SAMKin opiskelijan opinnäytetyö on valittu vuoden 2020 parhaaksi AMK-insinöörityöksi

SAMKin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija Sanna Lindgren on voittanut Insinööriliiton vuoden 2020 parhaan insinöörityön opinnäytetyökilpailun AMK-insinööritöille suunnatussa sarjassa.

11.12.2020 | Teksti: Reetta Vähä-Aho | Kuva: Reetta Vähä-Aho

Sanna Lindgren istuu sohvalla.
Lindgrenin opinnäytetyön aiheena oli Pientalon hiilijalanjälki ja rakennusjäte.

Insinööriliiton kilpailu oli valtakunnallinen ja suunnattu kaikille tekniikan alan opinnäytetöille, jotka olivat valmistuneet 1.7.2019 – 30.6.2020 välisenä aikana. Kilpailussa oli kaksi erillistä sarjaa: AMK- ja YAMK-insinööritöille.

Lindgrenin opinnäytetyön aiheena oli Pientalon hiilijalanjälki ja rakennusjäte. Työn tilaaja ja rahoittaja oli EU-rahoitteisen CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeen, Porin kaupungin osahanke, Resurssitehokas rakentaminen ja asuminen Porin seudulla.

Insinöörityökilpailun tuomaristo nimesi erinomaisen insinöörityön elementeiksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja insinööriammatin arvostuksen nostamisen. Nämä elementit olivat vahvasti osana Lindgrenin opinnäytetyötä.

– Asuminen ja rakentaminen aiheuttavat paljon päästöjä. Koska suunnitteluvaiheessa kiinnitetään rakennushankkeen kustannukset, voidaan silloin myös vaikuttaa rakennuksen hiilijalanjälkeen. Sen vuoksi rakennuslupavaiheessa on tärkeää ottaa mukaan myös hiilijalanjäljen arviointi. Energiatehokkuus huomioidaan rakennuslupavaiheessa siten, että jokaiselle uudisrakennukselle tulee tehdä energiaselvitys, jossa on ilmoitettu myös energiatehokkuusluokka, Lindgren sanoo.

Pientalon hiilijalanjälki ja rakennusjäte

Lindgrenin opinnäytetyössä nostettiin esille kolme pääkohtaa: rakennuksen hiilijalanjälki, energiatehokkuus ja rakentamisen jätteet. Hiilijalanjälki laskettiin Ympäristöministeriön julkaiseman arviointityökalun kahta eri luonnosversiota käyttäen ja vertaillen niiden käyttökokemuksia sekä tuloksia.

– Laskin rakennuslupavaiheen piirustusten perusteella materiaalien määrät ja hiilijalanjäljen. Suurimmalle osalle materiaaleista on määritelty arviointityökalussa päästöarvo, jonka mukaan materiaalin hiilijalanjälki lasketaan. Energiatodistuksessa rakennuksen tulee sijoittua pääsääntöisesti vähintään B-luokkaan. Muuttamalla eri arvoja testasin, miten pääsisimme parempaan A-energialuokkaan ja vaikuttavatko tehdyt muutokset hiilijalanjälkeen, Lindgren kertoo.

Lindgren seurasi rakennushankkeen ajan jätteiden lajittelun sujumista työmaalla. Materiaalivirroista tutkittiin, toteutuuko rakennusjätteen 70 % hyötykäyttöaste ja miten jätteet vaikuttavat hiilijalanjälkeen.

– Hyötykäytöllä tarkoitetaan jätteen hyödyntämistä materiaalina. Esimerkiksi jätteen polttamista energiaksi ei lasketa hyötykäytöksi, Lindgren täsmentää.

Lindgrenistä oli mielenkiintoista tehdä tutkimusta ja selvitystä oikeaan rakennushankkeeseen.

– Opinnäyteyöni kytkeytyi oikeaan rakennushankkeeseen ja sain esimerkiksi keskustella rakennuttajan kanssa eri valinnoista ja olla yhteyksissä jätehuollon henkilöiden kanssa, Lindgren kertoo.

Pientalorakentamisen päästöjen tutkiminen tärkeää

Pientalorakentamisen päästöjen tutkiminen ja energiatehokkuuden kehittäminen eivät jää Lindgrenillä vain opinnäytetyöhön. Hän pääsee kehittämään työssään nostamiaan ideoita SAMKin KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa -hankkeessa, jossa hän aloittaa työnteon projektitutkijana tammikuun alussa.

– On tärkeää tutkia erilaisten rakennusten hiilijalanjälkiä arviointimenetelmän mukaan, jotta arviointimenetelmää voidaan kehittää ja määrittää mahdolliset raja-arvot sopivalle tasolle. Meillä rakennettiin esimerkiksi vuonna 2019 yli 10 000 pientaloa, sen vuoksi myös pientalojen hiilijalanjäljen laskeminen ja pyrkimys pienentää pientalojen hiilijalanjälkeä on tärkeää.

Sanna Lindgrenin kolme vinkkiä rakennuksen energiatehokkuuteen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen:

  1. Tärkeimpiä ovat oikeastaan asumisen aikana tehdyt valinnat. Esimerkiksi huonelämpötilan laskeminen 1 asteella laskee 5% energiankulutusta sähkölämmitteisessä rakennuksessa. Kannattaa myös pyrkiä vähentämään turhaa lämpimän veden käyttöä.
  2. Suosi uusiutuvia energiamuotoja.
  3. Hyvä ja laadukas rakentaminen pienentää hiilijalanjälkeä. Aina ei kannata rakentaa uutta vaan pitäisi pyrkiä pidentämään jo olemassa olevien rakennusten elinikää. Pidetään siis huolta omasta asunnosta asumisen aikana.

11.12.2020 | Teksti: Reetta Vähä-Aho | Kuva: Reetta Vähä-Aho

Lisää aiheesta

Ympäristönsuojeluinsinööri Katriina Mannonen keltaisessa huomiotakissa toimistossa
| SAMK

Energia- ja ympäristötekniikan opinnot veivät ympäristönsuojelun tehtäviin

Katriina Mannonen valmistui SAMKista energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi 2018 ja työskentelee tällä hetkellä ympäristönsuojeluinsinöörinä. Kiinnostus ympäristöasioita ja ilmastonmuutoksen torjuntaa kohtaan sai hänet hakeutumaan opintoihin.
Eero poseeraa kaukokuvassa. Taustalla värikäs seinä.
| Uratarina

Omakotitalon rakentaminen isän kanssa sai Eero Niemen hakemaan rakennusinsinööriksi

Eero opiskelee Satakunnan ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta rakennusinsinööriksi ja hänen suuntautumisensa on rakennustuotanto.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.