SAMKissa tehdään pitkäjänteistä liikuntapaikkojen esteettömyys- ja saavutettavuustyötä

Esteettömyys ja saavutettavuus lähtevät siitä, että me kaikki olemme erilaisia. SAMKin esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmä on toteuttanut vuosien kuluessa useita liikuntapaikkojen esteettömyyden edistämiseen tähdänneitä hankkeita.

27.6.2022 | Teksti: Kati Karinharju, Reetta-Kaisa Kuusiluoma, Inna Saarinen ja Riikka Tupala | Kuva: Veera Korhonen

Kolme naista katselee piirroksia Porin uimahallin kahviossa.

SAMK on tehnyt alueellista yhteistyötä Porin kaupungin liikuntapaikkojen esteettömyyden edistämiseksi. Kuvassa hankkeiden vastuuvetäjät Reetta-Kaisa Kuusiluoma, Kati Karinharju ja Riikka Tupala tarkastelevat keskustan uimahallin esteettömyysratkaisuja.

Liikuntapaikkojen esteettömyys on yksi yhdenvertaisen liikunnan harrastamisen perusedellytyksistä. Valtiolla ja kunnilla on tärkeä rooli yhdenvertaisen liikunnan harrastamisen mahdollistajina. Kuntien vastuulla on luoda edellytykset aktiiviselle ja säännölliselle liikkumiselle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntapalveluja eri kohderyhmille.

Suomen liikuntapaikkojen esteettömyyteen kohdistuneet tutkimukset ja kartoitukset ovat osoittaneet liikuntapaikkojen olevan puutteellisia. Lisäksi Suomesta puuttuu valtakunnallinen liikuntapaikkojen esteettömyyden tilaa luotettavasti kuvaava ja ylläpitävä tietopohja.

– Ennen liikuntapaikkoja rakennettiin rakennusmääräysten mukaan. Määräyksissä on säädetty esimerkiksi kynnyksen korkeus tai luiskan kaltevuus. Määräysten noudattaminen ei kuitenkaan ole vielä tae kohteen käytettävyydestä. Olemme olleet mukana kehittämässä kulttuuria sellaiseksi, että jo suunnitteluvaiheessa liikuntapaikoista rakennetaan mahdollisimman toimivia ja esteettömiä, kertoo lehtori Kati Karinharju.

Käyttäjien moninaisuus tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa

SAMKin esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmä on toteuttanut vuosien kuluessa useita liikuntapaikkojen esteettömyyden edistämiseen tähdänneitä hankkeita. Esteettömyyteen liittyvän tietopohjan kehittäminen on edellyttänyt uusia innovaatioita esteettömyyden arviointiin, raportointiin ja rekisteröintiin sekä avoimuutta tiedonvälitykseen.

– Voisi sanoa niin, että ympäristö, joka on täysin tyhjä, on esteetön. Kun lähdemme rakentamaan yhteiskuntaa, oli se palvelu, järjestelmä tai mikä tahansa, meidän tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa käyttäjien moninaisuus ja erilaisuus, Karinharju sanoo.

Yksi merkittävä askel kohti esteettömiä liikuntapaikkoja otettiin vuonna 2015, josta lähtien opetus- ja kulttuuriministeriö on edellyttänyt SAMKin kehittämän esteettömyysselvityslomakkeen sisällyttämistä osaksi liikuntapaikkarakentamista. Tällä varmistetaan esteettömyyden toteutuminen tulevaisuudessa uusien rakennettavien liikuntapaikkojen osalta. Tämänhetkisessä hanketyössä keskitytään valtakunnallisen esteettömyyssovelluksen ja yhteismitallisen esteettömyystiedon rekisterin kehittämiseen yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön, Helsingin kaupungin, Suomen Paralympiakomitean ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Kolme naista seisoo keltaisen seinän edessä.

Aiheeseen liittyviä hankkeita SAMKissa

  • Liikuntapaikkojen esteettömyyskartoitus päätöksenteon tueksi (LIEKA-hanke) Välineitä esteettömyyden arviointiin ja kehittämiseen liikuntapaikkarakentamisessa
    (LIEKA II -hanke)
  • Esteettömyyden tason suunta liikuntapaikkarakentamisessa
    (LIEKA III -hanke)
  • Malli liikuntapaikkojen esteettömyystiedon keräämiseen -hanke
  • Yhteismitallinen esteettömyystieto Suomen liikuntapaikoissa -hanke

Kuvassa hankkeiden vastuuvetäjinä toimineet Reetta-Kaisa Kuusiluoma, Kati Karinharju ja Riikka Tupala.

27.6.2022 | Teksti: Kati Karinharju, Reetta-Kaisa Kuusiluoma, Inna Saarinen ja Riikka Tupala | Kuva: Veera Korhonen

Lisää aiheesta

Adam Galle Photography
| Hyvinvointi ja terveys

SAMK tekee laajaa esteettömyys- ja saavutettavuustyötä

SAMKissa on jo vuosia tehty esteettömyys- ja saavutettavuustyötä. Ensimmäiset aiheeseen liittyvät hankkeet käynnistyivät jo vuonna 2008.
SAMKin opiskelija Joonatan Pälkäs työskentelee Porin kampuksen kirjastossa ääniä vaimentavassa opiskelupisteessä.
| Hyvinvointi ja terveys

Opinnäytetyö: Esteetön kampus – myös erityisherkille

Kaksi sosiaalialan opiskelijaa tutki opiskelijoiden kokemuksia esteettömyydestä, saavutettavuudesta, aistiesteettömyydestä ja erityisherkkyyksistä opiskelupaikassaan SAMKissa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Cannot call API for app 1123168491105924 on behalf of user 10157419919776743 Type: OAuthException
Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä. Erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Hae 31.12.2023 mennessä.Avaamme täydennyshaun Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutukseen!Voit hakea koulutukseen aina 31.12.2023 asti. Koulutuksen toteutuminen on varmaa, otamme vielä muutamia opiskelijoita ryhmään.Lue lisää ja hae mukaan tästä: events.samk.fi/event/wJpkP ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä. Hae erikoistumiskoulutukseen 31.12.2023 mennessä. #katsetulevaisuuteen #erikoistumiskoulutus #palliatiivinenhoito

The new Research Center for Human Functioning was recently established at SAMK. The research center is led by Henna Kyhä, Research Manager and Doctor of Philosophy.

#thinkfuture #humanfunctioning #samkasanemployer

SAMKissa toimii nyt Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus, jota luotsaa tutkimuspäällikkö ja kasvatustieteen tohtori Henna Kyhä.

#katsetulevaisuuteen #osallisuus #toimintakyky #samktyönantajana

Altogether 92 students graduated from SAMK in November. Fifteen of them graduated with a Master´s degree. The theses of graduates can be found on Theseus. SAMK congratulates all the graduates 🌺

#alumni #thinkfuture

SAMKista valmistui marraskuussa yhteensä 92 opiskelijaa. Valmistuneista 15 suoritti YAMK-tutkinnon. Valmistuneiden opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseuksessa. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita 💐

#alumni #katsetulevaisuuteen