SAMKista valmistui ensimmäinen YAMK-portfolio-opinnäytetyö

Portfolio-opinnäytetöitä koskeva pilotointi aloitettiin SAMKissa keväällä 2020. Nyt johtamisen ja palveluliiketoiminnan YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistunut opinnäytetyö on lajissaan ensimmäinen. Siinä luotiin työelämän laadun kehittämismalli, joka sai nimekseen Mitattavia tuloksia yhteistyöllä ja ennakoiden työn arjessa.

30.3.2022 | Teksti: Kirsi Sainio-Lehtimäki ja Anne Pohjus | Kuva: Kirsi Sainio-Lehtimäki

Valkopuitteinen ikkuna, jossa on aforismi.

Portfolio-opinnäytetyö painottaa tutkivaa ja kehittävää työotetta, kiinnostusta valittuun aiheeseen, tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta, kokonaisuuksien hallintaa sekä kykyä innostua pitkäjänteiseen työskentelyyn. Vaatimukset vastaavat perinteistä projekti- tai tutkimusraporttityyppistä opinnäytetyötä, johon kuuluvat vahva teoreettinen tietopohja, tutkimusmetodinen lähestymistapa ja johtopäätökset sekä loogisesti etenevä, oikeaoppinen raportointi näyttöineen. Myös arviointikriteerit ovat samat kuin muissa opinnäytetyötyypeissä.

– Nyt valmistunut opinnäytetyö on malliesimerkki opintojaksotuotosten optimaalisesta hyödyntämisestä. Siinä käytettiin peräti seitsemää opintojaksotuotosta, joista muodostettiin ehyt kokonaisuus, kertoo pilotoinnista vastannut yliopettaja Anne Pohjus.

– Suosittelen lämpimästi tutustumaan tähän opinnäytetyömuotoon. Siinä aihetta pääsee tutkimaan eri näkökulmista. Etenkin työn ohessa opiskeleville se on aikatehokas tapa, joka lisää opintojaksotuotosten merkitystä ja edistää opinnäytetyön etenemistä heti opintojen alusta alkaen, toteaa opinnäytetyön tekijä Kirsi Sainio-Lehtimäki.

Kehittämismallin fokuksessa työelämän laatu

Työelämän laatu tarkoittaa työhyvinvoinnin ja työyhteisön toiminnan laadun yhteisvaikutusta, jossa korostuvat työn organisointi ja osallistumismahdollisuuksia tarjoava johtamistapa. Se sisältää perinteisen työhyvinvoinnin ja siihen kuuluvan työn sujuvuuden. Työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittäminen on tarpeellista, koska yksilötasolla alhainen työhyvinvointi ja heikko työelämän laatu aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia menetyksiä. Organisaatio- ja yhteiskuntatasolla menetykset konkretisoituvat esimerkiksi kasvavina sairauskustannuksina ja hukattuna tulospotentiaalina.

Kehittämismalli konkretisoi, mitä työhyvinvointi on, miten sitä johdetaan, mitä työelämän laatu on, miksi sitä kannattaa kehittää, miten sitä johdetaan tiedolla ja ennakoiden sekä miten työelämän laatu voidaan ottaa osaksi käytännön työtä eli tehdä näkyviksi työn arjessa. Se esittelee ratkaisuja ja mittarityökaluja työelämän laadun kehittämiselle sekä sitä tukevalle johtamiselle ja tiedolla johtamiselle, jotta kehittämismallilla on yhteys organisaation tuloksen parantamiseen.

– Tarve mallintaa työhyvinvoinnin ja työelämän laadun laajaa kokonaisuutta konkreettiseen muotoon sekä löytää ratkaisuja niiden kehittämiselle heräsi suorittaessani työhyvinvointipäällikön koulutusohjelmaa Johtamistaidon opistossa. Tarpeeseen oli luontevaa vastata juuri portfoliomuotoisella YAMK-opinnäytetyöllä, taustoittaa Sainio-Lehtimäki.

– Kehittämismalli on räätälöitävissä kullekin kiinnostuneelle organisaatiolle. Osallistun mielelläni sen pohjalta käynnistettävään kehittämistoimintaan,  Sainio-Lehtimäki vinkkaa.

Lisätiedot

Anne Pohjus, yliopettaja, SAMK, 044 710 3620, anne.pohjus@samk.fi

Kirsi Sainio-Lehtimäki, opinnäytetyön tekijä, 044 7373 373, kirsi.sainiolehtimaki@gmail.com

Kirsi Sainio-Lehtimäki, selfie

Opinnäytetyön tekijä

Kirsi Sainio-Lehtimäki, tradenomi (YAMK), johtaminen, jolla on noin 25 vuoden työkokemus haasteellisista markkinoinnin, viestinnän, asiakaspalvelun ja tapahtumatuotannon sekä kehittämis- ja projektityön tehtävistä. ”Opinnäytetyön aihe on minulle tärkeä, koska työuupumus ja siitä toipuminen johdattivat minut kasvupolkuni käännekohtaan 2019. Tuon kokemuksen rikastamana olen jopa aikaisempaa kypsempi vaativiin työtehtäviin. Tulevaisuudessa haluan suunnata osaamis- ja kokemuspääomani työhyvinvointia, työelämän laatua ja johtamista sekä organisaation henkilöstötuottavuutta, kilpailukykyä ja tulosta edistäviin ja kehittäviin tehtäviin.”

30.3.2022 | Teksti: Kirsi Sainio-Lehtimäki ja Anne Pohjus | Kuva: Kirsi Sainio-Lehtimäki

Lisää aiheesta

Niina seisoo palvelupisteen äärellä.
| Uratarina

Opiskelijamme työllistyvät: Niinan liiketalouden koulutus mahdollisti urakehityksen

Niina Korteniemi valmistui SAMKista tradenomiksi ensimmäisten joukossa 1990-luvun lopulla. Hän on täydentänyt osaamistaan 2000-luvun aikana YAMK-opinnoilla.
Vihreäpukuinen henkilö pitelee edessään ruokalautasta.
| SAMK

YAMK-työnä hävikkiruoan myynnin konseptointia

Satu Tuoriniemi, Hanna Lavi ja Elina Tiensuu opiskelevat Johtamisen ja palveluliiketoiminnan YAMK-koulutusohjelmassa. He tekivät opintojaksolla ryhmätyönä ruokahävikkiin liittyvän palvelukonseptin osallistavalla menetelmällä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”.

#thinkfuture #artificialintelligence

Projektien kautta voidaan mahdollistaa monenlaista mielenkiintoista ja tärkeää asiaa. Tässä yksi esimerkki 3D- tulostuksesta. @SatakunnanAMK
@RoboAI2

Harjavaltalainen palveluyksikkö otti digiloikan – polttopuut ovat vaihtuneet 3D-tulostukseen:

Satakunnan alueella kehitetään uutta toimintaa, jossa ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ohjausta arkea helpottavasta teknologiasta ja pienapuvälineistä.

#katsetulevaisuuteen

Haemme johtamisen lehtoria vahvistamaan alan osaamista opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alk. Ensisijainen toimipaikka Pori. Haku päättyy 13.10.2023 kello 16.
#katsetulevaisuuteen #rekrytointi #työpaikat

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely. Viimeisin toteutus osoittaa, että SAMKin opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

#opiskelijahyvinvointi #katsetulevaisuuteen