SAMKin ja Diakin opiskelijoiden yhteisenä opinnäytetyönä syntyi ensiapuopas rakennustietyömaille

SAMKin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelija, Diakin sairaanhoitajaopiskelija ja bonuksena vielä Sataedun graafisen alan opiskelijat. Mikä näissä kolmessa on yhteistä? Yksi opinnäytetyö.

21.12.2022 | Teksti: Suvi Männistö, Corinna Tanke ja Mari Kujala | Kuva: Ville Honkanen

Kaksi naista rakennustyömaalla suojavarusteissa.

Suvi Männistö ja Corinna Tanke työmaakierroksella.

Idea opinnäytetyöstä syntyi huhtikuussa 2022 kahden opiskelijan kauppareissun aikana. Suvi Männistö, SAMKin rakennustekniikan opiskelija, sekä Corinna Tanke, Diakin sairaanhoitajaopiskelija, keskustelivat ajomatkalla omista opinnäytetöistään, sillä molemmilla alkoi olla ajankohtaista opinnäytetyön tekeminen. Corinna toi esiin ajatuksensa, kuinka haluaisi tehdä opinnäytetyön aiheesta, joka edistäisi hyvinvointia tai turvallisuutta. Suvi puolestaan pohti, miten hienoa olisi tehdä opinnäytetyö tietyömaiden työturvallisuudesta, sillä hän oli ollut työturvallisuuden kanssa tekemisissä työnjohtoharjoittelunsa aikana. Ajomatkan aikana syntyi ideoita opinnäytetyön aiheesta, ja myöhemmin aihe lukkiutui rakennustietyömaiden riskien kartoituksesta koostetuksi ensiapuoppaaksi. Opinnäytetyön idea selitettiin Destialle, eli yritykselle, jossa Suvi oli parhaillaan työnjohtoharjoittelussa. Samalla selvitettiin yhteistyökuviot SAMKin ja Diakin kesken.

Opinnäytetyön laatiminen käynnistyi riskien kartoittamisella. Riskien kartoittaminen tapahtui erilaisilla rakennustietyömailla huomioiden ja tarkastellen ympäristöä ja työtapoja, sekä keskustellen työmaiden henkilöstön kanssa. Lisäksi riskejä kartoitettiin henkilöhaastatteluilla, nettihauilla ja kirjallisuuslähteillä. Haastatteluihin valittiin mahdollisimman tasapuolisesti molempien opintoaloihin liittyviä henkilöitä.

Työmaakierrokset olivat mielenkiintoisin ja antavin riskien kartoitustapa opinnäytetyön tiedonhankintatapana. Työmaille mennessä työnjohto perehdytti opiskelijat hankkeeseen ja sen jälkeen työnjohto kiersi työmailla opiskelijoiden kanssa vastaten samalla kysymyksiin. Kultakin työmaalta kartoitetut riskit olivat erilaisia, mutta jokaisessa yhtenä suurimpana riskinä nousivat selvästi esille sekä työmaan sisäinen että ulkoinen liikenne. Harjavallassa työmaalla työnjohtaja sanoi osuvasti: ”Ulkopuolista liikennettä pitää varoa, kun niitä on vähän vaikea perehdyttää”.

Riskien kartoitus keskittyi pääasiassa kesään, joitakin haastatteluja tehtiin vielä syksyn alussa. Seuraavana vaiheena oli yhteistyökumppanin etsiminen oppaan kuvitukselle. Yhteistyökumppaniksi löytyi kaksi Sataedun graafisen linjan opiskelijaa. Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi RAPU, eli rakennustietyömaiden ensiapuopas.

Opinnäytetyöprosessi oli samalla loistava esimerkki kolmen eri oppilaitoksen ja neljän eri opiskelijan yhteistyöstä.

Rakennustietyömaiden ensiapuoppaan kansikuva

Uutisen kirjoittajat

Uutisen kirjoittajista Suvi Männistö on SAMKin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija ja Corinna Tanke on Diakin hoitotyön opiskelija ja Mari Kujala SAMKin rakennustekniikan lehtori ja toinen opinnäytetyön ohjaavista opettajista.

21.12.2022 | Teksti: Suvi Männistö, Corinna Tanke ja Mari Kujala | Kuva: Ville Honkanen

Lisää aiheesta

Lujatalon jätejakeiden värikoodaus
| Rakentaminen

Opinnäytetyö: Jäteapuri mukaan rakennustyömaalle?

Keväällä 2021 SAMKissa valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyön tilaajana toimi Lujatalo Oy ja opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin Tampereella käynnissä olevan Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaan jätehuoltoa.
Jere Mäkelä seisoo rakennuksen edessä rakennustyövaatteisssa.
| Opinnot ja opetus

Työmaaopinnoissa tulevat rakennusinsinöörit saavat yhdistää teorian ja käytännön

Työmaaopinnoiksi kutsutaan SAMKissa rakennusalan opintokokonaisuutta, joissa opiskelija suorittaa rakennustyömaalla opintoja koko kolmannen opintovuoden kevään ajan. Yrityksen, jossa työmaaopinnot suoritetaan, saa opiskelija itse valita. Opinnot voi siis suorittaa missä päin Suomea tahansa.

Uusimmat uutiset

Jenniina poseeraamassa tietokoneen äärellä.
| Opinnot ja opetus

Matkailualan monipuolisuus sai kiinnostumaan opinnoista

Jenniina Matinaho opiskelee toista vuotta matkailualan opintoja Porin kampuksella. Matkailualan opinnoista sai kiinnostumaan alan monipuolisuus sekä sen tarjoamat laajat työllistymismahdollisuudet.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMKin johtoryhmä tapasi eilen ministerit @HonkonenPetri ja @MikkoTSavola sekä kansanedustajat @Eeva_Kalli ja @MatiasMarttinen eduskunnassa.

Keskustelua käytiin koulutuspolitiikasta, tutkimuksesta sekä Satakunnan tulevaisuuden näkymistä.

#katsetulevaisuuteen #satakunta

2

SAMKin kuvataiteen opiskelijat Anna Kallio ja Annika Närhi vetivät lukiolaisille taidepajaa. Se sisälsi opetusta muun muassa väriopista ja paikkasidonnaisesta taiteesta. Tuotoksena syntyi kolme lukioaikaa symbolisesti kuvaavaa maalausta. 👍https://www.samk.fi/uutiset/lukiolaiset-ottivat-kankaanpaan-yhteislyseon-seinatilat-haltuun-samkin-kuvataiteen-opiskelijat-vetivat-taidepajaa/

Finally we had this wonderful project group (GAMMA project’s Learning, Teaching, Training Activities) as a guest in Pori. How can project participants from four countries grow into such a great collaboration? So happy and proud of this gang! @RoboAI2 @SatakunnanAMK https://twitter.com/i/web/status/1618184366320148480

Kankaanpään pääkirjaston sisääntuloaulan tiloja valjastetaan jatkossa galleriakäyttöön. Kipinä uuden gallerian perustamiseen syntyi, kun kuntakuvataiteilija Mira Piitulainen kohtasi kankaanpääläisiä ja keskusteli alueella asuvan väen kanssa. 🎨🖌️ https://www.epressi.com/tiedotteet/kulttuuri-ja-taide/taidekaupungin-galleriavalikoima-taydentyy-kirjaston-nayttelytilalla.html

Kaksi SAMKin alumnia on valittu Satakunnan Kansan vakituisiksi toimittajiksi. Mikko Elon ja Annika Kangasmaan tavoitteena on avartaa ihmisten maailmankuvaa ja tuoda värisävyjä mustavalkoiseen ajatteluun. 📰 @SatakunnanKansa #alumni #katsetulevaisuuteen
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009344648.html