Väkivaltaa kokenut tarvitsee ammattilaisen, joka uskaltaa kohdata

Noin joka kolmas yli 15-vuotiaista suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. SAMK järjestää koulutusta eri alojen ammattilaisille, jotka kohtaavat juuri väkivaltaa kokeneita.

8.10.2019 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Pixabay

Someone hiding behind autumn leaves

Terveydenhoitajille, poliiseille, sosiaalityöntekijöille, ensihoitajille, opettajille, vanhustyöntekijöille ja muille ammattilaisille järjestettävät koulutukset tarjoavat kansainvälisiä ja kansallisia hyviä käytänteitä ja nostavat ammattilaisten tietoisuutta väkivallan uhrin kohtaamisen eri haasteita. 

Eri ammateissa kohdataan hetki sitten väkivaltaa kokeneita 

Moni päiväkodissa, koulussa, terveyskeskuksessa, sosiaalitoimistossa tai poliisissa toimiva ammattilainen kohtaa arjessaan juuri hetki sitten väkivaltaa kokeneita. Väkivaltaa kokeneen hyvä ensikohtaaminen ja ohjaus oikeisiin palveluihin tukee väkivallasta selviytymistä. 

Todella usein on niin, että väkivaltaa kokenut peittelee väkivaltaa, vähättelee tilannetta sekä syyllistää itseään. Kuinka tärkeää silloin onkaan, että ammattilaiset tiedostavat tämän, kertoo satakuntalainen väkivaltatyön ammattilainen. 

Kohtaamista oppii: nyt keskiössä vammaiset, ikääntyneet ja maahanmuuttajat 

SAMK on mukana kansainvälisessä Vivien (Victim Violence Educational network) -koulutushankkeessa. Siinä korostetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien naisten, kuten liikunta- tai kehitysvammaisten, ikääntyvien ja maahanmuuttajien kohtaamiseen tarvittavaa hienovaraista osaamista.   

Kaikilla ammattilaisilla on mahdollisuus toimia hyvänä kohtaajana, kunhan heillä on riittävästi tietoa. Toisinaan myös ammattilaiset tiedostamattomasti ylläpitävät sukupuolisuuteen ja väkivallan eri muotoihin liittyviä kulttuurisia toimintatapoja ja pahimmillaan tarkoittamattaan tuottavat uudelleen traumatisoitumisen kokemuksia.  

Ammattilaiset tuovat esille vahvasti koulutustarpeensa 

Vivien-hankkeen alkututkimuksen perusteella sosiaali-, terveyden ja kuntoutustyön ammattilaisista alle 15 prosentilla on täydennyskoulutusta väkivaltatyöstä, toteaa Marjo Keckman SAMKista 

SAMK kehittää koulutusta osana Vivien-hanketta yhdessä Suomen väkivaltatyön huippuosaajien Suomen Ensi- ja turvakotien liiton, Suomen Setlementin sekä ankkuritiimiensekä muiden Euroopan väkivaltatyön osaajien kanssa. Mukana on Italian, Kroatian ja Bulgarian väkivaltatyön ammattilaisia.  

Suomi tuo hankkeeseen kehotietoisuusosaamista 

Suomi tuo hankkeeseen erityisesti kehollisuutta ja kehotietoisuutta hyödyntäviä menetelmiä väkivaltaa kohdanneiden auttamistyössä. Näiden menetelmien avulla väkivaltaa kokeneita voidaan kohdata ja auttaa uudella tavalla.   

Kehollisuuden hyödyntämisen ja kehotietoisuuden edistämisen on todettu viime aikaisissa neurofysiologisissa ja neuropsykologisissa tutkimuksissa olevan tärkeä apuväline traumasta selviytymisessä, kertoo Satu Vaininen. 

--

Syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana järjestetään ammattilaisille kuusi seminaaria. Niissä opetellaan kohtaamista sekä päivitetään ammattilaisten tietoa väkivaltaan liittyvistä ilmiöistä ja palveluihin ohjaamisesta – liittyen muun muassa lähisuhde-, seurustelusuhde- ja kunniaväkivaltaan. Lisäksi hankkeen osana koulutetaan Satakunnassa kehiteltyä SomeBody®-menetelmän sovellusta väkivaltaa kokeneiden pidempijänteisessä auttamistyössä. 

Aloitusseminaari Porissa 15.10 klo 9-16, katso ohjelma. Päivässä ovat mukana Suomen Ensi- ja turvakotien liitto, Porin ensi- ja turvakoti, Setlementtiliitto, Setlementti Tampere ja Loistosetlementti. Katso myös hankkeen muut seminaarit.

Lisätietoa:
Satu Vaininen 044 7103865, satu.vaininen@samk.fi  

Lisää aiheesta

SomeBody-kehittäjät
| Hyvinvointi ja terveys

Kehotietoisuus auttaa lasta rentoutumaan ja ymmärtämään itseään ja muita

SAMKissa kehitetty SomeBody®-menetelmä edistää tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehotietoisuutta hyväksi käyttäen. Toiminnassa tarkastellaan ohjatusti omaa kehoa, ajatuksia ja tunteita.
| Hyvinvointi ja terveys

SomeBody® auttaa itseluottamukseen

Ihmisen hyvinvointi on rakennettu niin, että kehon, mielen ja ympäristön tulisi olla synkronissa keskenään. Jos jossain jokin mättää, täytyy olla välineitä sen työstämiseen. SomeBody-menetelmän on viime vuosien aikana koettu tukevan lasten, nuorten ja aikuisten minäkäsitystä ja itsetuntoa.

Uusimmat uutiset

Rakennustekniikan opiskelijat Jari-Petteri Joutsenlahti ja Tomi Ahokas katsovat rakennuspiirroksia rakennustyömaalla.
| SAMK

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta hyvät valmiudet työelämään

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa voi suuntautua rakennustuotantoon, rakennesuunnitteluun tai LVI-suunnitteluun.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences is at SAMK-kampus Rauma.
SAMK-kampus Rauma
Beautiful day in Rauma ☀️🌼
#samk #mysamk #studyinfinland #rauma #visitrauma
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Rakennusalalla vaaditaan koko ajan uutta kilpailukykyistä osaamista ja siihen tarpeeseen koulutuksesta valmistuu uutta osaavaa työvoimaa. Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla opinnoistaan ja harjoitteluistaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan.
#rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Saatujen tulosten perusteella nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. #rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
https://t.co/rCMBsXo8lb

TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä https://t.co/LUbHdZmvuU

CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts
https://t.co/vVWW5fkcVH

Kari Lilja, Sirpa Sandelin ja Sanna Lindgen pohtivat Osaava yritys – Menestyvä yritys -blogikirjoituksessa, mikä tekee osaajasta asiantuntijan. https://t.co/DLRAzkkZ0Z