Työmaaopinnoissa tulevat rakennusinsinöörit saavat yhdistää teorian ja käytännön

Työmaaopinnoiksi kutsutaan SAMKissa rakennusalan opintokokonaisuutta, joissa opiskelija suorittaa rakennustyömaalla opintoja koko kolmannen opintovuoden kevään ajan. Yrityksen, jossa työmaaopinnot suoritetaan, saa opiskelija itse valita. Opinnot voi siis suorittaa missä päin Suomea tahansa.

13.5.2022 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Mari Kujala

Jere Mäkelä seisoo rakennuksen edessä rakennustyövaatteisssa.

Jere Mäkelän mielestä parhaiten oppii käytännössä.

– Moni opiskelija on sanonut, että on hienoa, kun opittua teoriaa on nyt päässyt oikeasti soveltamaan ja hyödyntämään. Työmaaopinnot ovat lisäksi tukeneet opiskelijoiden työllistymistä ja opinnäytetyöaiheiden saamista, lehtori Mari Kujala kertoo.

Hän sanoo, että yhteistyö yritysten kanssa on tiivistä. Tänäkin keväänä 34 opiskelijaa suoritti työmaaopintoja. Molemmat tahot voittavat. Työnantaja saa opiskelijan myötä erilaisia näkökulmia ja ehkä jopa uuden työntekijän. Opiskelija pääsee näkemään käytännössä asiat, joita on käyty teoriassa läpi aiemmin.

Kirsikka kakun päälle

Joona Laivo on aina tiennyt haluavansa työskennellä rakennuksien parissa. Kiinnostus rakentamiseen alkoi jo pikkupoikana isän omistamassa rakennusliikkeessä.

– Rakennusalassa eniten kiinnostaa alan monipuolisuus ja sen mukana tuomat haasteet. Monille työsuoritteille ei ole aina yhtä ainoaa oikeaa tapaa. Mielekkäintä onkin pohtia asiaa ja löytää sopivin ratkaisu kullekin haasteelle, hän sanoo.

Opintojen paras ja mieleenpainuvin anti on hänen mielestään ollut juuri työmaaopinnot.

– SAMKissa opetus on ollut laadukasta ja ajantasaista. Työmaaopintojen aikana oli kiva huomata, että tätäkin asiaa oli opinnoissa käyty läpi ja harjoiteltu. Jakso oli kuin kirsikka kakun päälle. Se syvensi aiemmin opitut asiat.

Laivolla työmaaopintojen päätavoitteet olivat kerrostalon holvin betonointi, kerroksen rautojen ja elementtien tilaus, massoittelu sekä purkulujuus.

– Minulla kävi hyvä tuuri, sillä harjoittelupaikassani meillä oli työnjohdosta pulaa. Pääsin siis osallistumaan työmaan yleisiin tehtäviin ihan toden teolla. Paikan esimies sanoikin, että hänellä on oma lehmä ojassa minun suhteeni. Hän tarkoitti, että he yrityksessä koittavat mahdollisimman hyvin opettaa minua sillä silmällä, että voisin jäädä heille töihin jakson jälkeen. Oli mukava huomata yrityksen panostus opetukseen.

Laivo suoritti opinnot Porissa isolla kerrostalotyömaalla. Hän kertoo oppineensa, että työtä johdetaan työmaalta eikä toimistolta. Vaikka kuinka hyvin laatisi aikataulut ja tehtäväsuunnitelmat, niin muuttujia on paljon ja niihin pitää varautua. Tulee olla hyvä paineensietokyky – pitää osata soveltaa, informoida muita ja koittaa pitää pyörät pyörimässä.

– Olen myös huomannut, että kannattaa mennä omalle epämukavuusalueelle ja tarkastella asioita ulkopuolisen silmin. Tulee olla ulospäinsuuntautunut ja katsoa asioita kauaskantoisesti, hän sanoo.

Hän sai työmaaopintojen aikana huomata, että on ihan oikealla alalla.

– Innolla odotan valmistumista ja siirtymistä työelämään näihin tehtäviin.

Työmaaopinnoista suoraan kesätöihin

Myös Jere Mäkelän rakennusinsinööriopinnot alkavat olla loppusuoralla. Hän suoritti keväällä työmaaopinnot Vähärauman koulun rakennustyömaalla. Syksyyn on jäänyt vielä muutama opintojakso ja opinnäytetyön tekeminen.

Mäkelä halusi opiskella juuri rakennusalaa, koska sen työtehtävät ja työkohteet ovat monipuolisia. Häntä motivoi käytännönläheisyys. Teoriaopintojen lisäksi opintoihin kuuluu käytännön harjoituksia, kuten laboraatioita.

– Esimerkiksi betonitöiden laboraatioissa valmistimme betonia ja laskimme siitä lujuuksia. Se oli mielenkiintoista, Mäkelä kertoo.

Eniten hän kokee kuitenkin oppineensa juuri työmaaopinnoissa ja niitä edeltävällä tuotannonohjaus-opintojaksolla.

– Työmaaopinnoissa olen saanut tehdä monipuolisesti erilaisia työtehtäviä – on ollut laskemista, mittaamista ja työturvallisuuteen liittyviä tehtäviä, hän sanoo. Hän kertoo jännittäneensä työmaaopintoja pitkään, mutta kertoo, ettei siihen ollut mitään syytä. Kaikki on sujunut hyvin.

Mäkelää onnisti, hän pääsi työmaaopinnot tarjonneelle rakennustyömaalle myös kesätöihin. Tulevaisuudessa hänellä siintää haave työnjohdon tehtävistä rakennusalalla.

13.5.2022 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Mari Kujala

Lisää aiheesta

Suvi Grönroos SAMKin Porin kampuksen kirjastossa.
| Opiskelijatarina

Mukana vanhempien rakennusprojekteissa – Suvi on aina halunnut insinööriksi

Suvi Grönroosin mielestä rakennus- ja yhdyskuntatekniikka on mielenkiintoisin ala, mitä SAMKissa voi opiskella. Syksyllä 2021 alkoi hänen neljäs opiskeluvuotensa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tuotantopainotteisella puolella.
Markus Kallunki rakennusvarusteissa kylpyhuoneessa.
| Rakentaminen

Rakennusinsinöörinä parasta on työn monipuolisuus

Markus Kallunki valmistui SAMKista vuonna 2013 rakennusinsinööriksi ja työskentelee nykyään Veljet Mäkelä Oy:llä rakennuspuolen vastaavana työnjohtajana.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.