Etsi

Vuoden 2018 kirjastotilastot: SAMKin kirjaston verkkoaineistojen ja tilojen käyttö kasvussa

Kirjastotilojen uudistaminen ja panostus digitaalisen aineiston hankintaan ja käyttöön näkyvät juuri julkaistuissa viime vuoden tilastoluvuissa.

5.6.2019 | Teksti: Harri Salminen

Vuosi 2018 oli kirjastolle ensimmäinen eheä toimintavuosi Porin kampuksen valmistumisen ja kampuskirjastojen yhdistämisen jälkeen. Tieteelliset kirjastot ovat jo pitkään koonneet kattavasti vuositilastoja – niin myös SAMK kirjasto. Menneen vuoden vertailu aikaisempiin kertoo kirjastonkäytön muuttumisesta.

SAMKin kirjasto panostaa verkkoaineistojen hankintaan ja käyttöön. Digitaalisen aineiston osuus hankinnoista kasvoi ja oli 75 %. Ammattikorkeakoulukirjastoissa vastaava luku oli keskimäärin 65 %.

Kirjaston hankkimien e-kirjojen, verkkolehtien ja verkkopalvelujen käyttö on lisääntynyt vuosi vuodelta. Tämä ei ole kuitenkaan vähentänyt kirjastossa asiointia. Oppimisympäristöiksi uudistetut tilat Porissa ja Raumalla ovat osoittautuneet toimiviksi ja niitä hyödynnetään ahkerasti. Kirjastokäyntien määrä on kasvanut.

– Kirjaston tilastoluvuista voidaan nähdä joitakin selviä trendejä toiminnan kehittymisestä. Fyysisten kirjastokäyntien määrä väheni kirjastoissamme vuosien ajan, kunnes pari vuotta sitten uusien kirjastotilojen ja vanhojen ajanmukaistamisten myötä kävijämäärämme kääntyivät nousuun. Taustalla on suurelta osin muutokset opiskelussa. Kurssikirjojen lainaamisesta on siirrytty ryhmätöiden tekemiseen ja kirjaston tiloja on muutettu vastaamaan paremmin nykyaikaisia oppimisympäristöjä. Verkkokäynnit ovat lisääntyneet vuosi vuodelta, kertoo kirjastopäällikkö Jussi Kärki.

Lue kirjastopäällikkö Jussi Kärjen kirjoitus kirjaston blogista: Kirjasto vaikuttaa – vai mitä sanovat tilastot?

 

SAMKin kirjaston vuosi 2018 lukuina

Lisää aiheesta

| Kirjasto

Intoa, tahtoa ja yhteistyötä – AMK-kirjastojen kehitys yksissä kansissa

Ammattikorkeakoulujen perustaminen tiedekorkeakoulujen rinnalle oli 1990-luvun merkittävä koulutuspoliittinen uudistus. Uudet pedagogiset vaatimukset asettivat kirjastotoiminnan aiempaa tärkeämpään rooliin. Kirjaston tuli olla kiinteä osa oppimisprosessia ja opetuksen laadun parantamista.
Opiskelija ja läppäri
| Kirjasto

SAMKin kirjasto hankkii e-kirjoja entistä kattavammin

Vuoden aikana on hankittu useita uusia e-kirjakokoelmia ja täydennetty aikaisemmin hankittuja verkkopalveluita kattavammalla sisällöllä. Kirjaston kokoelmat tarjoavat opiskelijalle yli 160 000 verkkojulkaisua.

Uusimmat uutiset

Kuukauden kuva Ottilia Roos Identiteetti grafiikanvedos
| Kuvataide

Kuukauden kuvassa Ottilia Roos: Identiteetti

– Grafiikka on minulle mielenkiintoista teknisyytensä sekä monipuolisuutensa vuoksi. Taiteenlajin äärettömät mahdollisuudet jaksavat hämmästyttää minua vieläkin. En pane pahakseni myöskään sitä, kuinka tunnen itseni pieneksi tiedemieheksi leikitellessäni erilaisilla grafiikan tekniikoilla. Tällä hetkellä nautin lääketieteeseen liittyvien aihealueiden kuvaamisesta, kirjoittaa Ottilia Roos, joka valmistui SAMKista kuvataiteilijaksi kesäkuussa 2019.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA