SAMKista valmistuneet työllistyneet huippuhyvin

Ammattikorkeakouluissa tehdään uraseurantaa viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyllä selvitetään valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon.

5.2.2021 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Anne Sankari (arkistokuva)

Timo Mattila opetuksen vararehtori SAMK.

Opetuksen vararehtori Timo Mattila on mielissään opiskeijoiden hyvästä työllistymisestä (arkistokuva).

Uraseurantakysely tehtiin viimeksi viime vuoden puolella vuonna 2015 SAMKista valmistuneille. Kyselyn vastausprosentti oli SAMKin osalta 33,6 %.

Jopa 92 % vastaajista oli työsuhteessa tai työskenteli yrittäjänä. Tämän lisäksi 6 % oli opiskelu- tai perhevapaalla. Opetuksen vararehtori Timo Mattila on tästä mielissään.
─ On hienoa, että meiltä valmistuneet työllistyvät hyvin. Se on ihan ykkösasia. Kyselystä tulee esiin, että valmistumisen jälkeen työllistytään Satakuntaan, mutta useampia vuosia valmistumisen jälkeen prosenttiluku Satakunnassa työskentelevien osalta on pienempi, hän pohtii.

SAMKin osalta vastaajista 79 % työskenteli omaa tutkintoaan vastaavalla alalla. 87 % vastaajista oli vähintään melko tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa.

Hyvät eväät työelämään

Kyselyn vastauksissa tuli esille, miten SAMKin opiskelijat ovat valmistumisen jälkeen sijoittuneet.
─ Esille tuli lisäksi niitä asioita, mitä meidän koulutuksissamme on jo hyvin. Työelämä muuttuu kuitenkin nopeasti. Saimme alumneilta myös hyviä näkemyksiä siihen, mihin suuntaan toimintaamme tulee kehittää. Osan esiin nousseista asioista olemme osanneet huomioida jo aiemmin hyvän yhteistyöverkostomme ansiosta, kertoo Mattila.

Kyselystä selvisi, että 83 % vastaajista oli vähintään melko tyytyväisiä SAMKissa suoritettuun tutkintoon. Luku oli samaa luokkaa valtakunnallisen keskiarvon kanssa. Vastaajat myös kokivat SAMKin tutkintojen antavan erittäin hyvät valmiudet työelämään ja työnantajien arvostavan valmistuneiden tutkintoa. *
─ Olemme onnistuneet siinä, että työntekijät ja työnantajat ovat tyytyväisiä. Se kertoo, että meidän tekemisemme on laadukasta. Samaa kertoo AVOP-kysely, jossa valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat arvioivat toteutunutta koulutusta.

Jatkuva oppiminen tärkeää

Kyselyssä painottui geneeristen taitojen osaamisen tarve. Nykypäivän työelämässä tarvitaan stressinsietokykyä, itsensä ja muiden johtamisen taitoa sekä osaamista useampien asioiden huomioimiseen samaan aikaan.
─ Tämäntyyppisten asioiden osaaminen on nykytyöelämässä tosi tärkeää. Tässä oli myös isoin ero siihen, mitä työelämä vaatii ja mitä valmistuneet kokivat opinnoista saaneensa. Toisaalta tässä näkyy myös se, että osa on mennyt jo valmistumisen jälkeisestä työpaikasta uuteen tehtävään, jossa näitä taitoja tarvitaan enemmän. Voidaan siis myös todeta, että oppiminen on jatkuvaa. On tärkeää päivittää vanhaa osaamista ja hankkia uusia taitoja, joita tämänhetkinen työtilanne vaatii, Mattila pohtii.

* Väittämäkysymyksiä asteikolla 1-6 (täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä), kaikissa vastauskeskiarvo vähintään 4,4

5.2.2021 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Anne Sankari (arkistokuva)

Lisää aiheesta

SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi. SAMKilla on vastuu tuottaa muuntuvaa osaamista modernin ja monialaisen työelämän tarpeisiin maakunnassa ja lähialueilla sekä valituilla aloilla koko Suomessa.
| SAMK

SAMK on uudistanut strategiaansa ja nostaa merkittävästi opiskelupaikkojen määriä

SAMKin uusi strategia valmistui laajan yhteistyön tuloksena. Tulevina vuosina SAMK nostaa merkittävästi tutkintomääriä, kansainvälisten opiskelijoiden määrää sekä jatkuvan oppimisen paikkoja. Visiona on edelleen se, että jokainen opiskelijamme työllistyy.
Henkilöitä kasvonaamioissa poseeraa kameralle pankkikonttorin tiskin äärellä.
| Liiketoiminta

OP Länsi-Suomi lahjoittaa SAMKin opiskelijoille Sijoituspalvelututkinnon tenttimaksuja

SAMK ja OP Länsi-Suomi (LSOP) ovat sopineet pilottiyhteistyöstä, jossa kolmelle SAMKin opiskelijalle lahjoitetaan LSOP:n toimesta Sijoituspalvelututkinnon (APV1) tenttimaksu vuonna 2021.

Uusimmat uutiset

Neljä naista testaa hyvinvointiteknologian tuotteita rentoutumiseen.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2023: Tavoitteena osallisuuden lisääminen

RoboAI-viikon 17.4. avaava hyvinvointi- ja terveysteknologian päivä tutustuttaa paremmin hankemaailmaan. Aamupäivän aikana SAMKin toimijat ja yhteistyökumppanit kertovat hankkeissa tehtävistä osallisuutta tukevista testauksista ja kokeiluista. Keynote-puhuja, yliopisto-opettaja Marjaana Raukola-Lindblom kertoo mm. eläinten merkityksestä virtuaaliterapiassa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html