opinnäyte: Raskasmetallipäästöjen vähentäminen ympäristön suojelemiseksi

SAMKin ylempi AMK-opiskelija Mervi Seppälä etsi ja testasi opinnäytetyössään menetelmää, joka soveltuisi raskasmetallipäästöjen vähentämiseen ja tehostamaan yrityksen vesienkäsittelyä vastaamaan yrityksen lupaehtoihin nyt ja tulevaisuudessa.

Uusimmat uutiset

Rakennustekniikan opiskelijat Jari-Petteri Joutsenlahti ja Tomi Ahokas katsovat rakennuspiirroksia rakennustyömaalla.
| SAMK

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta hyvät valmiudet työelämään

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa voi suuntautua rakennustuotantoon, rakennesuunnitteluun tai LVI-suunnitteluun.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences is at SAMK-kampus Rauma.
SAMK-kampus Rauma
Beautiful day in Rauma ☀️🌼
#samk #mysamk #studyinfinland #rauma #visitrauma
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Rakennusalalla vaaditaan koko ajan uutta kilpailukykyistä osaamista ja siihen tarpeeseen koulutuksesta valmistuu uutta osaavaa työvoimaa. Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla opinnoistaan ja harjoitteluistaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan.
#rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Saatujen tulosten perusteella nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. #rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
https://t.co/rCMBsXo8lb

TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä https://t.co/LUbHdZmvuU

CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts
https://t.co/vVWW5fkcVH

Kari Lilja, Sirpa Sandelin ja Sanna Lindgen pohtivat Osaava yritys – Menestyvä yritys -blogikirjoituksessa, mikä tekee osaajasta asiantuntijan. https://t.co/DLRAzkkZ0Z