Ruotsinkielinen harjoittelu avartaa mieltä ja kohentaa kielitaitoa

SAMKissa halutaan panostaa opiskelijoiden kielitaitoon. Englanti on suomen lisäksi SAMKin toinen opetuskieli, jolla voi suorittaa koko tutkinnon. Myös ruotsin, toisen kotimaisen kielen, osaamista pidetään tärkeänä.

7.12.2021 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen ja Pixabay/Unif

Mika Valtonen istuu SAMKin Porin kampuksen ala-aulassa turkoosilla penkillä.

Mika Valtonen on ollut tyytyväinen harjoitteluunsa Tukholman Suomikodissa.

Ruotsin kielen vahvistamiseen tähtää myös Praktik på svenska -hanke. Sen tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen kehittymistä autenttisessa ympäristössä. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta suorittaa ammatillisia harjoitteluja ruotsinkielisessä työympäristössä. Tarjolla on myös ruotsin kieli- ja kulttuurikoulutusta nonstop-opintoina verkossa.

Erityisen merkityksellistä ruotsin kielen osaaminen on sosiaali- ja terveysalalla. Asiakkaiden on ensiarvoisen tärkeää tulla ymmärretyksi omalla äidinkielellään. Kun harjoittelun suorittaa ruotsinkielisessä harjoittelupaikassa, myös kulttuuritietämys kasvaa. Opiskelijat voivat tehdä jonkin tutkintoon kuuluvan harjoittelun ruotsinkielisellä alueella Suomessa tai Pohjoismaissa. Vaihtoehtoja on paljon.

Kielitaito on rikkaus

Mika Valtonen opiskelee sosionomiksi (AMK). Hän on aiemmalta koulutukseltaan ammatillinen opettaja. Valtonen suoritti harjoittelunsa Tukholman Suomikodissa. Suurin syy ruotsinkieliseen harjoittelupaikkaan hakeutumisessa oli hänen mukaansa juuri kielitaidon vahvistaminen.

– Olen asunut Ruotsissa lapsena ja halu pitää olemassa olevaa kielitaitoa yllä oli ehkä se isoin syy. Lisäksi ammattisanaston kartuttaminen ruotsin kielellä kiinnosti.

Valtonen oli tyytyväinen harjoittelupaikkaan.

– Pääsin tekemään tavoitteideni mukaista työtä ja työkaverit olivat mukavia. Opin harjoittelussa, millainen on ikäihmisen palvelupolku Ruotsissa, kun hän tulee vanhainkodin asukkaaksi.

Ruotsin kielen osaamista Valtonen pitää rikkautena. Hän suosittelee ruotsinkielistä vaihtoa kaikille.

– Ruotsin kielen taito antaa hyvät mahdollisuudet hakea töitä ja työllistyä Pohjoismaissa. Ruotsissa arvostetaan suomalaista koulutusta, joten töitä on tarjolla. Kannustaisin kaikkia lähtemään rohkeasti työharjoitteluun ulkomaille. Jos on vähänkin kiinnostunut työskentelemään tulevaisuudessa ulkomailla, työharjoittelu antaa eväitä tähän, hän sanoo.

Ruotsin lippu liehuu

Praktik på svenska

Praktik på svenska on hoitotyön, fysioterapian ja sosiaalialan ammattiopettajien sekä ruotsinopettajien moniammatillinen hanke. Sen tavoitteena on ruotsin kielitaidon kehittyminen työelämässä. Tavoitteena on myös luoda yhteistyöverkosto alan ruotsinkielisten toimijoiden kesken.

Lisätietoja:
Hankkeen projektipäällikkö Mari Linna, mari.linna@samk.fi

7.12.2021 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen ja Pixabay/Unif

Lisää aiheesta

Hankkeen ihmiset istuvat yhdessä pöydän ääressä. Taustalla televisiossa näkyy hankkeen nimi Praktik på svenska.
| SAMK

Praktik på svenska -hankkeessa satsataan toiseen kotimaiseen kieleen

SAMKissa lokakuussa käynnistynyt Praktik på svenska -hanke tähtää sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kielitaidon parantamiseen sekä harjoittelu- ja työpaikkojen lisäämiseen.
Anne Kärki istuu keltaisella nojatuolilla ja sen takana seisovat Liisa Hannuksela ja Mari Linna.
| Opinnot ja opetus

Kielten ristiinopiskelu mahdollistaa laajan opintotarjonnan

SAMKissa ristiinopiskelu on mahdollista kielten opinnoissa. Korkeakouluopiskelija suorittaa tällöin opintoja toisessa korkeakoulussa. Kyseessä on ensimmäinen ristiinopiskelusopimus, jonka SAMK on allekirjoittanut. Kielivalikoima laajenee sopimuksen myötä todella paljon.

Uusimmat uutiset

Riitta Tempakka merenkulun simulaattoreilla.
| Kestävä kehitys

SAMK mukana Climate University -verkostossa

Helsingin yliopisto koordinoi Climate University -verkostoa, jossa on mukana valtaosa suomalaisista korkeakouluista. Ajatuksena on jakaa yhteisellä alustalla maksuttomia verkkokursseja korkeakoulujen ja kaikkien sellaisten käyttöön, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnan kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvistä asioista.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

On SAMK staff day, deserving employees of the year 2021 were awarded in various categories including the success story, the initiative, the project operator, the publisher, the communicator, the teacher, and the SAMK person of the year. #thinkfuture
https://www.samk.fi/en/uutiset/deserving-samk-employees-awarded-on-staff-day/

Satakunnan korkean teknologian säätiö tukee satakuntalaisia korkean teknologian hankkeita.

Apurahahaku on käynnissä 30.9. asti.

Lue lisää: http://www.teknologiasaatio.fi/sivu/

#satakunta

Merenkulkualan koulutuksella on Raumalla pitkät juuret. Lehtori @JanneLahtinen4 pohtii Navigator-lehdessä merenkulkualan koulutuksen historiaa ja tulevaisuutta. @NavMagFi #katsetulevaisuuteen
https://navigatormagazine.fi/blogit/mastossa-on-kayty-eika-itkettanyt-yhtaan/

Sali täynnä! 👏👏
Tänään virallisesti alkoi meidän käytännön yhteistyö @SatakunnanAMK ja #friitalankoulu kanssa.
Lisäämme aisteihin ja aistiherkkyyksiin liittyvää tietoutta, kehitämme #aistiesteettomyystyokalu myös lasten käyttöön ja eiköhän jotain tutkimustakin ole vireillä 🤩

Johtamisjuonia-blogissa pureudutaan ajankohtaisiin johtamiseen liittyviin aiheisiin, niin SAMKin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin kirjoittamana. Ensimmäisessä blogikirjoituksessa on pohdittu huonon johtamisen merkitystä työpahoinvoinnin taustalla.
https://johtamisjuonia.samk.fi