Tutkijoiden ja ammattilaisten verkosto kehittää älyvaatteita ja -huonekaluja

Toimintakykyrajoitteisten osallisuutta edistävien älyvaatteiden ja älyhuonekalujen kehitystyö saa taakseen laajan verkoston eri alojen tutkijoita ja ammattiosaajia.

9.3.2021 | Teksti: TEKOS-hanke | Kuva: Jakub Wittchen

Kuvassa Santeri Saari ja ikäihmiset selkäpäin.
Santeri Saari esittelee MeWet-kodissa ikäihmisille mm. kasvojentunnistusjärjestelmän sisältävää älypeiliä, jonka suunnittelussa hän on ollut mukana.

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu saivat opetus- ja kulttuuriministeriöltä 497 150 euron erityisavustuksen verkostohankkeelleen TEKOS-teknologialla osallisuutta – verkostolla vaikuttavuutta. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä teknologian, toimintaterapian, logopedian sekä erityispedagogiikan ja moniammatillisuuden tutkijat, opettajat, opiskelijat ja työelämän ammattilaiset.

TEKOS-hankkeessa rakennetaan älyvaate- ja älyhuonekaluteknologian ympärille monialainen verkosto, jonka tavoitteena on edistää teknologian avulla kaikenikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten osallisuutta elämän eri osa-alueisiin harrastuksista aina koulutukseen ja työelämään.

Verkoston toiminta perustuu jatkuvasti kehittyvään koulutukseen ja tutkimukseen sekä korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutukseen. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalleja moniammatilliseen korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön ja valmiita älyvaate- ja älyhuonekalukonsepteja.

Hanke lisää osallisuuden mahdollisuuksia esimerkiksi esteettömän viestinnän mahdollistavilla puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikointimenetelmillä, jotka perustuvat älyvaate- ja huonekaluteknologiaan ja joita voi hyödyntää erilaisissa toimintaympäristöissä.

– Verkoston teema-alue on yhteiskunnallisesti merkittävä. Osallisuuden edistäminen on osa hallituksen ja EU:n tavoitteita. Se on nostettu keskeiseksi keinoksi torjua köyhyyttä, vähentää eriarvoisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Erityisesti uusilla älyvaate- ja älyhuonekaluteknologioilla ja innovaatioilla on suuri potentiaali osallisuuden tukemisessa, sanoo hankkeen asiantuntija tutkijayliopettaja Sari Merilampi Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Akatemiatutkija Johanna Virkki tutkii ja kehittää älyvaateteknologiaa Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa. Hänen lisäkseen Tampereen yliopistosta tutkimushankkeessa on mukana logopedian yliopistonlehtori Tiina Ihalainen yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Virkki ja Merilampi arvioivat, että Suomessa on älyvaate- ja huonekalutuotannossa kansainvälisesti merkittävää teknologiaosaamista, jota voidaan moniammatillisen verkoston avulla kanavoida osallisuuden tukemiseen.

– Synergiaetuja löytyy varmasti, sillä osallisuutta tukevan teknologian ja esteettömän viestinnän parissa työskentelevät toimijat ja toiminnot ovat vielä pirstaloituneita, toteaa Ihalainen.

Turun yliopistossa hanketta toteuttaa kaikkien tiedekuntien yhteinen Sote-akatemia, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää monialaista koulutusta, tutkimusta ja yhteistyötä muiden korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden kanssa.

– Moniammatillisen toimintatavan edistäminen, asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen ja näihin liittyvien uusien monialaisten toimintamallien kehittäminen ovat ydinosaamistamme, joten mukana oleminen tässä hankkeessa on todella kiinnostavaa, toteaa Sote-akatemian toimintaa luotsaava tutkimuspäällikkö Miia Tuominen.

– Lisäksi Sote-akatemian toimijoiden myötä hankkeessa muun muassa vahvistetaan dialogisuutta monialaisen yhteistyön punaisena lankana sekä kehitetään pedagogisia ratkaisuja kaikkien osallisuuden mahdollistamiseksi, kertoo erityispedagogiikan yliopistonlehtori Jaanet Salminen.

Oulun ammattikorkeakoulusta hankkeessa on mukana toimintaterapian asiantuntijoina lehtorit Maarit Virtanen ja Pirjo Lappalainen. Toimintaterapian näkökulmaa hyödynnetään suunniteltaessa asiakaslähtöisiä ja esteettömiä ratkaisuja käyttäjien osallisuuden edistämisessä. Hankkeessa voidaan hyödyntää Oamkille rakennettua Mahdollistavaa Kotia, jota käytetään oppimis-, testaus- ja kehittämisympäristönä terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen tuotekehityksessä sekä koulutuksissa.

 

 

Lisätiedot:

Sari Merilampi, yliopettaja, hyvinvointia edistävän teknologian tutkimusryhmän vetäjä
p. 044 710 3171
sari.merilampi@samk.fi

Jenni Huhtasalo, erikoistutkija
p. 044 710 3047
jenni.huhtasalo@samk.fi

 

 

9.3.2021 | Teksti: TEKOS-hanke | Kuva: Jakub Wittchen

Lisää aiheesta

Kaatumisen ilmaisemiseen käytettävää robottia on esitelty messuilla Tukholmassa ja Milanossa. Kuva: Jakub Wittchen
| Teknologia

Kerro, kerro kuvastin, mikä on päivän sää ja kuka tulee käymään – Ikäihmiset pääsevät nyt testaamaan heille suunniteltuja älyteknologian tuotteita

SAMK on kehittänyt ikäystävällisiä huonekaluja ja muita senioreille sopivia älytuotteita kansainvälisessä BaltSe@nioR-hankkeessa, jonka tuloksia esitellään 19.–22. marraskuuta Ulvilan MeWeT-älykodissa. Omia prototyyppejään paikalle tuovat myös kansainväliset kumppanit Puolasta, Norjasta ja Saksasta. Ikäihmisiä Suomesta ja kumppanimaista saapuu testaamaan kehitystyön tuloksia käytännössä.
Krista Toivonen RoboAI:n laboratoriossa.
| Teknologia

Opettajat janoavat teknologiatietoa – HyteOpe terveys- ja hyvinvointiteknologiakoulutuksella varmistetaan ajantasainen opetus

Teknologia näkyy yhä vahvemmin perus- ja ammattiopetuksen opetussuunnitelmissa. Opettajia tuetaan tarjoamalla ammattitaitoa lisääviä SAMKin lisäkoulutuksia osana RoboAI:n STEM-toimintaa. Syksyllä 2019 alkaneessa opetushallituksen rahoittamassa HyteOpe-koulutuksessa sote- ja tekniikan alan ammatilliset opettajat saivat tärkeitä työkaluja terveys- ja hyvinvointiteknologian opettamiseen.

Uusimmat uutiset

Fysioterapeutti (AMK) Emilia Heikkilä
| Hyvinvointi ja terveys

Emilia rohkaisee: Uskalla hakea opiskelemaan unelma-alaasi

Fysioterapeutiksi SAMKista valmistunut Emilia Heikkilä haaveili pitkään alalla työskentelystä, mutta ajatus hakemisesta pelotti, koska suosittuun koulutukseen oli liian vaikea päästä. Nyt hän kannustaa muita rohkeasti hakemaan: – Aina joku pääsee. Niin kuin minä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.