Tradenomikoulutuksen päivillä pohdittiin yhteistyön mahdollisuuksia ja tavattiin kollegoja

SAMKissa järjestetyillä Tradenomikoulutuksen päivillä kokoontui ammattikorkeakoulujen väkeä ympäri Suomen. Päivillä tuotiin esiin monenlaisia näkökulmia tradenomikoulutukseen liittyen.

11.11.2022 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen

Luokkatila, jonka etuosassa paneelikeskustelijoita.

AMKareena-paneelikeskustelun teemana oli ”Digitaalinen transformaatio, tulevaisuus ja tradenomikoulutus”.

Aluksi kuultiin ajankohtaiskatsaus tradenomikoulutukseen. Haaga-Helian rehtori-toimitusjohtaja Minna Hiillos avasi kuulijoille Opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kasvun ohjelman linjauksia. Hän mainitsi, että linjauksen tavoitteena on muun muassa ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden määrän kolminkertaistaminen ja 50 % väestöstä korkeakouluttaminen vuoteen 2030 mennessä. Puheenvuorossa Hiillos toi esiin korkeakoulujen yhteistyön merkitystä.

Tiedolla johtamisen keskus BICin tutkimuspäällikkö Mikko Pakkasela kertoi puheenvuorossaan SAMKissa toteutetuista hankkeista, joissa hanketoiminta ja opetus ovat limittyneet toisiinsa erityisen hyvin. Hän toi esiin, että opetus ja tutkimus kehittyvät yhdessä – tutkimus tarvitsee opetusta ja opetus tutkimusta. Sitoutumisen haasteina hän kuitenkin näki muun muassa ajankäytön, tiedon jakamisen ja muutoksen nopeuden. Hanketoimintaan sitoutumisen motivaatiotekijöiksi hän mainitsi esimerkiksi opiskelun merkityksellisyyden, opetuksen ja tutkimuksen yhteistyön ja yritysten sitouttamisen onnistumisen.

Paneelissa pohdintaa digitaalisesta transformaatiosta, tulevaisuudesta ja tradenomikoulutuksesta

Toisen päivän aloitti AMKareena-paneelikeskustelu, jossa olivat mukana yliopettaja Heikki Haaparanta, yrittäjä Harri Ketamo, tutkimuksen vararehtori Cimmo Nurmi ja tradenomiopiskelija, opiskelijakunta SAMMAKKOn puheenjohtaja Nadja Grönfors.

Paneelissa käsiteltiin laajasti digitaalista transformaatiota, erityisesti sitä, miten yritykset pystyvät muuntautumaan siten, että ne voivat paremmin hyödyntää digitalisaatiota. Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että yritysmaailmassa hyötyvät ne, jotka osaavat hyödyntää dataa. Tämä pätee erityisesti teollisuuteen ja yleisesti ottaen kaikkeen liiketoimintaan.

Digitaalisuuden ensimmäisen murroksen muistutettiin olleen jo, nyt on käynnissä uusi murros. Ketamo huomautti, että valmistautuminen murroksiin on erittäin tärkeää, ja että on parempi, että valmistautuu silti, vaikka olisi riski valmistautua väärin. Hän sanoi, että lähes kaikki automatisoituu, paitsi taide ja yrittäjyys. Taide sisältää väljästi tulkiten luovuuden ja opetuksenkin.

Paneelissa keskusteltiin myös siitä, mikä oikeastaan on koulutusta vastaavaa työtä ja millaisia urapolkuja tradenomeilla voi olla. Tradenomikoulutuksen osalta nähtiin tärkeäksi, että siinä opetetaan alan tärkeimmät, pysyvät asiat. Opetussuunnitelmien tulisi silti olla ajankohtaisia, mutta toisaalta aikaa kestäviä ja ehdottoman totuudenmukaisia.

Päivillä kuultiin myös SAMKin kumppaneiden ja tradenomialumnien kuulumisia sekä katsauksia opiskelijavalintoihin ja DigiVisio2030-hankkeeseen.

11.11.2022 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen

Lisää aiheesta

Satakunnan OsuuskaHarri Tuomi (oik.) keskustelee kumppanuustapaamisessa Jari Iisakkalan kanssa.
| SAMK

SAMK ja Satakunnan Osuuskauppa tiivistävät yhteistyötä

SAMK on tehnyt Satakunnan Osuuskaupan kanssa pitkään yhteistyötä. Virallinen kumppanuussopimus tehtiin muutama vuosi sitten. Kumppanuudella on tavoiteltu yhteistyön syventämistä, laajentamista ja systematisointia sekä uusia yhteistyömuotoja.
Mira Syrenius koulutti verkkokauppiaita Villilän Kartanolla.
| Liiketoiminta

SAMKissa tuetaan satakuntalaisten yritysten kasvua verkossa

SAMKilla on merkityksellinen rooli alueen yrityselämän vaikuttajana. SAMKissa on muun muassa käynnissä hanke, jonka tarkoituksena on auttaa alueen mikro- ja pk-yrityksiä selviytymään koronakriisistä ja kehittämään monikanavaista, kivijalkakaupan ja verkkokaupan yhdistävää liiketoimintaa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Mirja Röyttä opiskeli lähihoitajasta tradenomiksi ja haaveilee henkilöstöpäällikön tehtävistä. Opinnäytetyössään hän tutki mitkä asiat vaikuttavat terveydenhuollon henkilöstön sitoutumiseen ja mistä työnantaja voi ne tunnistaa. Hän on myös rekrytoinut varttuneita hoitajia keikkatöihin. Lue koko juttu: www.samk.fi/uutiset/lahihoitajasta-tradenomiksi/#tradenomi #verkkotutkinto #samk #huittinen #katsetulevaisuuteen ... See MoreSee Less
View on Facebook

Twitter feed is not available at the moment.