YAMK-opinnäyte: Moottorihuollot ja hankinnat kehitystyön kohteena

Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan ylemmän AMK-koulutusohjelman opiskelija Jarno Bergman tutki ja kehitti UPM Kymmene Oyj Suomen alueella olevien sellu- ja paperitehtaiden moottorihuoltoja ja -hankintoja.

17.6.2019 | Teksti: Jarno Bergman | Kuva: UPM Kymmene Oyj

PK4 paperikone.
PK4 paperikone.

Yhtenä nykyaikaisen kunnossapidon ongelmana eri tuotantolaitoksilla on prosessiin asennetun laitekannan hallinta ja ylläpito. Laite- ja komponenttitietojen perusteella johdetaan tarvittavien varaosien hankintaa sekä tarvittavan varaosavaraston ylläpitoa kustannustehokkaasti sekä käyttövarmuutta vaarantamatta. UPM Kymmene Oyj Suomen sellu- ja paperitehtailla on käytössä toimintopaikoilla yhteensä yli 33 000 oikosulkumoottoria, ja erilaisia nimikkeitä noin 8600 kappaletta.

Tavoitteena oli kehittää toimintatapoja ja toimintamalli, jolla tarvittavan varaosamoottorin tunnistaminen on helpompaa, tarvittavien varaosamoottorien määrä on pienempi, toimitusvarmuus parempi sekä toimitusajat lyhyempiä.

Näistä lähtökohdista Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan ylemmän AMK-koulutusohjelman opiskelija Jarno Bergman lähti tutkimaan ja kehittämään UPM Kymmene Oyj Suomen alueella olevien sellu- ja paperitehtaiden moottorihuoltoja ja -hankintoja.

Standardimoottorimallin avulla voidaan optimoida moottorien varastointi ja hankinta

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimintatapoja ja toimintamalli, jolla tarvittavan varaosamoottorin tunnistaminen on helpompaa, tarvittavien varaosamoottorien määrä on pienempi, toimitusvarmuus parempi sekä toimitusajat lyhyempiä. Tämän kehitystyön tuloksena syntyi UPM FIN -standardimoottorimalli rajatulle 1,1–45 kW tehoalueelle. Tehoalueen rajaus on perusteltu sillä, että tehoalueen moottorit ovat suhteellisen pienikokoisia ja yleensä varustettu turvakytkimellä, jolloin moottorin asennus on yksinkertaista ja mahdollisesti tarvittavat muutostyöt ovat yksinkertaisia toteuttaa.

UPM FIN -standardimoottori luotiin eri käytössä olevien moottorijännitteiden 400 V, 690 V ja 500 V, pyörintänopeuksien 1000 rpm, 1500 rpm ja 3000 rpm sekä asennusasentojen B3 ja B5 mukaisesti 14 eri tehoportaalle, joille jokaiselle luotiin eri variaatioiden mukainen moottori. Lisäksi suorat käytöt ja taajuusmuuttajakäytöt vaativat omat standardinsa. Tästä seuraa se, että uusien nimikkeiden määrä nousi 840 kappaleeseen (määrä on kuitenkinhuomattavasti pienempi kuin lähtökohta).

Opinnäytetyön yhteydessä luodun standardimoottorimallin perustana on oikosulkumoottoreita koskevat IEC-standardit IEC 60034 ja 60072-1, jotka määrittelevät oikosulkumoottoreiden mekaaniset mitat eri runkokoille ja asennusasennoille. Samalla luotiin myös ohjeistus ja toimintatavat standardimoottorimallin käyttöönottoon sekä nimikkeistön luomiseen SAP-toimintajärjestelmään.

Käyttöönoton yhteydessä suoritettavan oikosulkumoottoreiden kenttäkartoituksen ja nimikeharmonisoinnin avulla saavutetaan standardimoottorien osalta paikkansapitävä tieto näiden moottoreiden käyttökohteista ja määristä, jolloin tämän tiedon avulla voidaan optimoida moottorien varastointi ja hankinta. Standardimoottorimalli on lisäksi rakennettu niin, että sitä on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa isompiin moottorikokoihin.

Lisätiedot:
Jarno Bergman
+358 40 1677 966

jarno.bergman@upm.com

Bergman, J. 2019. Moottorihuoltojen ja -hankintojen kehittäminen. Opinnäytetyö. Tekniikan ylempi AMK -koulutusohjelma. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö on luettavissa sähköisessä muodossa Theseus-tietokannassa.

Lisää aiheesta

| SAMK

SAMK palkitsi parhaat opinnäytetyöt

SAMKissa palkitaan parhaat opinnäytetyöt vuosittain järjestettävässä Osaaja-opinnäytetyökilpailussa neljässä eri sarjassa. Vuoden 2019 opinnäytetyökilpailuun osallistuivat kaikki vuoden 2018 aikana valmistuneet opinnäytetyöt, joiden arvosana on paras eli 5. Kilpailutöitä oli kaikkiaan 120. Osaajat palkittiin vuosittaisen publiikin eli valmistujaisjuhlan yhteydessä 14.6.2019.
| Opinnäytetyö

Opinnäyte: Raskasmetallipäästöjen vähentäminen ympäristön suojelemiseksi

SAMKin ylempi AMK-opiskelija Mervi Seppälä etsi ja testasi opinnäytetyössään menetelmää, joka soveltuisi raskasmetallipäästöjen vähentämiseen ja tehostamaan yrityksen vesienkäsittelyä vastaamaan yrityksen lupaehtoihin nyt ja tulevaisuudessa.

Uusimmat uutiset

| TKI

SAMKilla lähes miljoonan euron rahoitus tekoälyn hyödyntämiseen lääketieteellisessä tutkimuksessa

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) tutkimushankkeelle Data Lake Innovation Testbed for Future Hospitals myönnettiin rahoitusta 575 000 euroa. SAMK sijoittaa tutkimukseen myös omaa rahoitusta 325 000 euroa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Physiotherapy Week – suomalaista fysioterapiakoulutuksen osaamista Eurooppaan. SAMKissa on menossa REHAB-projektin järjestämä kansainvälinen intensiiviviikko.
Ilmoittaudu mukaan luennoille: bit.ly/2J8l3Ay
... See MoreSee Less

View on Facebook

Physiotherapy Week – suomalaista fysioterapiakoulutuksen osaamista Eurooppaan. SAMKissa on menossa REHAB-projektin järjestämä kansainvälinen intensiiviviikko.
Ilmoittaudu mukaan luennoille: https://bit.ly/2J8l3Ay
#REHAB #SAMK #fysioterapia #physiotherapy #koulutus

SAMKin perinteinen avoimien ovien päivä OpenSAMK järjestetään tänä vuonna koronatilanteesta johtuen etänä. Livelähetystä voi seurata SAMKin YouTube-kanavalla 25.11. klo 13-15 välillä.
https://www.samk.fi/uutiset/samk-jarjestaa-avoimet-ovet-etana-25-11/
#samk #mysamk #opensamk

Feelix - Tulevaisuuden työtaidot -hanke edustaa SAMKia TKI-Kärjet 2020 -kilpailussa videolla "The new F-word".
Äänestä antamalla yläpeukku Youtubessa 2.12.2020 mennessä.
#tkikärjet2020 #feelix #tulevaisuudentyötaidot #tki #amk

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVmITS2zS2n4sFQdixv_6eRrDMAYYrRBn

SAMK tarjoaa ainoana Suomessa englanninkielisen, kansainvälisiin tarpeisiin vastaavan hyvinvointiteknologian koulutusohjelman.

Welfare Technology (Master) -koulutuksen hakuaika 10.-31.3.2021!

#samk #mysamk #welfaretechnology

https://bit.ly/39fd93k

Universities of applied sciences have approved a joint programme for #sustainabledevelopment and #responsibility. The goal of the programme is a sustainable, responsible and #carbonneutral university of applied sciences by 2030.

https://www.samk.fi/en/uutiset/universities-of-applied-sciences-sustainable-development-skills-for-everyone/