Ulla Tuomisen Säätiö julistaa haettavaksi 100 000 euron juhla‐apurahan

Ulla Tuomisen Säätiö julistaa haettavaksi apurahan, jonka teemaa ohjaavat sähkö, tietotekniikka, ympäristö, ekologia ja talous. Apurahan teemana on autoilun energiatekniset ratkaisut.

12.8.2021 | Teksti: Ulla Tuomisen Säätiö | Kuva: Pixabay

Ulla Tuomisen säätiö on DI Ulla Tuominen‐Karosuon 10.3.1990 perustama yksityinen ja yleishyödyllinen säätiö. Sähköliiketoiminnan keskellä syntyneenä, kasvaneena ja koko aktiivisen työikänsä toimineena, Ulla Tuominen‐Karosuo päätti kohdistaa säätiön myöntämät tukirahat sähkötekniikan ja sitä lähellä olevien alojen tutkimukseen. Tuominen‐Karosuo oli ensimmäinen nainen, joka valmistui diplomi‐insinööriksi Teknillisen korkeakoulun sähköosastolta.

Vuosien saatossa hankkeiden kirjo on liikkunut koulutuksesta avaruustekniikkaan automaation, sähkötekniikan ja tietotekniikan rinnalla. Säätiön apurahojen vuosittainen jakosumma on ollut viime vuosina noin 300 000 €, joten säätiöstä on jo nykyisen historiansa aikana tullut merkittävä tutkimusta rahoittava säätiö. Säätiön apurahojen hyödyntäjiä löytyy melkein kaikista yliopistoistamme ja osasta ammattikorkeakouluja. Tutkimushankkeissa apurahojen käyttö korostuu erityisesti omarahoituksena, jolloin pienempikin summa mahdollistaa omalta osaltaan ison hankerahoituksen saannin.

Säätiö on ollut jo usean kauden mukana post doc‐poolissa, joka rahoittaa tuoreiden tohtoreiden kansainvälistymistä. Lisäksi säätiö jakaa palkintoja näiden alojen merkittävistä teoista, saavutuksista ja soveltamiskelpoisista ideoista.

Säätiön perustajalle olivat alusta lähtien tärkeänä palkitsemisen kohteena myös nuoret ja koululaiset. Säätiö kannustaa alueen peruskoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten oppilaita teknologian ja matemaattis‐luonnontieteiden pariin järjestämällä alaan liittyviä kilpailuja ja palkitsemalla niissä onnistuneita. Säätiö jakaa myös stipendejä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Porin yksikön opiskelijoille menestyksestä sähkö‐, automaatio‐ ja IT‐opinnoissa.

Säätiön toimintaan ovat sen olemassaolon ajan liittyneet erikoisapurahat ja niistä ensimmäisen teemana jo vuonna 1993 oli perustajan valveutuneiden edelläkävijäajatusten mukaisesti ympäristö, siitä huolehtiminen ja sen tilan parantaminen.

Sinisävytteinen abstrakti kuva

Apuraha haettavissa

Nyt juhlavuoden kunniaksi säätiö julistaa haettavaksi apurahan, jonka teemaa ohjaavat sähkö, tietotekniikka, ympäristö, ekologia ja talous. Apurahan teemana on autoilun energiatekniset ratkaisut. Esimerkkejä mahdollisista ratkaisualueista ovat sähkö‐, hybridi‐ ja akkutekniikka, lataustekniikka, vety- ja vetyvarastoteknologia sekä lataus‐ ja tankkausverkostot.

Apurahan suuruus on 100 000 euroa ja se voidaan jakaa yhdelle tai useammalle tutkimushankkeelle soveltamalla säätiön hakuohjeita. Hakuaika 12.8.2021 – 31.10.2021

Lisätietoja: Säätiön hallituksen puheenjohtaja Cimmo Nurmi (cimmo.nurmi@samk.fi) sekä ullatuominen.fi

Juhla-apurahan teemaan herättäviä ajatuksia

Kokonaisnäkemys sähköautoilun systeemisestä kehittämisestä harvaan asutussa kylmässä maassa, jossa on kehittynyt jakeluverkko.

EU:ssa autoteollisuus on ohjattuna nopeasti lisäämässä sähköautojen ja hybridien osuutta autokannassa. Päämarkkinoilla asutus on tiheämpää, kotitalouksien käytettävissä olevat sähköliittymät usein heikkotehoisia ja 1‐vaiheisia. Talvi on lämpimämpi.

Autoteollisuus on nopeutuvasta siirtymästä huolimatta vielä paljolti kiinni hybridimalleissa polttomoottorin mekaanisesta kytkennästä voimansiirtoon. Polttomoottorin käsittely ”varavoimageneraattorin” voimanlähteenä ei ole vielä yleistynyt.

Suurin osa ajetuista päivittäisistä automatkoista on alle 100 km ja hyvin huomattava osa alle 200 km. Tämä kannustaa miettimään sähköistyksen kehityksen ohjaamista kevyihin ratkaisuihin ja luovuuden käyttöön pitempien matkojen mahdollistamiseen.

Samalla on syytä välttää yli‐investoinnit pikalatausinfraan. Esimerkiksi vetyteknologia voi tuottaa vaihtoehtoja, joissa sähkö‐vety‐hybridillä saavutetaan paljon taloudellisemmin ratkaisu pitkään toimintamatkaan.

Kokonaisratkaisu voi sisältää vapaasti valittavia ratkaisuja (seuraavat ajatuksia herättävinä esimerkkeinä)

 • hybridiauton peruskytkennästä, jossa polttomoottori ei ole kytketty mekaanisesti voimansiirtoon ja samalla kokonaispainolla saavutetaan pitempi toimintamatka, mitä myös paikallinen autoverotus voisi suosia
 • välikoon akkuvaihtoehdon (100 ‐ 200 km) sähköauton toimintamatkan lisäys mukaan otettavalla varavoimalla (lisäakusto, polttomoottori, tulevaisuudessa myös vety / polttokenno, tai muu ratkaisu)
 • tiekartan vetyteknologian ja sähköauton ”fuusioon”
 • hybridin lämmityksen siirtäminen sähkölämmitykseksi
 • latausliitännän käyttömahdollisuus auton esilämmitykseen pakkaskeleillä
 • auton ja kuljettajan välinen digitaalinen kommunikaatio
 • latauksessa ajattelun ja mahdollisuuksien ohjaaminen siihen, että ”hidas” lataus (1x8A … 3x16A) on sähköautoilun normi ja nopea kaupallinen lataus vain poikkeus
 • nopean latauksen vaihtoehtona mukaan otettavat tai vuokrattavat varaenergiajärjestelmät
 • auton kotilatauspaikan ja työpaikkojen latausinfran digitalisoinnin kehityspolku
 • latausinfran vaihtoehtoinen sijoittaminen sähköverkon tarjoamiin edullisiin liityntäpisteisiin ”kylmäasemiksi”
 • latauksessa olevan sähköautokannan muodostaman reservin hyödyntäminen takaisin verkkoon ongelmatilanteissa
 • käytetyn akkuteknologian markkinat ja kierrätys

12.8.2021 | Teksti: Ulla Tuomisen Säätiö | Kuva: Pixabay

Lisää aiheesta

Ulla Tuomisen säätiön tutkimusapurahan saaneet 2018 haku. Fahimed Farahnakian
| Teknologia

Ulla Tuomisen säätiöltä 249 000 euroa tutkimusrahoitukseen ja tohtoreiden kansainvälistymiseen – SAMKin tutkijoille rahoitusta kolmeen hankkeeseen

Ulla Tuomisen säätiö rahoittaa tutkimusta sähkö‐ ja tietotekniikan sekä niitä lähellä olevia alueilla. Syksyn 2018 tutkimushaussa säätiölle lähetettiin 41 hakemusta, joista kahdeksalle myönnettiin rahoitus, yhteensä 149 000 euroa. SAMK on mukana kolmessa rahoitusta saaneessa hankkeessa.
| Teknologia

Ulla Tuomisen säätiö jakoi yli 300 000 euroa tutkimukseen ja koulutukseen

Ulla Tuomisen säätiö rahoittaa tutkimusta sähkö‐ ja tietotekniikan sekä niitä lähellä olevia alueilla. Rahoitushaku kohdistui tällä kertaa tutkimushankkeiden lisäksi teknis‐luonnontieteellisten alojen koulutuksen kehittämishankkeisiin.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Syksyn 2021 korkeakoulujen yhteishakuun jätettiin valtakunnallisesti yhteensä noin 34 400 hakemusta. Kaikkien haussa olleiden AMK-tutkintojen keskuudesta yhdeksänneksi suosituin oli SAMKin Liiketalouden verkkototeutus. @yleuutiset #katsetulevaisuuteen
https://yle.fi/uutiset/3-12102237

SAMKiin oli syksyn hauissa yhteensä 3033 hakijaa. Valtakunnallisessakin vertailussa huippusuosituksi nousi Liiketalouden verkkototeutus, johon oli yli tuhat hakijaa. #yhteishaku #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/syksyn-haut-paattyivat-liiketalouden-verkkototeutus-edelleen-huippusuosittu/

Kuvataiteen opiskelijat ovat luoneet taideteoksia, jotka johdattelevat katsojansa seikkailulle tulevien mestareiden mielenmaisemaan. Näyttely on avoinna SAMK Taidekoulun kampuksen galleriassa lokakuun alkupuolelle asti. #katsetulevaisuuteen #kuvataide
https://www.samk.fi/uutiset/kahden-kerroksen-vakea-taidekoulun-sadonkorjuu/

Huittisista Urjalaan johtava Taikayöntie on yksi maamme virallisista matkailuteistä. Reitti halutaan uuteen kukoistukseen. SAMKin vetämä ideointitilaisuus pidetään Punkalaitumen kunnantalossa torstaina 30.9. @kokemaenjoki #samk #katsetulevaisuuteen
https://www.kokemaenjokilaakso.fi/2021/09/14/taikayontie-uuteen-kukoistukseen-ja-matkailukartalle/

Uunituoreessa videossa esitellään, miten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä on arvioitu KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa -hankkeen pilottikohteissa. #hiilijalanjälki #hiilikädenjälki #katsetulevaisuuteen #kestävästiamk
https://youtu.be/nNZTPqrNjeA