SAMKin ja Diakin opiskelijoiden yhteisenä opinnäytetyönä syntyi ensiapuopas rakennustietyömaille

SAMKin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelija, Diakin sairaanhoitajaopiskelija ja bonuksena vielä Sataedun graafisen alan opiskelijat. Mikä näissä kolmessa on yhteistä? Yksi opinnäytetyö.

21.12.2022 | Teksti: Suvi Männistö, Corinna Tanke ja Mari Kujala | Kuva: Ville Honkanen

Kaksi naista rakennustyömaalla suojavarusteissa.

Suvi Männistö ja Corinna Tanke työmaakierroksella.

Idea opinnäytetyöstä syntyi huhtikuussa 2022 kahden opiskelijan kauppareissun aikana. Suvi Männistö, SAMKin rakennustekniikan opiskelija, sekä Corinna Tanke, Diakin sairaanhoitajaopiskelija, keskustelivat ajomatkalla omista opinnäytetöistään, sillä molemmilla alkoi olla ajankohtaista opinnäytetyön tekeminen. Corinna toi esiin ajatuksensa, kuinka haluaisi tehdä opinnäytetyön aiheesta, joka edistäisi hyvinvointia tai turvallisuutta. Suvi puolestaan pohti, miten hienoa olisi tehdä opinnäytetyö tietyömaiden työturvallisuudesta, sillä hän oli ollut työturvallisuuden kanssa tekemisissä työnjohtoharjoittelunsa aikana. Ajomatkan aikana syntyi ideoita opinnäytetyön aiheesta, ja myöhemmin aihe lukkiutui rakennustietyömaiden riskien kartoituksesta koostetuksi ensiapuoppaaksi. Opinnäytetyön idea selitettiin Destialle, eli yritykselle, jossa Suvi oli parhaillaan työnjohtoharjoittelussa. Samalla selvitettiin yhteistyökuviot SAMKin ja Diakin kesken.

Opinnäytetyön laatiminen käynnistyi riskien kartoittamisella. Riskien kartoittaminen tapahtui erilaisilla rakennustietyömailla huomioiden ja tarkastellen ympäristöä ja työtapoja, sekä keskustellen työmaiden henkilöstön kanssa. Lisäksi riskejä kartoitettiin henkilöhaastatteluilla, nettihauilla ja kirjallisuuslähteillä. Haastatteluihin valittiin mahdollisimman tasapuolisesti molempien opintoaloihin liittyviä henkilöitä.

Työmaakierrokset olivat mielenkiintoisin ja antavin riskien kartoitustapa opinnäytetyön tiedonhankintatapana. Työmaille mennessä työnjohto perehdytti opiskelijat hankkeeseen ja sen jälkeen työnjohto kiersi työmailla opiskelijoiden kanssa vastaten samalla kysymyksiin. Kultakin työmaalta kartoitetut riskit olivat erilaisia, mutta jokaisessa yhtenä suurimpana riskinä nousivat selvästi esille sekä työmaan sisäinen että ulkoinen liikenne. Harjavallassa työmaalla työnjohtaja sanoi osuvasti: ”Ulkopuolista liikennettä pitää varoa, kun niitä on vähän vaikea perehdyttää”.

Riskien kartoitus keskittyi pääasiassa kesään, joitakin haastatteluja tehtiin vielä syksyn alussa. Seuraavana vaiheena oli yhteistyökumppanin etsiminen oppaan kuvitukselle. Yhteistyökumppaniksi löytyi kaksi Sataedun graafisen linjan opiskelijaa. Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi RAPU, eli rakennustietyömaiden ensiapuopas.

Opinnäytetyöprosessi oli samalla loistava esimerkki kolmen eri oppilaitoksen ja neljän eri opiskelijan yhteistyöstä.

Rakennustietyömaiden ensiapuoppaan kansikuva

Uutisen kirjoittajat

Uutisen kirjoittajista Suvi Männistö on SAMKin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija ja Corinna Tanke on Diakin hoitotyön opiskelija ja Mari Kujala SAMKin rakennustekniikan lehtori ja toinen opinnäytetyön ohjaavista opettajista.

21.12.2022 | Teksti: Suvi Männistö, Corinna Tanke ja Mari Kujala | Kuva: Ville Honkanen

Lisää aiheesta

Lujatalon jätejakeiden värikoodaus
| Rakentaminen

Opinnäytetyö: Jäteapuri mukaan rakennustyömaalle?

Keväällä 2021 SAMKissa valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyön tilaajana toimi Lujatalo Oy ja opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin Tampereella käynnissä olevan Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaan jätehuoltoa.
Jere Mäkelä seisoo rakennuksen edessä rakennustyövaatteisssa.
| Opinnot ja opetus

Työmaaopinnoissa tulevat rakennusinsinöörit saavat yhdistää teorian ja käytännön

Työmaaopinnoiksi kutsutaan SAMKissa rakennusalan opintokokonaisuutta, joissa opiskelija suorittaa rakennustyömaalla opintoja koko kolmannen opintovuoden kevään ajan. Yrityksen, jossa työmaaopinnot suoritetaan, saa opiskelija itse valita. Opinnot voi siis suorittaa missä päin Suomea tahansa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”.

#thinkfuture #artificialintelligence

Projektien kautta voidaan mahdollistaa monenlaista mielenkiintoista ja tärkeää asiaa. Tässä yksi esimerkki 3D- tulostuksesta. @SatakunnanAMK
@RoboAI2

Harjavaltalainen palveluyksikkö otti digiloikan – polttopuut ovat vaihtuneet 3D-tulostukseen:

Satakunnan alueella kehitetään uutta toimintaa, jossa ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ohjausta arkea helpottavasta teknologiasta ja pienapuvälineistä.

#katsetulevaisuuteen

Haemme johtamisen lehtoria vahvistamaan alan osaamista opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alk. Ensisijainen toimipaikka Pori. Haku päättyy 13.10.2023 kello 16.
#katsetulevaisuuteen #rekrytointi #työpaikat

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely. Viimeisin toteutus osoittaa, että SAMKin opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

#opiskelijahyvinvointi #katsetulevaisuuteen