SAMKiin on haussa vielä muutamia opiskelupaikkoja syksyksi

Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) on haussa kesällä muutamia aloituspaikkoja nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Hakuaika on 15.–22.7.2019.

12.7.2019 | Teksti: SAMK Viestintä | Kuva: Anne Sankari

Kansainvälisen kaupan opiskelijoita opettajineen - kuva otettu Creality Race business case -kilpailun yhteydessä tehtyyn juttuun.
Kansainvälisen kaupan opiskelijoita opettajineen. Kuva otettu Creality Race business case -kilpailun yhteydessä tehtyyn juttuun.

Päivätoteutuksena haussa on kolme insinööri (AMK) -tutkintoon johtavaa koulutusta.  Porissa toteutettava energia- ja ympäristötekniikan koulutus liittyy koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin kuten miten käytämme tehokkaasti rajallisia energia- ja raaka-ainevarojamme ja miten vähennämme ympäristön kuormitusta. Konetekniikan Porissa toteutettava koulutus on räätälöity erityisesti alueen elinkeinoelämää ja teollisuutta ajatellen. Alueen yrityksillä on jatkuva tarve kone- ja tuotantotekniikan osaajille. Merenkulun koulutusohjelmassa Raumalla oppii toimimaan vastuunalaisissa kansi- ja konepäällystötehtävissä, aluksen päällikkönä ja konepäällikkönä kansainvälisessä liikenteessä olevilla erityyppisillä ja eri kokoisilla matkustaja- ja rahtialuksilla.

Kansainsainvälisen kaupan koulutuksessa Raumalla opiskelu aloitetaan suomeksi ja jatketaan pääosin englanniksi. Koulutus painottuu kansainväliseen markkinointiin, laskentatoimeen, meriliiketoimintaan, kulttuurien väliseen viestintään ja liiketoimintakulttuurien tuntemukseen.

Englanninkielisiin päivätoteutuksena tarjottaviin koulutuksiin on hakuaika myös 15.–22.7.2019.  Koulutuksista kansainvälisen liiketoiminnan koulutus International Business järjestetään Raumalla ja kansainvälisen matkailun kehittämiseen suuntaava International Tourism Development Porissa.

Kaikki tarjottavat opinnot alkavat syksyllä 2019.

Tarkemmat tiedot hakemisesta ja koulutuksista saa SAMKin nettisivuilta osoitteesta samk.fi/haku

Lisätiedot: opiskelijapalveluiden päällikkö Janne Santala p. 044 710 3012 tai janne.santala@samk.fi.

Lisää aiheesta

| SAMK

SAMKin koulutukset kasvattivat suosiotaan yhteishaussa

SAMKissa oli syksyn yhteishaussa neljä koulutusta, joiden opinnot alkavat vuoden 2019 alussa. Hakuluvut koulutuksiin kasvoivat viime vuodesta. Yhteensä SAMKiin oli 904 hakijaa, joista ensisijaisia hakijoita oli 577.

Uusimmat uutiset

| Yrittäjyys

5G Innovation Hack: haussa uudet ja omintakeiset ideat

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:n järjestämä 5G Innovation Hackaton pidetään 24.-25. maaliskuuta. Kilpailussa on viisi eri teemaa ja toimintaympäristöä, joiden kehittämiseksi ideoita haetaan: robotiikka, logistiikka, teollisuus, terveysteknologia ja ns. vapaa aihe.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA